Uw watertuin onderhouden in het najaar

Tuinleven
Helder water, zicht op de bodem van de vijver, duidelijk zichtbare vissen, schelp- en schaaldieren, omringd door prachtige planten aan de rand van de vijver ... Allemaal dingen die een watertuin echt leuk maken. Als dat eeuwige, frustrerende algenprobleem nou maar niet bestond! Als u goed kijkt, is het ineens misschien geen verrassing meer om te ontdekken dat het juist deze schoonheden rond de vijver zijn die funest zijn voor de waterkwaliteit.
Dit wordt vooral duidelijk in het najaar: De bladeren vallen van de bomen of worden door de wind in de richting van het water geblazen, en de bladeren en takken van de struiken, die eerst elegant over het water hingen, beginnen af te sterven en vallen in de vijver. Maar al te vaak zorgen de herfstregens ervoor dat vuil en mulch in de tuinvijvers belanden. Als u er nu niets aan doet, zal divers tuinafval – hoe natuurlijk ook – tijdens het najaar in uw watertuin terechtkomen. Met fatale gevolgen. Alles wat nu in het water verrot, is twee keer zo gevaarlijk. Zo zal het afsterven van tuinafval in het water rottingsgassen produceren die, wanneer ze eenmaal zijn opgelost, de vissen in gevaar brengen als de uitwisseling van gas vanuit en in het water op een later moment niet mogelijk is omdat de vijver bevroren is. De afgestorven plantenresten geven ook hun voedingsstoffenbelastingen af in het vijverwater; inderdaad een kwaadaardige erfenis. Deze voedingsstoffen voeden de algen in het komende jaar.

Als belangrijkste regel voor watertuinen geldt daarom dat moet worden voorkomen dat planten en voedingsstoffen in het water terecht kunnen komen. Dek vijvers en beeklopen daarom af met een vijvernet om grotere stukken op te vangen. Knip de planten langs de vijverkant terug zodat er geen rottende bladeren in het water kunnen vallen. Een telescoopschaar is hiervoor heel handig: hiermee kunt u planten die zich verder van de kant af bevinden, gemakkelijk terugknippen zonder natte voeten te krijgen. Ook vijvergrijpers met hun lange stelen kunnen nu worden gebruikt om planten die in de vijver zijn gevallen, te vinden en te verwijderen. Holle stengels van struiken en grassen kunnen aan de plant blijven zitten, tenzij er een kans bestaat dat ze in het water vallen als gevolg van wind of sneeuwval. Tuininsecten brengen hierin graag de winter door. Knip deze stengels pas medio/eind maart af en bewaar ze tot eind april ergens in uw tuin zodat de insecten ze weer kunnen verlaten. De resterende stengels bieden in het najaar en in de winter nog steeds een prachtige aanblik wanneer ze overrijp of met sneeuw bedekt zijn – helemaal als ze in deze donkere seizoenen worden beschenen met behulp van effectverlichting (tuinverlichting).

Het wegpompen van bezinksel of ruwe humus uit de vijver met behulp van een spoelpomp heeft op dit moment weinig nut. Vissen en andere bewoners van natuurvijvers brengen de winter graag door in de modder. Om de essentiële uitwisseling van gassen, zoals hierboven genoemd, mogelijk te maken, moet u de tuinvijver bij strenge vorst op een aantal plekken open houden met behulp van een ijsbestrijdingsvoorziening. Zorg er tevens voor dat er voldoende struik-, riet- en grasstengels door het ijs heen steken. Onder de ijslaag hebben deze contact met het water, waardoor gassen via deze stengels ondanks de ijslaag toch kunnen worden uitgewisseld, zoals via een rietje.

Alleen bij ondiepe vijvers is het nodig om de vissen te verwijderen en te laten overwinteren in een aquarium als de kans bestaat dat de vijver volledig dichtvriest (zie hieronder voor de afmetingen). Verwijder nu waterlelies en andere waterplanten die kunnen worden bedreigd door ijs in de tuinvijver en zet ze in een emmer water, zodat ze koud maar vorstvrij staan. Dit geldt ook voor watertuinpompen als deze niet diep genoeg voor het ijs zijn (d.w.z. op een diepte van 80 cm op onze breedtegraad; in regio's met een zachter klimaat is 60 cm vaak ruim voldoende). Het juiste moment om de pompen en meestal ook het filtersysteem te verwijderen, is wanneer de temperatuur van het water niet meer regelmatig 12 graden bedraagt. Dit is de kritische temperatuur waaronder de vijverbacteriën meestal inactief worden en daarom geen overtollige voedingsstoffen meer uit het water halen. Als u echter gebruikmaakt van een oppervlaktepomp – een skimmer – moet u de werkende pomp aangesloten houden totdat er in de late herfst geen gevaar meer bestaat dat er plantenresten in de vijver vallen.
07935-20-L-003-15cm