252 Rezultati pronađeni za: Priključak
Priključak
Broj artikla : 2776-20
32 mm
Priključak za slavine s navojem
Priključak za slavine s navojem
Priključak za slavine s navojem
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Premium sustavni priključak na početku crijeva
Premium sustavni priključak na početku crijeva
Komplet priključaka za crijevo raspršivača GARDENA
Priključak se može rotirati i zakretati
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Premium sustavni priključak na početku crijeva
Premium sustavni priključak na početku crijeva
Komplet priključaka za crijevo za navodnjavanje kap na kap GARDENA
Za rad dviju priključnih naprava, za grananje crijeva, za priključak crijeva promjera npr. 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2")
Priključak 25 mm
Broj artikla : 2775-20
Jednostavno i sigurno produljivanje
Npr. za priključak cijevi na brzospojni priključak
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1783, 1785, 1797, 1799, 9000 aquasensor, 13000 aquasensor, 8500 aquasensor, 13000 aquasensor, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-02
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1476, 6000/5 automatic, Potopna tlačna crpka, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1780, 1795, 7000, 7500, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1787, 1802, 21000 inox, 20000 inox, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1661, 1665, 7000/C, 7000/D, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2017-05
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1661, 1665, 7000/C, 7000/D, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2018-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2018-08
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Potopna crpka / crpka za otpadnu vodu, Art 01787-20, Art 01802-20, 2011-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2014-06
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2015-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2016-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Razvodnik za vodu automatic, Art 01197-29, 2011-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Razvodnik za vodu automatic, Art 01197-29, 2012-01
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1881-29, EasyControl, Kompjuter za upravljanje navodnjavanja, 2017-12
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1883-29, FlexControl, Kompjuter za upravljanje navodnjavanja, 2017-12
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1283-29, 1284-29, 4030, 6030, Regulator navodnjavanja, 2017-06
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1197, Razvodnik za vodu automatic, 2014-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1777, 1790, 6000, 6000, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2016-03