Privaatsus ja küpsised

Gardena tänab Teid, et Te meie ettevõtte ja toodete vastu huvi tunnete. Me soovitame tungivalt Teil käesolevad privaatsuse tagamise põhimõtted läbi lugeda, enne kui alustate selle veebilehe ning seal sisalduvate allsaitide (koos: "Sait") kasutamist.

Nimetatud privaatsuse tagamise põhimõtted määravad, millist teavet Husqvarna AB (avalik)/GARDENA GmbH või selle grupi ettevõtted, tütarettevõtted või filiaali kontorid (koos: GARDENA) või kolmandad osapooled koguvad GARDENA nimel nimetatud saidilt ning milliseid meetmeid võetakse Teie isikuandmete kaitsmiseks. Kui Te ei nõustu kõnealuste privaatsuse tagamise põhimõtetega, ei soovitata Teil Saiti kasutada. Privaatsuse tagamise põhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda, palun kontrollige seda regulaarselt.

Üldist
Palun arvestage, et teatud funktsioonide kasutamiseks ja teatud tegevustes osalemiseks ning teatud toodetele ja teenustele ligipääsu saamiseks on Teil vaja esitada Teid identifitseeriv teave, näiteks e-posti aadress, nimi, postiaadress, telefoninumber ja isikukood („Isikuandmed“) teatud Saidi piirkondades. Seetõttu peate Te täielikult aru saama ning üheselt andma nõusoleku niisuguste isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja edastamiseks vastavalt käesolevates privaatsuse tagamise põhimõtetes esitatud tingimustele.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine ning muu kasutajateave
Teave, mille Te esitate GARDENA’le, on kaitstud Rootsi ja Euroopa andmekaitseseadustega. Isikuandmeid salvestab ja haldab GARDENA ning neid kasutatakse selleks, et aidata Teil kasutada meie tooteid ja/või võrguteenuseid. Kui Te esitate meile täiendavaid isikuandmeid, et meilt omakorda teavet saada – näiteks nagu brošüürid, kataloogid –, kogume me ja säilitame selle teabe. Nimetatud teave võimaldab meil täita Teie teabenõude. Teavet säilitatakse mõistlikult turvalises ja kaitstud keskkonnas nii kaua, kuni GARDENA usub, et see parandab teabevahetust Teiega. Kui Te soovite kõrvaldada osa või kõik oma isikuandmed meie registrist, palun võtke ühendust meie kontaktaadressil info@gardena.ee. GARDENA võib nõuda mittekohustuslikku lisateavet Teilt selleks, et paremini oma kliente tundma õppida või korraldada otseturustust või kutsuda Teid osalema konkurssidele. Teil on vaba valik vastata kõikidele sellistele lisateabe esitamise palvetele. GARDENA kogub ka isikuandme tena mittekäsitletavaid andmeid meie Saidi kasutamise kohta. Seda teavet kogutakse koondatud kujul ning kasutatakse ainult ettevõtte enda tarvis selleks, et aidata meil tõsta võrgukasutajale pakutava teenuse kvaliteeti ning muuta Saidi kasutamine kliendile lihtsamaks. GARDENA võib siduda nimetatud teabe isikuandmetega, et määrata kindlaks, millised materjale teatud kasutajad tarbivad; see aitab meil tõsta Saidi kvaliteeti. GARDENA ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt lastelt ega suuna oma veebilehte nimetatud isikutele. Me soovitame vanematel ja hooldajatel aktiivselt huvi tunda laste võrgus toimuvate tegevuste ja huvide vastu.

Isikuandmete edastamine
GARDENA ei edasta ühelegi kolmandale osapoolele (v.a marsruutimiseks) isikuandmeid, mille Te Saidile esitate, välja arvatud järgmistel juhtudel: (a) Teie nõusolekul; (b) kui seda nõutakse seaduse või kohtumäärusega; (c) GARDENA õiguste või vara kaitsmiseks; (d) Saidi kasutajate isikliku turvalisuse kaitsmiseks; (e) isikutele või ettevõtetele, kellega GARDENA on sõlminud lepingu siseoperatsioonide teostamiseks Saidil või meie äriettevõttes; või (f) kui me usume põhjendatult, et Teie isikuandmete suhtes kohalduvad seadused, kohustuslikud skeemid või lepingud, mis toetavad isikuandmete ausat käitlemist ning piisavat kaitsetaset. GARDENA jätab endale õiguse võtta ühendust kohaste ametiasutustega ettevõtte enda äranägemisel, kui ettevõte märkab tegevusi, mis võivad olla seadusega vastuolus või rikkuda GARDENA kasutustingimusi.

Küpsised
Meie Sait võib kasutada tehnoloogiat, mida kutsutakse „küpsisteks“. Küpsised on väiksed tekstifailid, mis sisaldavad teavet, mida meie veebileht salvestab Teie arvutisse, kui Te veebilehte külastate. Küpsiseid kasutatakse selleks, et anda Saidile lisafunktsionaalsust ning aidata meil analüüsida Saidi kasutamist. Olemas on kahte liiki küpsiseid: ühtesid neist kasutatakse sellise teabe nagu Teie kasutajanimi ja salasõna „meelespidamiseks“ ning neid hoitakse Teie arvutis nii kaua, kuni Te otsustate liitutud teenusest „välja logida“. Kui Te ei kasuta funktsiooni „Ära küsi mu kasutajanime ja salasõna tulevikus“, siis selliseid küpsiseid Teie arvutis ei säilitata.

Teist liiki küpsiseid kutsutakse nn seansiküpsiseks. Neid kasutatakse näiteks selleks, et jälgida, millise keele Te valisite veebilehekülje kasutamiseks. Teie külastuse ajal säilitatakse niisugused küpsised ajutiselt Teie arvuti mälus. Seansiküpsist ei säilitata Teie arvutis pikka aega ning tavaliselt kaob see, kui Te sulete oma veebilehitseja. Niisuguste küpsiste kasutamise läbi loodab GARDENA paremini suunata asjakohast teavet meie külastajatele.

Kui Te ei soovi võtta vastu GARDENA küpsiseid, võimaldab enamik veebilehitsejaid end seadistada küpsiseid tagasi lükkama; seda saab korraldada oma lehitseja sätteid muutes. See aga võib piirata funktsionaalsust ning Saidi kasulikkust Teile.

Kvaliteet
GARDENA võtab endale kohustuse astuda mõistlikke samme tagamaks, et Teilt kogutavad isikuandmed on õiged, täielikud ja ajakohased. Sellele vaatamata on Teil kohustus esitada isikuandmeid, mis on kogumise hetkel õiged, täielikud ja ajakohased. Juhul kui Te hiljem avastate, et meie säilitatavad isikuandmed ei ole õiged, täielikud ega ajakohased, astume me Teie kirjalikult esitatud teate järel mõistlikke samme Teie isikuandmete parandamiseks.

Turvalisus
GARDENA ei saa garanteerida, et Teie isikuandmetele ei saada kunagi volitamata ligipääsu; sellele vaatamata rakendab GARDENA hoolikaid meetmeid Teie isikuandmete turvalisuse säilitamiseks ning volitamata ligipääsu vältimiseks, kasutades mõistlikult kohast tehnoloogiat ja ettevõtte siseseid protseduure.

Muud veebilehed
Saidil võib olla linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. GARDENA ei määra ega vastuta sisu ega privaatsuse tagamise põhimõtete eest kolmandate osapoolte veebilehtedel, millele Saidil võivad lingid olla. Niisugused veebilehed võivad asetada oma küpsised Teie arvutisse ja/või kasutada erinevaid isikuandmete kogumise ja haldamise viise. Me soovitame Teil tutvuda niisuguste kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsuse tagamise põhimõtetega enne nende veebilehtede kasutamist.

Muutused
GARDENA jätab endale õiguse oma ainuäranägemisel muuta, kohandada, lisada või kõrvaldada ükskõik millist käesoleva privaatsuse tagamise põhimõtete osa täielikult või osaliselt igal ajal, ilma ette teatamata. Privaatsuse tagamise põhimõtete muutused jõustuvad nende Saidile postitamise hetkel. Kui Te jätkate Saidi kasutamist pärast privaatsuse tagamise põhimõtete postitamist Saidile, loetakse seda märgiks, et Te olete nimetatud muutustega nõus.

Käesolevad privaatsuse tagamise põhimõtted on viimati ajakohastatud 09/03/11.