Privātums un sīkdatnes

Cienījamais mūsu Vietnes apmeklētāj,

paldies, ka apmeklējāt mūsu Vietni. Uzņēmums GARDENA novērtē jūsu izrādīto interesi par uzņēmumu un tā piedāvātajiem produktiem. Mēs pieprasām un stingri iesakām rūpīgi izlasīt šo konfidencialitātes politiku, pirms Vietnes un jebkuras tās apakšvietnes (turpmāk tekstā abas kopā "Vietne") lietošanas.

Jūsu privātuma aizsardzība ir mums ļoti svarīga. Sekojošie noteikumi attiecībā uz datu privātumu ir paredzēti, lai informētu jūs par jūsu personisko datu privātumu, kas tiek apstrādāti laikā, kad jūs apmeklējat šo Vietni. Mēs ceram, ka turpmāk izklāstītā politika palīdzēs jums saprast, kādus datus mēs drīkstam apkopot, kā mūsu uzņēmums izmanto un aizsargā šos datus, un ar ko mēs esam tiesīgi ar tiem dalīties.

Kontaktinformācija: help@gardena.lv


Datplūsmas informācija

Kad jūs apmeklējat mūsu Vietni, pieteikšanās datne tiek automātiski apstrādāta uz mūsu tīmekļa servera ar sekojošu lietotāja informāciju: • interneta pārlūka veids/versija;
• datne – Nosaukums;
• servera pieprasījuma datums un laiks;
• pārsūtīto datu apjoms;
• piekļuves statuss (datne nosūtīta, datne nav atrasta);
• izmantotā operētājsistēma;
• jūsu datora host adrese (IP-adrese).

Privātie Dati

Caur mūsu Vietni mūsu uzņēmums nevar apkopot nekādu personīgo informāciju par jums (piemēram, jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), ja vien jūs brīvprātīgi neizvēlaties ar to mūs  nodrošināt (piemēram, reģistrācijas aptaujā), sniedzot savu piekrišanu, 6. pants I a) GDPR vai ja vien tas nav atļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem (6 Es GDPR) un noteikumiem par jūsu Personas datu aizsardzību. Nodrošinot jums pakalpojumus, mēs apkopojam un izmantojam jūsu personiskos datus tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu. Pieprasījumi tiek apkopoti drošā un aizsargātā veidā. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Uzņēmums GARDENA apzināti neapkopo Personas datus no bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, un nepielāgo savu tīmekļa Vietni šādu personu interesēm. Iesakām vecākiem un aizbildņiem aktīvi sekot līdzi bērnu darbībām un interesēm tiešsaistē.

Ierobežotas piekļuves informācija

Gadījumā, ja vēlaties piedalīties mūsu īpašo klientu apkalpošanas programmā "Garden Planer", Jums ir jāreģistrējas iepriekš. Mums pārsūtītie dati reģistrācijas kontekstā tiks izmantoti tikai jūsu dārza plānošanai. Mēs apkopojam tikai datus par jūsu e-pasta adresi un vecumu. Jūs varat mainīt vai dzēst savu profilu ar kontu jebkurā laikā. Dati tiks dzēsti no sistēmas automātiski.

Personas datu pārsūtīšana

Uzņēmums GARDENA nepārsūta (izņemot maršrutēšanas nolūkos) jūsu Personas datus, kurus esat norādījis Vietnē, nevienai trešai pusei, izņemot: (a) ar jūsu piekrišanu; (b) saskaņā ar likuma prasībām vai tiesas rīkojumu; (c) GARDENA tiesību vai īpašuma aizsardzības un aizstāvības nolūkos; (d) Vietnes lietotāju personiskās drošības aizsardzības nolūkos; (e) personām vai uzņēmumiem, ar kuriem uzņēmums GARDENA ir noslēdzis līgumus, Vietnes iekšējās darbības vai uzņēmuma darbības nodrošināšanai; vai f) gadījumos, kad mēs pamatoti uzskatām, ka uz attiecīgajām pusēm attiecas likums, saistoši noteikumi vai līgumi, kas nodrošina Personas datu godprātīgu apstrādi un pienācīgu aizsardzības līmeni. Konstatējot darbības, kas varētu būt prettiesiskas vai neatbilst GARDENA lietošanas noteikumiem, uzņēmums GARDENA patur tiesības pēc saviem ieskatiem sazināties ar attiecīgajām varas iestādēm.

Kvalitāte

Uzņēmums GARDENA apņemas veikt pienācīgas darbības, lai nodrošinātu jūsu sniegto Personas datu precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti. Tomēr jūsu pienākums ir norādīt tikai tādus Personas datus, kuri to iesniegšanas brīdī ir precīzi, pilnīgi un atbilstīgi. Ja vēlāk konstatēsiet, ka mūsu rīcībā esošie Personas dati ir neprecīzi, nepilnīgi vai neaktuāli, mēs pēc jūsu rakstiska paziņojuma saņemšanas veiksim attiecīgas darbības, lai veiktu labojumus jūsu Personas datos.

Kā lietotājam jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus Personas datus uzņēmums par jums ir saglabājis, kā arī šo datu uzglabāšanas nolūku. Bez tam, jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi dati tiktu laboti, un dati, kas ir neatbilstoši vai vairs nav nepieciešami, tiktu dzēsti. Informācijai, pieprasījumiem un ierosinājumiem attiecībā uz datu aizsardzību, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums. Lūdzu, sūtiet mums parakstītu pieprasījumu pa pastu vai e-pastu datenschutz@husqvarna.de ar savu adresi.

Drošība

Lai gan uzņēmums GARDENA nevar garantēt, ka nekādā gadījumā nenotiks nesankcionēta piekļuve, esiet drošs, ka uzņēmums GARDENA ļoti rūpīgi seko līdzi tam, lai tiktu nodrošināta jūsu Personas datu aizsardzība un netiktu pieļauta nesankcionēta piekļuve, izmantojot pienācīgas, atbilstošas tehnoloģijas un iekšējās procedūras.

Citas tīmekļa vietnes

Šajā Vietnē var būt iekļautas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Uzņēmums GARDENA nekontrolē un nav atbildīgs par tādu trešo pušu tīmekļa vietņu saturu vai konfidencialitātes praksi, kuras var būt saistītas ar šo Vietni. Šādas tīmekļa vietnes jūsu datorā var saglabāt sīkfailus un/vai citādi apkopot un apstrādāt jūsu personisko informāciju. Pirms izvēlaties lietot šādas trešo pušu tīmekļa vietnes, aicinām iepazīties ar to praksi attiecībā uz konfidencialitāti.

Izmaiņas

Uzņēmums GARDENA patur tiesības vienpersoniski jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma pilnībā vai daļēji mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkādu šīs Konfidencialitātes politikas daļu. Šajā Konfidencialitātes politikā veiktās izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī šajā Vietnē. Ja turpināt lietot Vietni pēc šīs Konfidencialitātes politikas izmaiņu publicēšanas, tas nozīmē, ka piekrītat šīm izmaiņām.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir sīka teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā no vietnes, kuru jūs esat apmeklējuši. Tās izmanto, lai palīdzētu nodrošināt Vietnes papildus funkcionalitāti un lai palīdzētu mums analizēt Vietnes lietošanas pieredzi.

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics tīmekļa analīzes pakalpojumu. Google Analytics lieto tā sauktās sīkdatnes - teksta failus, kas tiek saglabātas jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs lietojat vietni. Sīkdatņu ģenerētā informācija par šīs vietnes lietojumu no jūsu puses parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur uzkrāta. Mēs aktivizējam IP anonimizāciju šajā vietnē; un Google anonimizē jūsu IP adreses oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās Eiropas ekonomiskās zonas nolīguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos uz ASV izvietoto Google serveri tiek nosūtīta pilnā IP adrese, kas tad tiek saīsināta šajā serverī. Šīs vietnes operatora uzdevumā Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu, kā jūs lietojat konkrēto vietni, lai sastādītu ziņojumus par vietnes aktivitātēm un vietnes operatoram sniegtu turpmākus ar vietnes izmantošanu un interneta lietojumu saistītus pakalpojumus. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta Google Analytics ietvaros, netiek apvienota ar citiem Google datiem. Jūs varat liegt sīkdatņu saglabāšanu ar attiecīgu pārlūkprogrammas iestatījumu. Tomēr mēs informējam jūs, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt jūs varat liegt Google apkopot datus (sīkdatnes un IP adresi), kā arī šo datu tālāku izplatīšanu no Google puses, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams saitē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Jūs varat atteikties no Google Analytic lietošanas aktivizējot sekojošo saiti. Izvairīšanās sīkdatne tiks iestatīts uz datora, kas novērsīs jūsu datu apkopošanu, klikšķinot here. Sīkāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību atradīsiet adresē http://www.google.com/analytics/terms/gb.html vai https://www.google.de/intl/en_uk/policies/.

Mēs izmantojam Sitecore Analytics tīmekļa analīzes pakalpojumu ar mērķi pastāvīgi uzlabot mūsu vietni, izmantojot tādus instrumentus kā pieredzes optimizāciju, A/B testēšanu, personalizāciju, profilēšanu un mārketinga automatizāciju. To izmanto arī apmeklētāju apkalpošanai ar tuvāko mazumtirdzniecības vietu, pamatojoties uz to atrašanās vietu.
Jūs novēršat sīkdatņu saglabāšanu, iestatot jūsu pārlūkprogrammas programmatūru. Šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Sīkāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību atradīsiet adresē http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx