EM-Blaetter-051.eps

Droge bladeren bewaren tot de zomer

Tuinleven

Als droge bladeren goed bewaard zijn dan kunnen ze nuttig zijn in de tuin – zeker als je veel grasresten hebt.

Dry leaves plus wet grass clippings

If you add thick layers of lawn clippings to the compost, it will inevitably lead to rot and a foul odour. But if you add grass clippings and dry leaves to your compost heap in alternating layers, each 10 cm thick, then the compost will decompose faster without giving off any odour. However, because the leaves fall in the autumn and grass cuttings are collected in summer, you will need to collect the leaves for as long as they are dry and store them in your garden shed for later use.

Bladeren en grasresten – een perfecte combinatie

Door deze twee tuinresten met elkaar te combineren versnelt het proces van ontbinding, aangezien hierdoor een betere stikstof- en koolstofverhouding geeft. Zo zorgen de bacteriën en de schimmels voor een snellere ontbinding van de plantresten. Het proces kan verder nog versneld worden als elke laag van het afval is geënt met micro-organismen in de bodem door tuingrond of oude compost toe te voegen.

Expert tip

Timing is eveneens belangrijk als het op maaien aankomt: voor compost of grasresten die moeten worden gebruikt als mulch in borders, is het belangrijk dat de grassen (of gras onkruid) worden uitgehaald voordat ze gekiemd hebt.