Gennemgå denne tjekliste inden du sender din robotplæneklipper til reparation

1. Hvilken farve er der i lampen på ladestationen?

- Ved blåt blink skal du kontrollere afgrænsningskablet for brud. (hvis du bruger et multimeter, må modstanden ikke overstige 20 ohm) Prøv at bytte om på guidekabel og højre/venstre side af afgrænsningskablet. Blinker dioded gult (gult blink = intet guidekabel) for den ene side, må fejlen være på den modsatte.

- Kontroller at samlemufferne er klemt ordentlig sammen om kabelenderne (brug en tang!)

Se videoguide her: Fejløgning ved kabelbrud

 

2. Mislyd/støj under drift

- Kontroller knivdisken (skiven under plæneklipperen, hvorpå knivene er monteret)
- Kontroller om der er 2 knive på samme skrue (reserveknive kan klæbe sig sammen i pakken), eller om der mangler knive
- Kontroller klippehøjden - når græsset er højt, vil robotplæneklipperen støje mere end normalt

Se videoguide her: Mislyd fra robotplæneklipperen

 

3. Hvis robotplæneklipperen ikke kører tilbage til ladestationen, eller ikke kører ud som planlagt

- Kontroller om robotplæneklipperen står indstillet til "Primært område" eller "AUTO" 
- Kontroller at dao og klokkeslet er indstillet korrekt.
- Kontroller at tidsplanen stemmer overens med den ønskede klippetid

Se videoguide her: Brug af driftstilstande

 

4. Ladestation blokeret

- For meget græs/snavs på hjul eller ladekontakter
- Kontroller at guidekablet ligger i en lige linje under ladestationen

Se videoguide her: Ladestation blokeret

 

5.  Robotplæneklipperen oplader ikke

- Slib ir og snavs bort fra ladekontakterne

Se videoguide her: Rengøring af ladekontakter