Удобно автоматично поливане
Модел Premium за индивидуално напояване
Автоматично управление на няколко напоителни системи
Разширителен модул 2040
Артикул № : 1277-27
Гъвкаво разширяване
Classic Irrigation Control System 4030
Артикул № : 1283-29
Automatic control of up to four watering systems
Автоматично управление на до шест напоителни системи
24 V напоителен клапан
Артикул № : 1278-27
Надеждна технология на управление
Улеснено програмиране
Контролер
Артикул № : 1250-29
Управление на напоителните клапани
Напоителен клапан 9 V
Артикул № : 1251-29
Надеждно управление на напояването
Клапанна кутия V3
Артикул № : 1255-29
За монтаж на три клапана
Клапанна кутия V1
Артикул № : 1254-29
За монтаж на клапан
No Image Available