Spalier

Klipning af espalierer

Haveliv
Frugtespalierer i haven er nyttige af flere forskellige årsager. Med deres karakter af stringent struktur og velklippethed er de et designelement i haven, men samtidig udviklet til et koncentreret frugtudbytte.
Nu i juli er det ensbetydende med at bearbejde de nydannede kviste på de formede grene igen. Her skal der skelnes imellem korte skud (disse er de kompakt voksende senere blomstrende stængler, som normalt har bladene i et drejet mønster) og lange skud (disser er vækstskuddene med "normal" bladafstand). Fjern de for tætte lange skud frem til ét eller højst to gunstigt placerede skud. Kort disse to ned til tre knopper. Hold øje med bladene: Der sidder en knop ved foden af hvert blad.

Gunstigt placerede skud betyder: Hvis skuddet udgår lodret fra toppen af kvisten, tenderer det primært til vækst frem for frugtdannelse, hvilket er vigtigt for espalieret. Hvis skuddet udgår fra kvistens side eller undersiden af kvisten, vil det være langt lettere at lave et langt skud om til et kort skud ved at klippe. Jo mere vandret skuddet vokser fra begyndelsen, desto lettere er dette. Det betyder kort fortalt: Fjern fortrinsvist de lodrette skud, og tilskynd til vandrette skud. Hvis kvistfoden på et skud, der skal fjernes, endnu ikke har en ret lang stængel, skal du brække skuddet af oversiden af grenen med et skarpt ryk i stedet for at klippe det af. På denne måde forhindrer du de såkaldte "sovende øjne" (reserveknopper), som sidder ved foden af hver kvist, i at spire og vokse sig til "vanris" (meget tykke bladskud uden frugtudvikling).

Tip: Mens du arbejder dig igennem espalierets skud, skal du også holde øje med mængden af frugt. Hvis mængden er for tæt, skal du brække beskadigede eller for små frugter af nu for at støtte de resterende. Med æbler bør der f.eks. ikke efterlades flere end to frugter pr. stiver, da kvaliteten ellers kommer til at lide under det. Tip: Som en tommelfingerregel kan man gå ud fra, at træet skal bruge omkring 35 blade for at forsyne ét æble med tilstrækkelige næringsstoffer.