EM-Rasen-007

Plæneforberedelser

Haveliv
Grimme, gul-grønne vandmættede pletter dannes ofte på steder, hvor plænens rødder ikke kan ånde rigtigt. Det er tilfældet, hvor jorden er fortættet og derudover muligvis vandmættet. Problemet opstår også på ofte benyttede plæner. Særlige luftningsforanstaltninger – luftning og sandspredning – for plænerødder giver det grønne græs mulighed for at ånde igen.

Luftning

Plæner holder meget af at vokse i tilstrækkeligt sandede jorde. Hvis der er for lidt sand i jorden, f.eks. i meget lerede jorde, eller hvis jorden er for tæt, f.eks. i haver ved nyopførte huse, hvor jorden kan være blevet trykket sammen af entreprenørmaskiner under byggeriet, vil efterfølgende luftning af jorden hjælpe. "Luftning" betyder helt enkelt at tilføje luft. Der stikkes simpelthen huller i plænejorden, som efterfølgende fyldes op med groft sand, så det forhindres, at der afsætter sig sediment i dem igen. Nu kan overfladevandet bedre løbe væk, og græsrødderne får mere luft – så plænen vokser bedre. Du kan lufte plæner ved hjælp af en greb, hvis der er tale om små plænearealer i villahaver eller problemområder (f.eks. hvor jorden indeholder store mængder ler og/eller er stærkt vandmættet). Det gøres ved at stikke greben langt ned i plænen i rækker (rækkeafstand ca. 10 – 15 centimeter), løsne jorden en smule ved at vippe greben frem og tilbage i jorden, og fylde hullerne, du har lavet, med groft sand. I villahaver er denne manuelle metode absolut en mulighed til mindre arealer, hvor den ikke er voldsomt krævende. Til større arealer anbefaler vi imidlertid, at plænen luftes af en landskabsgartner, som har det rette udstyr til at løse opgaven. Vær opmærksom på, at luftning er en behandling af overfladejorden. Jordfortætning i de dybere jordlag kan ikke afhjælpes på denne måde, men vil i bedste fald blive skjult. Sådanne tilfælde kræver løsnen af plænejorden i større dybde, hvilket skal udføres af en landskabsgartner. Efterfølgende skal plænen sås om.

Sandspredning

Spredning af sand på plænen med henblik på genoplivning af slidte plænearealer er i endnu højere grad en overfladebehandling. Spredning af sand forbedrer det øverste muldlags gennemtrængelighed for vand og ilt. Netop nu, i starten af året, kan jorden bedre varmes op, og plænen vil derfor kunne vokse bedre efter sandspredning. Sådan gøres det: Vertikalskær plænen omhyggeligt. Spred umiddelbart derefter groft sand ensartet over hele plænearealet, så der kommer til at ligge ca. 1 cm (kornstørrelse (0/2). Til denne opgave skal du bruge 100 liter sand til ti kvadratmeter plæne. Hvis din plæne er 100 kvadratmeter, skal du bruge en kubikmeter sand.