Privatliv & Cookies


Kære bruger af vores website,

Gardena værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger, før du benytter dette websted og eventuelle relaterede under-websteder (under ét betegnet som "webstedet").

Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilke oplysninger Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller underafdelinger (under ét betegnet som GARDENA) eller tredjeparter, der måtte arbejde på vegne af GARDENA, indsamler på dette sted, og hvilke forholdsregler der træffes for at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger, må du ikke bruge webstedet. Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger kan blive ændret lejlighedsvist, så du bedes besøge siden igen og læse dem med jævne mellemrum.

Generelt

Vær opmærksom på, at du for at benytte dig af visse af vores funktioner og aktiviteter og få adgang til visse af vores produkter eller serviceydelser, skal du give os oplysninger, som identificerer dig, herunder f.eks. din e-mail-adresse, dit navn, din postadresse, dit telefonnummer og dit personnummer ("personlige data") på bestemte del af webstedet. Derfor skal du til fulde have forstået og absolut utvetydigt have erklæret dig indforstået i indsamling, brug og overførsel af sådanne personlige data på de vilkår og betingelser, der er skitseret i disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling og brug af personlige data og andre brugeroplysninger

De oplysninger, du videregiver til GARDENA, er beskyttet af svensk og europæisk databeskyttelseslovgivning. Personlige data registreres og administreres af GARDENA og benyttes med henblik på brug af vores produkter og/eller onlinetjenester. Hvis du udleverer yderligere personlige data til os med henblik på at modtage oplysninger tilbage fra os – f.eks. brochurer eller kataloger – indsamler og lagrer vi disse oplysninger. Disse oplysninger sætter os i stand til at håndtere din anmodning om oplysninger. Oplysningerne bliver lagret og beskyttet i et, hvad der med rimelighed må betragtes som, sikkert miljø, så længe GARDENA skønner, at det vil kunne forbedre kommunikationen med dig. Hvis du ønsker at få fjernet nogle af eller alle dine detaljer fra vores register, bedes du kontakte Husqvarna AB [relevante post- og e-mail-adresser]. GARDENA anmoder muligvis om ikke-obligatoriske oplysninger fra dig med henblik på at forbedre virksomhedens viden om kunderne, udføre såkaldt direct marketing eller invitere dig til at deltage i konkurrencer. Det står dig frit for, om du vil reagere på sådanne anmodninger om supplerende oplysninger. GARDENA indsamler også ikke-personlige oplysninger om brugen af vores websted. Disse oplysninger indsamles summarisk og benyttes udelukkende til interne formål med henblik på at gøre det lettere for os at forbedre din onlineoplevelse og lette dit besøg på webstedet. GARDENA vil muligvis forbinde disse oplysninger med brugerens personlige data for at kunne fastslå, hvilke brugere der benytter hvilket materiale. Dette gøres ligeledes med henblik på at forbedre webstedet. GARDENA indsamler ikke bevidst nogen former for personlige data fra børn under 18 og henvender ikke sit websted til sådanne personer. Vi tilskynder forældre og værger til at tage aktiv del i børns aktiviteter og interesser online.

Overdragelse af personlige data

GARDENA overdrager ikke (ud over til datalogistiske formål) de personlige data, du videregiver til os på webstedet, til nogen tredjepart, medmindre (a) det sker med dit samtykke; (b) det kræves ved lov eller retskendelse; (c) det har til formål at beskytte eller håndhæve rettigheder eller ejendom tilhørende GARDENA; (d) det har til formål at beskytte den personlige sikkerhed for andre brugere på webstedet; (e) der er tale om tredjeparter, med hvem GARDENA har indgået kontrakter om at udføre intern drift af webstedet eller vores virksomhedsaktiviteter; eller (f) det med rimelighed kan formodes, at disse er underlagt lovgivning eller retsgyldig ordning eller kontrakt, som håndhæver principper for rimelig håndtering af og passende beskyttelsesgrader for personlige data. GARDENA forbeholder sig ret til efter virksomhedens eget skøn at kontakte relevant myndighed, hvis virksomheden bliver opmærksom på aktiviteter, der kan være ulovlige eller krænke GARDENA's anvendelsesbetingelser.

Cookies

Webstedet benytter eventuelt en teknologi ved navn "cookies". Cookies er små tekstfiler, som indeholder oplysninger, der gemmes på din computer af den webside, du besøger. De bruges til at sikre yderligere funktioner på webstedet og hjælpe os med at analysere brugen af webstedet. Der findes to slags cookies: Den ene slags bruges til at "huske" oplysninger som f.eks. dit brugernavn og din adgangskode, og den lagres på din computer, medmindre du beslutter dig for at "logge af" denne abonnementstjeneste. Hvis du ikke bruger funktionen "Spørg ikke efter mit brugernavn og min adgangskode fremover", vil sådanne cookies aldrig blive lagret på din computer.

Den anden slags kaldes også en sessions-cookie. Den bruges til at holde styr på f.eks. hvilket sprog du har valgt på websiden. I forbindelse med dit besøg på en webside lagres sådanne cookies midlertidigt i din computers hukommelse. En sessions-cookie lagres ikke i længere tid på din computer, og den forsvinder som regel, når du lukker din browser. Ved brugen af sådanne cookies, forventer GARDENA at blive i stand til at gøre oplysningerne mere relevante for vores gæster.

Hvis du ikke ønsker at acceptere GARDENA's brug af cookies, kan du med de fleste browsere konfigurere din browser til at afvise cookies ved at ændre browserens indstillinger. Dette kan imidlertid begrænse funktionaliteten og dermed dit udbytte af webstedet.

Commerce Connector - Køb nu-knap

Vi stiller udvalg af forskellige onlineforhandlere til rådighed på vores hjemmeside, der kan nås via et link fra vores hjemmeside. Linket findes ved hjælp af en, Køb nu-knap 'eller via et butiklogo for hver forhandler. Hvis du klikker på linket, gemmer vores partner - Commerce Connector - en cookie på din enhed i en begrænset periode (normalt 7 dage). Hvis du udfører et køb fra forhandleren inden for denne periode, kan Commerce Connector få adgang til cookien for at indhente oplysninger om dit køb fra forhandleren, så snart du når forhandlerens ordrebekræftelsesside.
Commerce Connector modtager ikke nogen oplysninger, som du kan identificere, men kun cookieens entallet nummer. Commerce Connector bruger oplysningerne om køb, der er opnået for at oprette anonyme salgsstatistikker for vores produkter, der blev købt via linket, og så vil vi give os sådan en statistik.
Hvis du vil have mere information om denne salgssporing eller vil vide, hvordan du deaktiverer den, skal du læse handelspolitikens privatlivspolitik.
https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

Data Modtager: Commerce Connector GmbH, Eberhardstr. 69-71, 70173 Stuttgart, DE

Kvalitet

GARDENA påtager sig at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personlige data, vi opsamler fra dig, er præcise, fuldstændige op relevante. Det er imidlertid dit ansvar kun at videregive personlige data, der er præcise, fuldstændige og relevante på dataindsamlingstidspunktet. Hvis du senere fastslår, at de personlige oplysninger, vi ligger inde med, ikke er præcise, fuldstændige eller relevante, vil vi efter din skriftlige henvendelse træffe rimelige skridt til at korrigere de personlige data.

Sikkerhed

Selv om GARDENA ikke kan garantere, at uautoriseret adgang ikke vil forekomme, kan du være sikker på, at GARDENA udviser største omhu for at opretholde sikkerheden til beskyttelse af dine personlige data og for at forhindre uautoriseret adgang til dem. Sådanne foranstaltninger har form af egnet teknologi og interne procedurer.

Andre websteder

Webstedet kan indeholde links til tredjeparts websteder. GARDENA kontrollerer ikke og er på ingen måde ansvarlig for indhold eller procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websteder, der måtte blive linket til fra webstedet. Sådanne websteder vil muligvis anbringe egne cookies på din computer og/eller have forskellige måder at indsamle og håndtere personlige oplysninger på. Vi vil gerne opfordre dig til at gøre dig bekendt med praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websteder, før du bruger dem.

Ændringer

GARDENA forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger. Ændringer i disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger vil blive betragtet som accept af ændringerne.

Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger er sidst opdateret 09/03/11.