Privacy & Cookies

Beste bezoeker van onze website, 

Bedankt voor het bezoeken van onze website. GARDENA waardeert uw belangstelling in de onderneming en haar producten. Wij raden u ten zeerste aan om dit Privacybeleid nauwkeurig te lezen voordat u gebruik maakt van deze website en sub-sites daarvan (tezamen: de “Site”).

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. De volgende bepalingen betreffende gegevensprivacy zijn bedoeld om u te informeren omtrent de privacy van uw persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u deze website bezoekt. Wij hopen dat het omschreven beleid u duidelijk maakt welke gegevens wij verzamelen, hoe onze onderneming deze gegevens gebruikt en beschermt en met wie wij deze eventueel delen.

Informatie betreffende de verantwoordelijke 

Hieronder vindt u de informatie omtrent de verantwoordelijke, artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Naam en rechtsvorm van de onderneming: GARDENA GmbH
Vertegenwoordiger: Sascha Menges, Joachim Müller
Adres van ons hoofdkantoor: Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm / Duitsland
Contactgegevens: Service@gardena.com
Contactgegevens van het gegevensbeschermingskantoor: Bernhard Witt, Datenschutz@husqvarna.de

Verkeersgegevens

Wanneer u onze website bezoekt dan wordt er automatisch een logbestand op onze webserver met de volgende gebruikersgegevens verwerkt: 

• de pagina waar het bestand werd aangevraagd; 
• de bestandsnaam;
• de datum en tijd van de aanvraag; 
• de hoeveelheid overgedragen gegevens;
• de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden);
• de omschrijving van het soort browser dat wordt gebruikt; 
• en uw IP-adres.  

Persoonsgegevens

Onze onderneming zal door middel van onze website geen persoonsgegevens van u (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzamelen anders dan wanneer u er vrijwillig voor kiest om deze met ons te delen (bijv. via registratie, enquête), wanneer u hier toestemming voor verleent (artikel 6 I a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) of wanneer dit anderszins op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens is toegestaan (artikel 6 I van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer wij diensten aan u leveren dan verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingswetgeving. Aanvragen blijven vertrouwelijk. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. GARDENA verzamelt niet moedwillig persoonsgegevens van kinderen onder de 18 en richt haar website eveneens niet op dergelijke personen. Wij adviseren ouders en voogden om actief belangstelling te tonen voor de online activiteiten en interesses van kinderen.

Beperkte toegang

Als u aan onze speciale klantendienst “Tuinplanner” mee wenst te doen dan dient u zich vooraf te registeren. Gegevens in dit verband aan ons verzonden worden gebruikt om uw tuin te plannen. Wij verzamelen alleen uw e-mailadres en leeftijd. U kunt uw profiel bij de account te allen tijde wijzigen of verwijderen. Gegevens worden dan automatisch uit ons systeem verwijderd.

Overdracht van persoonsgegevens

GARDENA zal de door u op de Site geleverde persoonsgegevens nooit aan een derde overdragen behoudens (a) met uw toestemming; (b) voor zover op grond van de wet of een juridische uitspraak vereist; (c) ter bescherming en verdediging van de rechten of het eigendom van GARDENA behalve als uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder dan dergelijke belangen wegen; (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site; (e) aan personen of ondernemingen waar GARDENA overeenkomsten mee heeft gesloten ter uitvoering van de interne handelingen van de Site of van onze onderneming; of (f) wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat zij onderhevig zijn aan wetgeving, bindende bepalingen of overeenkomsten die de principes van eerlijke behandeling en een adequaat niveau aan bescherming van persoonsgegevens voorstaan. GARDENA behoudt zich het recht voor om naar goeddunken van de onderneming contact met de relevante autoriteiten op te nemen indien GARDENA activiteiten bespeurt die mogelijkerwijs illegaal dan wel in strijd met de gebruiksvoorwaarden van GARDENA zijn. U heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten in te dienen indien u activiteiten bespeurt die mogelijkerwijs illegaal of in strijd met uw rechten zijn. 

Kwaliteit

GARDENA verbindt zich om redelijke stappen te nemen ter zekerstelling dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen accuraat, volledig en actueel zijn. U bent echter verplicht om uitsluitend persoonsgegevens te verschaffen die accuraat, volledig en actueel op het moment van verzameling zijn. Indien u later bemerkt dat door ons gehouden persoonsgegevens niet accuraat, volledig en actueel zijn dan zullen wij na uw schriftelijke kennisgeving daarvan redelijke stappen nemen om de persoonsgegevens te corrigeren. 

Als gebruiker heeft u het recht informatie te verzoeken omtrent de gegevens die wij met betrekking tot u opslaan alsmede het doel van het opslaan. Voorts heeft u het recht te verzoeken dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat gegevens die ongeschikt of niet langer noodzakelijk zijn worden verwijderd. Aarzelt u niet om voor informatie, aanvragen en suggesties met  betrekking tot gegevensbescherming contact met ons op te nemen. U kunt ons per post of email via datenschutz@husqvarna.de een schriftelijke aanvraag met uw adres zenden.

Veiligheid


Ondanks dat GARDENA niet kan garanderen dat ongeautoriseerde toegang nimmer zal plaatsvinden kunt u erop vertrouwen dat GARDENA er nauwlettend op toeziet dat de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt bewaard en dat ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens door middel van het gebruik van redelijkerwijs gepaste technologie en internet procedures wordt voorkomen.

Andere websites

De Site kan links naar websites van derden bevatten. GARDENA heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy-praktijken van de websites van derden waar de Site naartoe linkt. Dergelijke website kunnen hun eigen cookies op uw computer plaatsen en/of andere wijzen van verzamelen en behandelen van persoonsgegevens hebben. Wij adviseren u zich bekend te maken met de privacy-praktijken van de websites van dergelijke derden voor u daar gebruik van gaat maken.

Wijzigingen

GARDENA behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of een deel daarvan te verwijderen. Wijzigingen in dit Privacybeleid treden in werking op het moment dat deze op de Site worden geplaatst. Als u na een wijziging in dit Privacybeleid de Site blijft gebruiken dan wordt u geacht met deze wijzigingen in te stemmen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die door een webpagina die u bezoekt op uw computer worden opgeslagen. Zij worden gebruikt om aanvullende functionaliteit bij de Site aan te bieden en helpen ons om het gebruik van de Site te analyseren.

Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers gebruik van de site maken. De informatie gegenereerd door de cookie omtrent uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt in het algemeen verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Wij activeren IP-anonimiseren; Google anonimiseert aldus de laatste octet van het IP-adres voor Lidstaten van de Europese Unie als ook voor andere partijen bij het Verdrag omtrent de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten worden gezonden waar het zal worden afgekort. Namens de websitebeheerder gebruikt Google deze informatie met het oog op het evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten omtrent website-activiteit voor websitebeheerders en het verschaffen van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere door Google gehouden gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de relevant instellingen van uw browser te selecteren. Denkt u er echter aan dat als u dit doet dat u wellicht niet de volledig functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Voorts kunt u de verzameling en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voorkomen door de browser plug-in, beschikbaar via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, te downloaden en te installeren. U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt dan op de computer geplaatst hetgeen de verzameling van uw gegevens in de toekomst wanneer u daar klikt voorkomt. Meer informatie omtrent de gebruikersvoorwaarden en gegevensprivacy vindt u via http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of via https://www.google.de/intl/en_uk/policies/.

Wij gebruiken Sitecore Analytics met het oog op voortdurende verbetering van onze website door middel van instrumenten als ervaringsoptimalisatie, A/B testen, personalisatie, profielbepaling en marketingautomatisering. Het wordt ook gebruikt om bezoekers de dichtstbijzijnde dealer op basis van hun locatie te tonen. 

U voorkomt het opslaan van cookies door middel van de instellingen van uw browserprogrammatuur. Maar in dat geval bent u wellicht niet in staat om alle functies van deze website volledig te gebruiken. Voor informatie omtrent gegevensverwerking door Sitecore en haar relevante privacybeleid gaat u naar http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. 

Er bestaan twee soorten cookies:

1. Permanente cookie:  Dit soort cookie wordt gebruikt om informatie te “herinneren”, zoals bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord, en wordt voor een bepaalde periode of zolang als u niet besluit om deze abonneedienst te stoppen op uw computer opgeslagen. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid “In de toekomst niet naar mijn gebruikersnaam en wachtwoord vragen” dan worden dergelijke cookies nimmer op uw computer opgeslagen.
2. Sessie-cookie: Dit soort cookie wordt gebruikt om, bijvoorbeeld, bij te houden welke taal u op de webpagina heeft gekozen. Tijdens uw bezoek aan de site worden dergelijke cookies tijdelijk in het geheugen van uw computer opgeslagen. Een sessie-cookie wordt niet voor langere tijd op uw computer opgeslagen en verdwijnt meestal als u uw browser sluit. Door gebruik van deze cookies te maken hoopt GARDENA relevante informatie beter op haar bezoekers af te stemmen.

Als u vragen heeft aarzelt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen: Service@gardena.com


Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25/10/16.