EM-Heckenschere-011-51cm.tif

Trimning af hække

Haveliv
Der er to måder, hvorpå man kan trimme en hæk: hurtig og mindre tæt – eller langsom og tæt. Ved den første metode planter du en hæk i den ønskede højde og nøjes så med at trimme den i form hvert år. Denne hæk får sin tætteste forgrening der, hvor tilbageskæringen finder sted, og hvor som følge deraf også den største forgrening vil finde sted: direkte ved hækkens ydre ramme. Hvis det er en løvfældende hæk, f.eks. en bøgehæk, kommer den til at se noget tyndt besat ud efter løvfaldet.
En tæt hæk opnår man derimod, hvis man i stedet for at plante i den planlagte sluthøjde kun sætter planter, som er en tredjedel til halvt så store. Trim efterfølgende hækken to gange om året: en gang i slutningen af maj, starten af juni. Derefter skyder hækken endnu en gang sidst i juni. Trim hækken anden gang i august/september. Trim så henholdsvis de yngste grene 50 til 70 procent tilbage. Ved at trimme hækken på denne måde, opnår du at hækken skyder to gange om året og derved bliver både højere og bredere. Du tvinger dog hver gang planten til at forgrene sig på ny og bygger derved så at sige en ny forgreningsetage ind i hækken med hvert snit – to gange om året. Derved vokser din hæk hvert år ca. en halv meter i højden, men er på grund af den tydeligt stærkere forgrening langt tættere end hækken, der er plantet i sluthøjde.

Hækkens bredde retter sig efter dens højde: For ikke at blive bar forneden skal hækken være bred forneden og smallere foroven. Derfor trimmes hækken skråt opad, så hver af dens sider for hver meter opad bliver ca. ti centimeter smallere. Et eksempel: Hækken er to meter høj og ved sin basis er den 80 centimeter bred. På hver af siderne trimmer du altså hækken 2 x 10 centimeter smallere, i alt 20 centimeter pr. side. Ved at blive trimmet smallere på begge sider er hækken blevet i alt 40 centimeter smallere foroven. Hækkens basis er stadig 80 centimeter bred, men dens top er nu kun 40 centimeter. For at kunne trimme hækkens højde og bredde eksakt, anbefales det, i det mindste mens hækken opbygges, at lave et stillads af snore (f.eks. murersnor fra byggemarkedet) og bruge det som rettesnor. Fastgør dertil snoren til hjælpepinde (jernstænger, lister) i den passende højde og bredde langs med hækken og sørg for at snoren ikke er slap nogen steder.

Tip: Når man trimmer en hæk af søjletuja, opnår man et bedre look, hvis man udfører de fine snit med en beskæresaks. I stedet for at trimme tujaernes »hoveder« af med en hækkesaks, som var de pensler, er det bedre at trimme deres øverste del til med beskæresaksen og at tynde dem ud og forme dem på ny og lade dem gå op i en spids.
EM-Herbst-043-32cm-old