Personvern og Cookies

Kjære besøker av vår nettside,

Gardena setter pris på din interesse for selskapet og våre produkter. Vi anbefaler på det sterkeste å lese disse personvernreglene før du bruker webområdet og eventuelle del-webområder (samlet kalt "Nettstedet").

Disse personvernreglene spesifiserer hvilken type informasjon Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller selskaper i gruppen, datterselskaper og avdelingskontorer (samlet kalt GARDENA) eller tredjepart på vegne av GARDENA samler inn fra Nettstedet, og hvilke tiltak som brukes for å beskytte dine personopplysninger. Hvis du ikke godtar personvernreglene, kan du ikke bruke Nettstedet. Personvernreglene kan bli endret, og bør derfor kontrolleres med jevne mellomrom.Generelt

Legg merke til at du må oppgi opplysninger som identifiserer deg, for eksempel e-postadresse, navn, postadresse, telefonnummer og fødselsnummer ("Personopplysninger") på deler av Nettstedet for å kunne benytte deg av enkelte funksjoner og ta del i enkelte aktiviteter på siden, samt for å få tilgang til enkelte av våre produkter og tjenester. Derfor må du ha forstått og utvetydig godtatt innsamling, bruk og overføring av slike personopplysninger under vilkårene og betingelsene som er beskrevet i disse personvernreglene.

Innsamling og bruk av Personopplysninger og annen brukerinformasjon

Informasjonen du sender til GARDENA er beskyttet av norske og europeiske lover om databeskyttelse. Personopplysninger blir innhentet og håndtert av GARDENA i tråd med nevnte lovgivning, og brukt for å bidra til bruken av våre produkter og/eller online-tjenester. Hvis du gir oss flere Personopplysninger for å kunne motta informasjon fra oss – for eksempel brosjyrer eller kataloger – blir opplysningene samlet inn og lagret. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å etterkomme din forespørsel om informasjon. Informasjonen lagres i et sikkert og beskyttet miljø så lenge GARDENA mener at den vil forbedre kommunikasjonen med deg. Hvis du ønsker å fjerne deler av eller alle opplysninger fra vårt register, kontakter du Husqvarna AB [relevante post- og e-postadresser]. GARDENA kan be om ytterligere valgfrie opplysninger fra deg for å forbedre sine kunnskaper om kundene eller for å foreta direkte markedsføring eller invitere deg til konkurranser. Du står fritt til å besvare eventuelle slike forespørsler om ytterligere informasjon. GARDENA innhenter også anonym informasjon om bruken av Nettstedet. Denne informasjonen blir innhentet samlet, og brukes bare til interne formål for å hjelpe oss å forbedre din online-opplevelse og tilrettelegge for ditt besøk på Nettstedet. GARDENA kan koble denne informasjonen til brukernes Personopplysninger for å finne ut hvilke brukere som åpner forskjellig materiale, slik at vi kan forbedre Nettstedet. GARDENA samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra mindreårige under 18 år, og retter ikke webområdet mot slike personer. Vi anbefaler foreldre og foresatte å vise aktiv interesse for barns aktiviteter og interesser på internett.

Overføring av Personopplysninger

GARDENA vil ikke overføre (unntatt for rutingsformål) Personopplysningene som du oppgir på Nettstedet til tredjepart, unntatt (a) med ditt samtykke; (b) etter pålegg fra lov eller domstol; (c) for å beskytte eller forsvare GARDENAs eiendomsrett; (d) for å beskytte den personlige sikkerheten til brukere av Nettstedet; (e) til personer eller foretak som har kontrakt med GARDENA for å foreta interne operasjoner på Nettstedet eller i vår virksomhet; eller (f) hvis vi med rimelighet kan anta at det er underlagt lov, bindende avtale eller kontrakt som overholder prinsippene for rimelig håndtering og tilstrekkelig beskyttelse av Personopplysninger. GARDENA forbeholder seg retten til å kontakte relevante myndigheter etter egen vurdering hvis det påvises aktiviteter som kan være ulovlige eller som kan bryte GARDENAs vilkår for bruk.

Cookies

Nettstedet kan bruke en teknologi som kalles "cookies". Cookies er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på din datamaskin, av websiden som du besøker. De brukes til å gi tilleggsfunksjonalitet på Nettstedet, samt til å analysere bruken av Nettstedet. Det finnes to typer cookies: Den ene typen brukes til å "huske" informasjon som brukernavn og passord, og lagres på din datamaskin så lenge du velger å ikke "logge ut" av abonnementstjenesten. Hvis du ikke bruker funksjonen "Ikke spør etter brukernavn og passord i fremtiden", blir slike cookies aldri lagret på din datamaskin.


Den andre typen er en såkalt "session cookie". Den brukes for eksempel til å holde oversikt over hvilket språk du har valgt for websiden. Slike cookies lagres midlertidig på din datamaskin så lenge du besøker et webområde. En "session cookie" blir ikke lagret over lang tid på datamaskinen, og forsvinner vanligvis når du lukker webleseren. Ved å bruke slike cookies håper GARDENA å tilrettelegge informasjonen bedre for våre kunder.


Hvis du ikke ønsker å godta GARDENAs bruk av cookies, kan de fleste weblesere konfigureres slik at de avviser cookies, ved at du endrer innstillingene for webleseren. Dette kan imidlertid hemme funksjonaliteten og din nytte av Nettstedet.


Kvalitet

GARDENA forplikter seg til å treffe rimelige tiltak for å sikre at Personopplysningene vi innhenter fra deg er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du er imidlertid forpliktet til å bare oppgi Personopplysninger som er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte på det tidspunktet de innhentes. Hvis du senere fastslår at Personopplysningene vi har ikke er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, vil vi etter skriftlig varsel treffe rimelige tiltak for å korrigere Personopplysningene

Sikkerhet

Selv om GARDENA ikke kan garantere at uautorisert tilgang aldri vil forekomme, kan du være trygg på at GARDENA legger stor vekt på å opprettholde sikkerheten for dine Personopplysninger og å hindre uautorisert tilgang til dem, gjennom bruk av egnet teknologi og interne prosedyrer.

Andre webområder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts webområder. GARDENA har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet eller personvernreglene på tredjeparts webområder som kan være lenket opp fra Nettstedet. Slike webområder kan lagre sine egne cookies på din datamaskin og/eller bruke andre metoder for innhenting og håndtering av personopplysninger. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernreglene for slike tredjeparts webområder før du bruker dem.

Endringer

GARDENA forbeholder seg retten til etter egen vurdering å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Personvernreglene, i sin helhet eller delvis, når som helst og uten varsel. Endringer i disse Personvernreglene vil tre i kraft når de er offentliggjort på Nettstedet. Fortsatt bruk av Nettstedet etter eventuelle endringer i Personvernreglene etter at endringene er varslet, regnes som aksept for disse endringene.

Disse Personvernreglene ble sist oppdatert 09/03/11.