247 Rezultati pronađeni za: Priključak
Priključak
Broj artikla : 2776-20
32 mm
4-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7290-20
Za produženje ili popravak crijeva.
6-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7291-20
Za produženje ili popravak crijeva.
8-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7292-20
Za produženje ili popravak crijeva.
Za produženje ili popravak crijeva.
Za produženje ili popravak crijeva.
Za spajanje navojne spojnice crijeva s priključkom za slavinu
Za veći protok vode
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Okrugli priključak za slavinu
Broj artikla : 2908-20
Dobro i jednostavno pristaje ručki
Dobro i jednostavno pristaje ručki
Jednostavno spojite
Jednostavno spojite
Za veći protok vode
32 mm - 25 mm
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1783, 1785, 1797, 1799, 9000 aquasensor, 13000 aquasensor, 8500 aquasensor, 13000 aquasensor, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-02
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1476, 6000/5 automatic, Potopna tlačna crpka, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1780, 1795, 7000, 7500, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1787, 1802, 21000 inox, 20000 inox, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1661, 1665, 7000/C, 7000/D, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2017-05
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1661, 1665, 7000/C, 7000/D, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2018-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2018-08
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Potopna crpka / crpka za otpadnu vodu, Art 01787-20, Art 01802-20, 2011-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2014-06
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2015-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2016-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Razvodnik za vodu automatic, Art 01197-29, 2011-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Razvodnik za vodu automatic, Art 01197-29, 2012-01
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1881-29, EasyControl, Kompjuter za upravljanje navodnjavanja, 2017-12
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1883-29, FlexControl, Kompjuter za upravljanje navodnjavanja, 2017-12
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1283-29, 1284-29, 4030, 6030, Regulator navodnjavanja, 2017-06
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1197, Razvodnik za vodu automatic, 2014-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1777, 1790, 6000, 6000, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2016-03