Vi har forpligtet os til at gøre din oplevelse som ejer af vores produkter så god, som vi overhovedet kan. Ved at registrere dit produkt giver du os mulighed for at gøre din oplevelse endnu bedre.

Her er nogle af de fordele, du aktuelt får, når du registrerer dit produkt

  • Hurtigere service

    Når vi har kendskab til dig og dit produkt, kan vi bedre betjene dig hurtigere og mere præcist, hvis du har brug for vores hjælp.

  • De seneste nyheder vedrørende dit produkt

    Modtag oplysninger om nye opdateringer til dit produkt og andre tilbud, der er relevante for dig.

  • Feedback:

    For at kunne indfri vores engagement i at gøre din oplevelse som ejer så god som muligt vil vi gerne vide, hvad der er vigtigt for dig. Vi kontakter dig en gang imellem for at spørge, og du er også velkommen til at give os feedback, når du kommer i tanke om noget!

For at registrere dit produkt bedes du udfylde nedenstående formular.

For at få oplysninger om din produktregistrering og for at ændre og/eller slette de indsendte oplysninger, bedes du kontakte kundeservice ved hjælp af

Du skal tilføje den 9–-cifrede produktkode (PNC). Produktnummeret (PNC nummeret) kan aflæses på produktets typeskilt. Typeskiltet findes i låget til tastaturet eller ved løftehåndtaget nede ved baghjulet, afhængig af hvilken model det drejer sig om. Herefter er det muligt at indtaste produktnøglen og serienummer – begge dele findes på medfølgende A4 ark.

 

Felter markeret med * er obligatoriske.