Retningslinjer for standard produsentgaranti

I tillegg til rettighetene beskrevet i disse betingelsene har sluttbrukeren lovbestemte rettigheter i tilfelle defekter. Disse rettighetene kan benyttes kostnadsfritt, og er ikke begrenset av disse betingelsene.

(Last updated: 04/05/2021)


1. GARDENA Manufacturing GmbH (heretter kalt «GARDENA») gir, for alle nye Original GARDENA-produkter (heretter kalt «produkter»), en garanti på to år fra tidspunktet for det originale kjøpet fra forhandleren i henhold til følgende krav, om produktet er brukt privat, dvs. ikke brukt kommersielt eller profesjonelt, og defekten beviselig har oppstått innenfor garantiperioden og kravet også fremmes innenfor denne garantiperioden. Datoen på det originale kjøpsbeviset (heretter kalt «garanti») er derfor avgjørende for eventuelle krav. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er kjøpt brukt.

2. GARDENA gir en utvidet garanti for produktene som er oppført nedenfor:
• Alle nye combisystem-hageredskaper, små redskaper og manuelle skjærende verktøy (beskjæringssakser, grensakser, hekksakser og gressakser) solgt av en forhandler etter 01/06/2005 som nye varer, har en 25-års garanti fra kjøpsdatoen forutsatt at verktøyene kun er brukt privat. Datoen på det originale kjøpsbeviset er derfor avgjørende for eventuelle krav.
• For utvalgte Original GARDENA System-enheter som ble kjøpt nye fra en forhandler etter 01/01/2018 og som er merket deretter på emballasjen, er garantiperioden fem år fra kjøpsdato dersom enhetene er brukt kun privat, dvs. ikke brukt kommersielt eller profesjonelt. Datoen på det originale kjøpsbeviset er derfor avgjørende for eventuelle krav.
Utvidede garantier er angitt på den gjeldende salgsemballasjen, i brukerhåndboken eller på GARDENA-nettsiden. Produkter som er kjøpt brukt, omfattes ikke av en utvidet garanti.

3. GARDENA garanterer for sluttbrukeren at produktet ikke har materielle defekter eller behandlingsdefekter, i henhold til følgende betingelser. Normal slitasje på deler og komponenter (slik som på V-remmer, løpehjul, lyspærer, luftfiltre, festedeler for kniver, kniver, turbiner, tannremmer, tennplugger), visuelle endringer, slitedeler og forbruksvarer er ekskludert fra garantien.

4. Tjenestene under garantien oppfylles ved at vi tilbyr et fullt funksjonelt erstatningsprodukt eller ved kostnadsfri reparasjon av feil på produktet som sendes til oss. Vi forbeholder oss retten til å velge mellom disse alternativene. Denne tjenesten er underlagt at følgende forholdsregler oppfylles:
• Produktet har blitt brukt til det tiltenkte formålet i henhold til anbefalingene i brukerhåndboken.
• Verken kjøperen eller en tredjepart har forsøkt å åpne eller reparere enheten.
• Kun originale GARDENA-reservedeler og -slitedeler har blitt brukt ved drift.
• Kopi av det originale kjøpsbeviset er sendt inn.

5. Denne garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon i henhold til ovennevnte betingelser. Produkter eller deler som erstattes, blir vår eiendom. Garantien utgjør ikke en rett til å fremme andre krav mot oss som produsent, som for eksempel for skader. Spesielt har du ikke rett til å motta et erstatningsprodukt mens produktet ditt repareres. Garantitjenester skal ikke forlenge eller fornye garantiperioden for produktet.

6. Denne garantien gjelder kun for produkter kjøpt og brukt i følgende land:
Medlemsstater i EU / medlemsland i EØS, Storbritannia, Albania, Armenia, Australia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kina, Georgia, Hongkong, Israel, Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Malta, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Russland, Sveits, Serbia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, USA, Usbekistan.
GARDENA gir ikke garanti for produkter som kjøpes eller brukes i andre land. GARDENA frigis fra garantiforpliktelsen dersom det å oppfylle garantien vil resultere i brudd på nasjonale eller internasjonale bestemmelser om lovgivning for utenrikshandel eller på blokader og/eller andre sanksjoner.

7. Dersom du fremmer et krav under garantien, må du levere produktet hos utsalgsstedet du kjøpte det hos, de vil avgjøre om det skal sendes inn til verksted eller om du har krav på et nytt. Husk en kopi av det originale kjøpsbeviset.

8. Garantien er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, ekskludert fra Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). Dette valget av jurisdiksjon betyr ikke at du som forbruker er fratatt beskyttelsen du har under de bestemmelsene som, under loven i den Staten du er bosatt i, ikke kan fravikes ved avtale.