Ažuriranje softvera za SILENO city / SILENO life / SILENO / SILENO +

Za sve robotske kosilice SILENO dostupno je besplatno ažuriranje softvera. Preporučujemo, da ažurirate svoju robotsku kosilicu na najnoviju verziju. Ažuriranje softvera s novim značajkama i poboljšanjima uključuje optimizaciju za performans kosilice.

Potrebno vam je računalo (PC ili Mac), pristup internetu, USB kabel (USB-A do USB-B; vidi sliku) i Torx T20.

Ažuriranje je jednostavno te izvedljivo u samo nekoliko koraka.

Verzija Windows 10
Cables

Najnovija inačica softvera donosi sljedeća poboljšanja i nove značajke:


Odnosi se na SILENO

Optimizacije koje će vašu robotsku kosilicu učiniti još pouzdanijom.


SILENO city i SILENO life

Košenje prolaza
Omogućuje košenje uskih prolaza između graničnih žica, do širine 60 cm. Čak i slepá ulica više nije izazov. Postoji samo jedan zahtjev - vodilica treba biti instalirana kroz cijelo usko područje.

Detektor smrzavanja
Košnja smrznute trave može oštetiti travu. Košnja neće započeti kada se senzor za smrzavanje aktivira i temperatura je ispod 5 ° C.

Naklon
Kosilica radi besprijekorno do 35 stepeni.


SILENO city

Tačkovna košnja
Ova je značajka savršena za područja, koja se kosi rjeđe. Zahvaljujući tačkovni košnji i spiralnom pokretu, idealan je za košnju na teško dostupnim područjima kao ispod trampolina.


Upravljanje senzorima:
Robotska kosilica automatski prilagođava vrijeme košnje u skladu s rastom trave.


Više informacija