Вашата GARDENA 18V POWER FOR ALL удължена гаранция на производителя за акумулаторни продукти

GARDENA има повече от 45 години опит в разработването на акумулаторно захранвани продукти. Сега ги правим по-надеждни и предлагаме удължаване на гаранцията на производителя.

Безплатно удължаване на гаранцията на производителя до 3 години

Регистрирайте вашия GARDENA 18V POWER FOR ALL акумулаторно захранван продукт до 3 месеца след датата на закупуване, и може да удължите 2-годишната стандартна гаранция на производителя  на 3 години.


Батериите и зарядните са допълнително изключени от тази удължена гаранция на производителя.
За пълните условия на удължената гаранция на производителя (включително всички изключения), моля обърнете се към правилата и условията.

Регистрирайте сега!
GARDENA 3 years warranty logo
За да получите информация за регистрацията на вашия продукт и да смените и/или премахнете подадената информация, моля свържете се с на service@agroland.eu.