EM-Himbeeren-014-51cm.tif

Alles over de framboos

Tuinleven
Iedereen kent ze. De kleine fruitsoort die we allemaal zo lekker vinden, zeker als ze vers geplukt zijn. Sommige mensen hebben ze in hun tuin. We hebben het over frambozen. Het kost weinig moeite om deze plant te verzorgen.Hoe frambozen worden geplant wordt in onze nieuwsbrief van oktober uitgelegd.

Het planten

Het najaar is een goede periode om de framboos te planten. Het meest geschikt zijn de framboos struiken die al één jaar oud zijn, omdat frambozen alleen vruchten dragen in het tweede jaar. Kies een zonnige, beschutte, waterdoorlatende plek. Al deze zaken spelen een rol bij de oogst. Zet de kluit een paar minuten in een bak met water, voordat u de frmaboos gaat planten. Graaf een gat, de diepte hangt af van de grootte van de struik. Plaats de struik en vul het gat met aarde en compost. Als u meer dan één struik wilt planten, houdt u dan rekening met een ruimte van ongeveer 40-50 centimeter tussen de struiken. Geef na aanplanten veel water.

Verzorging en oogsten

Kleine oogst? Het helpt om de grond vochtig te houden en het onkruid te wieden én om na de oogst te snoeien. Als u zomerframbozen heeft, knip dan de verkleurde bruine scheuten af en herfstframbozen kunt u zelfs tot de grond toe terug snoeien. Ook kunt u alle slechte takken snoeien. Aan het einde van de winter kunt u biologische mest en compost gebruiken. Dit komt de struik zéér ten goede, jaar na jaar.

Cultivation

The planting time is autumn. Most suitable are raspberry plants, which are already one year old, because raspberries only bear fruits in the second year. Choose a place that is bright, sunny, wind protected, water-permeable and deep. All these facts influence the success of your harvest. Water the plant root ball a few minutes, before you plant it. Meanwhile you can set a grow-support. Dig a hole, the depth depends on the size of the bush. Place the bush and fill up the hole with soil and compost. If you plant more than one bush, take care of keeping a sufficient space of about 40-50 centimeters between the bushes. Water thoroughly, to encourage the bush roots to grow deeper. In the following year, water only every two weeks, except there are high temperatures.

Care and harvesting

There was a small crop? This occurs due to a lack of care, because the raspberry is left to its own. It helps to mulch the bush from time to time to keep the ground moist and to fight weed. After the harvest, prune the canes at least once a year. If you have summer raspberries cut the discolored brown shoots and if you have autumn raspberries cut all shoots just above the ground. You can also remove all weak and poor branches. At the end of winter you can apply compost or biological fertilizer and mulch, so that you have a rich carrying bush, from summer to summer.