GARDENA secateur

Razlika između mimoilaznih i nakovanjskih rezača grana

Vodič

Mimoilazni rezač grana omogućuju preciznost, dok nakovanjski daju veću snagu. Kada koristiti koji princip rezanja?

Mimoilazni rezači grana su stoga posebno prikladni za rezanje živog tkiva biljke. Možete ih koristiti za rezanje mladog ili mekog drva, kao i poludrvenog vrtnog grmlja i žbunja.

No budući da nakovanjski rezači grana oštećuju tkivo biljke, koristite ih samo za rezanje ili usitnjavanje otpalih grana.

Stručni savjet

Kvaliteta je važna u obje vrste vrtnih škara: oštrim i kvalitetnim noževima postići ćete optimalne rezove.