26 Rezultati pronađeni za: Mlaznica za prskanje 360°
Područje navodnjavanja od 360°
Mlaznica za prskanje
Broj artikla : 2847-20
Profi MF Shower/Spray Gun
Za veći protok vode
Područje navodnjavanja od 90°
Područje navodnjavanja od 180°
Fleksibilno navodnjavanje
Ciljano navodnjavanje
Ciljano navodnjavanje
Zamjenska mlaznica
Broj artikla : 5386-20
For Pressure Sprayers, Art. No. 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 und 814 (for all products made since January 1/95, see container bottom).
Mlaznica za čišćenje
Broj artikla : 18300-50
Mala i kompaktna mlaznica za čišćenje i zalijevanje - sada sa zaštitom od smrzavanja
Mlaznica za čišćenje
Broj artikla : 18300-20
Mala i kompaktna mlaznica za čišćenje i zalijevanje - sada sa zaštitom od smrzavanja
Profi MF Spray Lance
Jednostavna i sigurna ugradnja mlaznica za prskanje
T-spoj za mlaznice za prskanje
Broj artikla : 8332-29
Jednostavna i sigurna ugradnja mlaznica za prskanje
Novo
Okretna mlaznica AquaClean
Broj artikla : 9345-20
Za uklanjanje ozbiljne kontaminacije
Prilagodljivi vodeni mlaz bez stupnjevanja
Mlaznica za čišćenje Classic
Broj artikla : 18301-50
Mlaznica prikladna za dubinsko čišćenje kao i blago prskanje - sada sa zaštitom od smrzavanja
Mlaznica za čišćenje Classic
Broj artikla : 18301-32
Mlaznica prikladna za dubinsko čišćenje kao i blago prskanje - sada sa zaštitom od smrzavanja