Podmínky prodloužené záruky výrobce pro akumulátorové výrobky 18 V POWER FOR ALL

(Poslední aktualizace: 06/05/2021)Kromě dvouleté standardní záruky výrobce (podle standardní záruční politiky výrobce) poskytnuté společností GARDENA Manufacturing GmbH (dále jen „GARDENA“) si můžete tuto standardní záruku výrobce prodloužit u akumulátorových výrobků 18 V POWER FOR ALL o 12 měsíců, tedy z 2 let na celkem 3 roky.

Baterie a nabíječky jsou z této prodloužené záruky výrobce vyloučeny. Kromě toho může dojít k dalším vyloučením, jak je uvedeno níže v kapitole II. 2.

Kromě práv stanovených v těchto podmínkách má koncový zákazník v případě vad nárok na zákonná práva. Tato práva mohou být uplatněna bezplatně a nejsou těmito podmínkami omezena.I. Požadavky pro prodlouženou záruku výrobce 


Chcete-li rozšířit záruku výrobce, musíte si vytvořit zákaznický účet na adrese www.gardena.com/registration a poté do tří měsíců od data nákupu zaregistrovat zakoupený výrobek GARDENA na svém profilu. Tato tříměsíční lhůta začíná plynout datem na originálním dokladu o nákupu. Doklad si proto musíte uschovat jako důkaz. Jakmile úspěšně zaregistrujete svůj výrobek, bude vám na zadanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail. Tento e-mail bude také potřebný jako důkaz v případě reklamace v rámci záruky a budete muset předložit tištěnou kopii.


II. Dodatečné podmínky/vyloučení 

Na prodlouženou záruku výrobce se vztahují následující dodatečné podmínky:

1. Prodloužená záruka výrobce bude platná pouze v případě, že akumulátorové výrobky 18 V POWER FOR ALL byly použity pouze pro soukromé použití, t.j. nebyly použity komerčně nebo profesionálně a je prokázáno, že k vadě došlo během záruční doby a reklamace je v této záruční době rovněž uplatněna. U veškerých reklamací je proto rozhodující datum na originálním dokladu o nákupu. Tato rozšířená záruka výrobce se nevztahuje na výrobky zakoupené z druhé ruky.

2. GARDENA zaručuje koncovému zákazníkovi, že produkt neobsahuje vady materiálu ani zpracování. Normální opotřebení dílů a součástí (jako jsou klínové řemeny, oběžná kola, žárovky, vzduchové filtry, upevňovací díly nožů, nože, turbíny, ozubené řemeny, zapalovací svíčky), vizuální změny, díly podléhající opotřebení a spotřební materiál jsou z prodloužené záruky vyloučeny.

3. Služby v rámci záruky jsou poskytovány dodáním plně funkčního náhradního produktu nebo opravou vadného produktu, který nám byl zaslán bezplatně; vyhrazujeme si právo volby mezi těmito možnostmi. Tato služba podléhá splnění následujících podmínek:
Výrobek byl používán k zamýšlenému účelu podle doporučení v návodu k obsluze.
Ani kupující ani třetí strana se nepokusili výrobek otevřít nebo opravit.
K provozu byly použity pouze originální náhradní díly GARDENA a díly podléhající opotřebení.
Byla odeslána kopie originálního dokladu o nákupu a e-mailu s potvrzením registrace produktu.

4. Tato rozšířená záruka výrobce je omezena na výměnu nebo opravu v souladu s výše uvedenými podmínkami. Vyměněné výrobky nebo díly se stávají naším majetkem. Rozšířená záruka výrobce nezakládá nárok na další nároky vůči nám jako výrobci, například za škody. Zejména nemáte nárok na obdržení náhradního produktu během jeho opravy. Záruční služby neprodlužují ani neobnovují záruční dobu výrobku.III. Rozsah použití prodloužené záruky výrobce 


Tato záruka se vztahuje pouze na akumulátorové výrobky 18V POWER FOR ALL zakoupené a používané v následujících zemích:

členské státy EU/státy EEA, Spojené království, Albánie, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna and Hercegovina, Kanada, Čína, Gruzie, Hong Kong, Izrael, Japonsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Malta, Moldavsko, Nový Zéland, Severní Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Jižní Afrika, Severní Korea, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, USA, Uzbekistán.

GARDENA neposkytuje záruku na výrobky zakoupené nebo používané v jiných zemích. Společnost GARDENA bude zproštěna své záruční povinnosti, pokud by splnění záruky vedlo k porušení vnitrostátních nebo mezinárodních zákonů o zahraničním obchodu nebo embarg a/nebo jiných sankcí.


IV. Reklamace v rámci záruky 

Při reklamaci v rámci záruky zašlete vadný produkt, kopii originálního dokladu o nákupu a popis závady na níže uvedenou servisní adresu; náklady na poštovné jdou k vaší tíži: [ Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Gardena servisní centrum, Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem, bezplatná telefonní linka: 800 100 425].V. Aplikované právo 


Prodloužená záruka výrobce se řídí právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Tato volba jurisdikce neznamená, že jste jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou vám poskytují ustanovení, od kterých se podle práva státu, ve kterém máte obvyklé bydliště, nelze dohodou odchýlit.