Čia rasite GARDENA gaminių standartus, reglamentus ir deklaracijas.

CE atitikties deklaracija, GARDENA

GARDENA „smartSystem“ turi CE atitikties deklaraciją. Tai užtikrina, kad gaminys atitinka jam taikomų direktyvų reikalavimus. Norėdami apie tai paskaityti daugiau, skyriuje „Atsisiuntimai“ atsisiųskite kiekvieno GARDENA „smartSystem“ gaminio dokumentą „CE atitikties deklaracija“.

Jei reikia daugiau CE atitikties deklaracijų, prašykite vietinio kontaktinio asmens.

CE

Garsas ir vibracija

Toliau rasite visų GARDENA gaminių garso ir vibracijos reikšmių apžvalgą.

Europos Sąjungos REACH reglamentas

2006 m. gruodžio 18 d. REACH („Europos reglamentas (EB) 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų“) – tai Europos Sąjungos cheminių medžiagų reglamentavimo sistema, kuri įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., o jos medžiagų registravimo etapas tęsis iki 2018 m.

33 straipsnis. Pareiga perduoti informaciją apie gaminiuose esančias medžiagas.

GARDENA pateikia šią informaciją apie medžiagas, įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą (vadinamąjį „kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą“), kurių koncentracija gaminyje viršija 0,1 % masės.    

Reach

Saugos duomenų lapai

Čia rasite visus esamus GARDENA gaminių saugos duomenų lapus.

Pereiti į saugos duomenų lapų puslapį

Čia galite atsisiųsti failus

Akustika ir vibracija
Vibracija
EU REACH reglamentas
REACH reglamento 33 straipsnis: deklaracija
CE atitikties deklaracija
„smartSystem“ – „Gateway“
CE atitikties deklaracija
„smartSystem“ – laistymo kompiuteris
CE atitikties deklaracija
„smartSystem“ – jutiklis
CE declaration
smart system - Pressure pump