Bird's eye view on a lake with a forest

Sustainovate. Nasz program wspierania zrównoważonego rozwoju.

Nasz ślad środowiskowy

Sednem naszej strategii Sustainovate jest zaangażowanie w realizację celów porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Pragniemy mieć swój znaczący wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla. Dlatego stale podejmujemy działania i realizujemy cele związane z analizą i ograniczeniem naszego wpływu na środowisko oraz naszego śladu środowiskowego, zarówno w ramach programu Sustainovate, jak i poza nim.

A wind turbine and blue sky

Energia elektryczna pozyskiwana wyłącznie z odnawialnych źródeł

Na początku 2021 r. zakończyliśmy przekształcanie i nareszcie możemy się poszczycić tym, że wszystkie obiekty należące do firmy GARDENA są zasilane energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł.

Bird's eye view on a lake with a forest

Znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych

W odniesieniu do działań z Zakresów 1 i 2 osiągnęliśmy łączną redukcję rzędu ponad 65% w porównaniu do 2015 r. Stanowi to znaczący wkład w realizację jednego z celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju, polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych w formie równoważników dwutlenku węgla w naszych przedsiębiorstwach.

A set of colorful garbage cans

Współczynnik recyklingu i redukcji odpadów na poziomie 96%

Już od samego początku wdrażania naszej strategii środowiskowej ten cel miał dla nas szczególne znaczenie. Ostatecznie udało nam się dodatkowo zwiększyć współczynnik recyklingu i redukcji odpadów — który już wcześniej był wysoki — do 94,4%. Poziom 96%

1/3

Odpowiedzialność społeczna

Ochrona środowiska ma dla nas ogromne znaczenie, ale równie istotne są kwestie odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Firma GARDENA już od dłuższego czasu angażuje się w kwestie społeczne. W naszym firmowym ogrodzie hodujemy pszczoły, podejmujemy działania zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym, i dbamy o zadowolenie naszych pracowników.

A crowd of people all wearing UNICEF shirts

Partnerstwo z organizacją UNICEF: liczy się każda kropla

22 marca 2018 r., w Światowy Dzień Wody, firma GARDENA zawarła długoterminową umowę o partnerstwie z organizacją UNICEF, pod hasłem „Liczy się każda kropla”. Celem tego partnerstwa jest zapewnienie ponad 230 000 ludzi dostępu do czystej wody pitnej do 2022 r.

GARDENA employees at the opening of the

Współpraca w kwestiach społecznych

W latach osiemdziesiątych rozpoczęliśmy współpracę z organizatorami regionalnych warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami. Występując w roli klientów, stworzyliśmy wiele możliwości zatrudnienia. Dzięki naszemu projektowi „Heuweg 7” osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne mogły pracować razem pod nadzorem na hali montażowej. Co roku nasi praktykanci uczestniczą w tzw. tygodniu społecznym, organizowanym we współpracy z naszymi partnerami, podczas którego odbywają specjalne staże w ośrodkach pomocy.

Wspieramy również liczne organizacje i projekty non-profit w regionie, oferując dotacje pieniężne i rzeczowe. Do naszych beneficjentów należą m.in. organizacja charytatywna „Drachenkinder” Radia 7 oraz „SOS-Kinderdörfer”.

Zdrowie i zdrowy tryb życia

W ramach akcji „Healthy @ Gardena” oferujemy kompleksowy program promocji zdrowia w miejscu pracy, obejmujący liczne kursy, seminaria i kampanie promujące. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, które nasza firma organizuje we współpracy z niemieckim Czerwonym Krzyżem. Ponadto w kilku naszych placówkach przeprowadzono kampanie na rzecz oddawania szpiku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wyniki naszej corocznej ankiety przeprowadzanej wśród pracowników świadczą o stale wysokim poziomie satysfakcji z zatrudnienia w firmie GARDENA.

Aby ogrodnictwo było oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, najwyższa pora zastanowić się, co można by zrobić lepiej — w myśl naszego hasła przewodniego: ReTh!nk.

ReThink logo

W GARDENIE zawsze staramy się pomagać naszym klientom w realizacji ich ogrodniczych marzeń. Celem inicjatywy ReTh!nk jest promocja ogrodnictwa w jak największym stopniu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Przeczytaj więcej na temat zrównoważonych rozwiązań, które wdrażamy na etapie opracowywania, produkcji i stosowania produktów.

Close up of a bee sitting on a flower

Pora przemyśleć parę spraw — ReTh!nk

Dowiedz się, czym jest dla nas zrównoważony rozwój i jak przyczyniamy się do realizacji idei zrównoważonego ogrodnictwa.