PREMIUM servicepakke

Fordeler ved registrering

  • Hurtigere service
    Hvis du behov for vår support, kan vi hjelpe deg raskere da vi allerede har nødvendig data om produktet via produktregistreringen.

  • Produktrelaterte oppdateringer
    Du mottar informasjon om oppdateringer og andre produktrelaterte tilbud. 
  • Feedback:
    Din erfaring som bruker av våre produkter er viktig for oss. Hjelp til oss til å bli bedre med å tilpasse våre produkter til våre kunders behov i fremtiden. Din mening er viktig for oss! For at vi kontinuerlig skal kunne forbedre våre produkter, har behov for dine erfaringer og meninger som bruker. Av denne grunn vil vi av og til kontakte deg vi e-post. Vi gleder oss til din feedback.


Betingelser
premium