Retningslinjer for standard produsentgaranti

I tillegg til rettighetene beskrevet i disse betingelsene har sluttbrukeren lovbestemte rettigheter i tilfelle defekter. Disse rettighetene kan benyttes kostnadsfritt, og er ikke begrenset av disse betingelsene.

(Last updated: 30/09/2022)


1. GARDENA Manufacturing GmbH (heretter referert til som "GARDENA") gir en to-års produsentgaranti for alle nye originale GARDENA-produkter (heretter referert til som "produkter"). Hvis et spesifikt produkt har en lengre garantiperiode, vil dette indikeres med et ikon trykket på emballasjen for det respektive produktet og/eller i den onlineproduktbeskrivelsen tilgjengelig på www.gardena.com. Garantien gjelder fra tidspunktet for det originale kjøpet fra forhandleren i henhold til følgende krav, om produktet er brukt privat, dvs. ikke brukt kommersielt eller profesjonelt, og defekten beviselig har oppstått innenfor garantiperioden og kravet også fremmes innenfor denne garantiperioden. Datoen på det originale kjøpsbeviset (heretter kalt «garanti») er derfor avgjørende for eventuelle krav. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er kjøpt brukt.
 
2. GARDENA garanterer for sluttbrukeren at produktet ikke har materielle defekter eller behandlingsdefekter, i henhold til følgende betingelser. Normal slitasje på deler og komponenter (slik som på V-remmer, løpehjul, lyspærer, luftfiltre, festedeler for kniver, kniver, turbiner, tannremmer, tennplugger), visuelle endringer, slitedeler og forbruksvarer er ekskludert fra garantien.

3. Tjenestene under garantien oppfylles ved at vi tilbyr et fullt funksjonelt erstatningsprodukt eller ved kostnadsfri reparasjon av feil på produktet som sendes til oss. Vi forbeholder oss retten til å velge mellom disse alternativene. Denne tjenesten er underlagt at følgende forholdsregler oppfylles:
• Produktet har blitt brukt til det tiltenkte formålet i henhold til anbefalingene i brukerhåndboken.
• Verken kjøperen eller en tredjepart har forsøkt å åpne eller reparere enheten.
• Kun originale GARDENA-reservedeler og -slitedeler har blitt brukt ved drift.
• Kopi av det originale kjøpsbeviset er sendt inn.

4. Denne garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon i henhold til ovennevnte betingelser. Produkter eller deler som erstattes, blir vår eiendom. Garantien utgjør ikke en rett til å fremme andre krav mot oss som produsent, som for eksempel for skader. Spesielt har du ikke rett til å motta et erstatningsprodukt mens produktet ditt repareres. Garantitjenester skal ikke forlenge eller fornye garantiperioden for produktet.

5. Denne garantien er gyldig over hele verden.
 GARDENA er fritatt fra sin garantiforpliktelse dersom oppfyllelse av garantien vil resultere i brudd på nasjonale eller internasjonale forskrifter angående utenrikshandelslover, embargoer eller andre sanksjoner. 

6. Dersom du fremmer et krav under garantien, må du levere produktet hos utsalgsstedet du kjøpte det hos, de vil avgjøre om det skal sendes inn til verksted eller om du har krav på et nytt. Husk en kopi av det originale kjøpsbeviset.

7. Garantien er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, ekskludert fra Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). Dette valget av jurisdiksjon betyr ikke at du som forbruker er fratatt beskyttelsen du har under de bestemmelsene som, under loven i den Staten du er bosatt i, ikke kan fravikes ved avtale.