Bird's eye view on a lake with a forest

Udržitelnost. Náš program udržitelnosti.

Naše ekologická stopa

Jádrem naší strategie udržitelnosti je jasný závazek k cílům Pařížské dohody o klimatu. Chceme férově přispět ke snížení uhlíkových emisí. V rámci udržitelnosti i mimo ni máme pokračující aktivity a cíle, jak analyzovat a snižovat náš dopad na životní prostředí a ekologickou stopu.

A wind turbine and blue sky

Elektřina dodávaná výhradně z obnovitelných zdrojů energie

Na začátku roku 2021 jsme odstranili poslední mezeru a všechny výrobní a logistické závody společnosti GARDENA jsou zásobovány výhradně elektřinou z obnovitelných zdrojů energie.

Pohled z ptačí perspektivy na jezero s lesem

Výrazné snížení emisí skleníkových plynů

Od roku 2015 jsme dosáhli celkového snížení o více než 65 % u měřených činností Scope1 a Scope2. Významný příspěvek k našemu cíli udržitelnosti - snížení skleníkových plynů v podobě uhlíkových ekvivalentů v naší provozní činnosti.

A set of colorful garbage cans

Waste avoidance and recycling quota at 96%

Right from the start of our environmental protection measures, this was a particular focus. We were able to increase our waste avoidance and recycling quota from an already high level even further to 94,4%.

1/3

Sociální odpovědnost

Stejně jako v environmentálních případech jsme si vědomi své společenské odpovědnosti a dlouhodobě se angažujeme v sociálních záležitostech. Od naší firemní zahrady s včelstvy, přes lokální i globální angažovanost, až po spokojenost našich zaměstnanců.

A crowd of people all wearing UNICEF shirts

Partnerství s UNICEF: každá kapka se počítá

U příležitosti Světového dne vody 22. března 2018 zahájila GARDENA dlouhodobé partnerství se společností UNICEF pod heslem „Každá kapka se počítá“. Cílem tohoto partnerství je poskytnout více než 230 000 lidem do roku 2022 přístup k čisté pitné vodě.

GARDENA employees at the opening of the

Spolupráce v sociální oblasti

Od roku 1980 spolupracujeme s dílnami pro osoby se zdravotním postižením v regionu a jako jejich klienti tam vytváříme pracovní příležitosti. Díky našemu projektu „Heuweg 7“ pracují v našem montážním závodě společně a pod dohledem lidé se zdravotním postižením a dříve dlouhodobě nezaměstnaní. Naši učni se každý rok zapojují do sociálního týdne s našimi spolupracujícími partnery ve formě speciálních stáží v sociálním zařízení.
Podporujeme také četná nezisková sdružení a projekty v našem regionu, a to dary peněžními nebo naturálními. Například charitu „Drachenkinder“ z rádia 7 a „SOS-Kinderdörfer“.

Zdraví a pohoda

S programem „Healthy @ Gardena“ nabízíme komplexní program ochrany zdraví při práci prostřednictvím řady kurzů, seminářů a kampaní. Pracovníci se pravidelně účastní kampaní dárcovství krve, které se v naší společnosti konají ve spolupráci s německým Červeným křížem. Kromě toho již na několika místech proběhly kampaně na dárcovství kostní dřeně s vysokou účastí.

Výsledky našeho každoročního průzkumu mezi zaměstnanci potvrzují trvale vysokou úroveň spokojenosti zaměstnanců se společností GARDENA jako zaměstnavatelem.

Pokud jde o udržitelné zahrádkaření, je čas na ReTh!nk.

ReThink logo

Ve společnosti GARDENA se vám snažíme pomoci realizovat vaše zahradní sny. Přihlášením k našemu závazku ReTh!nk usilujeme o to, aby bylo zahrádkaření co nejvíce udržitelné. Zjistěte, jak podporujeme ReTh!nk ve vývoji, výrobě a aplikaci našich výrobků.

Close up of a bee sitting on a flower

Je čas na ReTh!nk

Zjistěte, co pro nás znamená udržitelnost a jak přispíváme k tomu, aby se zahrádkaření stalo udržitelnou praxí.