Takuukäytäntö: Valmistajan takuu

(Päivitetty viimeksi 26.8.2022)

Näissä ehdoissa määrättyjen oikeuksien lisäksi loppuasiakkaalla on vikojen ilmetessä oikeus lakisääteisiin oikeuksiin. Näitä oikeuksia voidaan käyttää veloituksetta, eikä niitä rajoiteta näillä ehdoilla. 

1. GARDENA Manufacturing GmbH (jäljempänä ’GARDENA’) myöntää kahden vuoden takuun kaikille uusille alkuperäisille GARDENA-tuotteille (jäljempänä ’Tuotteet’). Jos tietyn Tuotteen takuuaika on pidempi, se käy ilmi Tuotteen pakkaukseen ja/tai tuotekuvaukseen lisätystä symbolista. Tuotekuvauksiin voi tutustua osoitteessa www.gardena.com. Takuu on voimassa alkaen siitä hetkestä, jolloin tuote ostettiin ensimmäisen kerran jälleenmyyjältä edellyttäen, että tuote on ollut vain yksityisessä kuluttajakäytössä, eli se ei ole ollut kaupallisessa käytössä tai ammattikäytössä, ja että vika on todistetusti ilmennyt takuuaikana ja myös korvauspyyntö tehdään takuujakson aikana (jäljempänä ’Takuu’). Siksi alkuperäinen ostotosite päivämäärineen on välttämätön korvausvaatimusta tehtäessä. Tämä valmistajan takuu ei koske käytettyinä hankittuja tuotteita. 

2. GARDENA takaa loppukäyttäjälle, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä, seuraavien ehtojen mukaisesti: Takuu ei kata osien ja komponenttien (kuten kiilahihnat, vetopyörät, polttimot, ilmansuodattimet, terien kiinnikkeet, terät, turbiinit, hammashihnat tai sytytystulpat) tavanomaista kulumista, visuaalisia muutoksia, kuluvia osia ja kulutustarvikkeita.

3. Toteutamme takuun mukaiset palvelut toimittamalla toimivan korvaavan tuotteen tai korjaamalla meille lähetetyn viallisen tuotteen veloituksetta. Pidätämme oikeuden valita jommankumman näistä vaihtoehdoista. Palvelu tarjotaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
• Tuotetta on käytetty sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen käyttöohjeiden mukaisesti.
• Ostaja tai kolmas osapuoli ei ole yrittänyt avata tai korjata tuotetta.
• Tuotteessa on käytetty ainoastaan alkuperäisiä GARDENA-varaosia ja kulutusosia.
• Kopio alkuperäisestä ostotositteesta on toimitettu.

4. Tämä takuu koskee vain tuotteen vaihtamista tai korjaamista edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Vaihdetut tuotteet tai osat ovat meidän omaisuuttamme. Takuu ei merkitse oikeutta esittää muita vaatimuksia, kuten vahingonkorvausvaatimuksia, meille tuotteen valmistajana. Sinulla ei ole oikeutta saada korvaavaa tuotetta oman tuotteesi ollessa korjattavana. Takuupalvelut eivät pidennä eivätkä uusi tuotteen takuujaksoa.

5. Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
GARDENA vapautuu takuuvelvoitteestaan, jos takuun täyttäminen merkitsisi kansallisten tai kansainvälisten ulkomaankauppaa koskevien säännösten tai kauppasaartojen ja/tai muiden sanktioiden loukkausta.

6. Takuuvaatimusta tehtäessä tulee sinun olla yhteydessä myyjäliikkeeseen. Viallinen tuote ja kopio alkuperäisestä ostotositteesta on esitettävä. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä GARDENAan: https://www.gardena.com/fi/yhteydenotto

7. Takuuseen sovelletaan Saksan liittovaltion lakeja, jotka saavat etusijan suhteessa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (kansainvälinen kauppalaki, CISG). Tämä lainvalintaa koskeva määräys ei merkitse, että menetät kuluttajana suojan, joka perustuu säännöksiin, joista ei asuinmaasi lainsäädännön mukaan voida poiketa sopimuksen perusteella.