Jak dodawać obiekty?

Otwórz menu obiektów i kliknij ten, który chcesz dodać. Można tu znaleźć wszystkie obiekty potrzebne do projektowania ogrodu. Zebrane są one w trzech grupach.

MyGarden

Obiekty kształtu

Dzięki tym obiektom można rozmieszczać obszary, np. trawniki i podjazdy, za pomocą punktów zakotwiczenia.

MyGarden

Obiekty pędzla

Te obiekty można rysować ręcznie za pomocą pędzla, np. żywopłoty, wodę, glebę lub ścieżki.

MyGarden

Obiekty podstawowe

Obiekty, które można dodać do ogrodu, wybierając je kliknięciem i umieszczając na obszarze roboczym. Można je obracać, powiększać lub pomniejszać.

Jak mogę rysować za pomocą obiektów konturowych?

Kliknij obiekt konturowy w menu obiektów, na przykład Beton. Kliknij tam, gdzie chcesz umieścić pierwszy narożnik. Następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się znajdować następny narożnik. Między punktami 1 i 2 powstaje linia prosta. W ten sposób umieszczamy wybrany obszar w dowolnym miejscu. Po zakończeniu kliknij zielony znak zatwierdzenia. Oczywiście istnieje możliwość wprowadzenia zmian, wystarczy przeciągnąć umieszczone kropki, dodać więcej punktów lub nawet stworzyć obszar o liniach zakrzywionych.

MyGarden

Jak mogę rysować za pomocą obiektów pędzli?

Wystarczy kliknąć obiekt Pędzla w menu obiektów, na przykład żywopłot. Kliknij i przytrzymaj przycisk w miejscu, gdzie ma się zaczynać żywopłot. Następnie nadal trzymając przycisk myszy, przeciągnij kursor myszy. Możesz również wybrać między różnymi rozmiarami pędzla w menu obiektów.

MyGarden

Jak dostosować obiekty?

Kliknij narysowany obiekt, aby go wybrać. Następnie możesz go przenieść, klikając i przeciągając na obszar roboczy. Możesz także zmienić rozmiar obiektu, rozciągając go za jego narożniki. Zauważ, że rozmiar obiektów zmienia się proporcjonalnie.

Jak usunąć obiekty?

Aby usunąć obiekt, trzeba go zaznaczyć, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń. Można również zaznaczyć obiekt i usunąć go za pomocą klawisza Backspace lub Delete na klawiaturze.

MyGarden

Jak obracać obiekty?

Wybierz obiekt. Przytrzymaj kursor w rogu wybranego obiektu, aż pojawi się ikona oznaczająca obracanie. Zauważ, że ta funkcja nie działa w przypadku obiektów Konturowych ani Pędzli.