Web sitemizde edindiğiniz deneyimleri geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanılır. Bu web sitesinde dolaşarak tanımlama bilgileri kullanmamızı kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için okuyun Tanımlama Bilgileri

KULLANIM KOŞULLARI

Husqvarna, şirkete ve ürünlerine olan ilginiz için teşekkür eder. Siteyi kullanmaya başlamadan önce bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okumanızı talep eder ve önemle tavsiye ederiz. Bu Siteyi kullanarak, Koşulların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz.

Genel
Bu web sitesi ve her türlü alt siteleri (birlikte "Site"), Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH veya grup şirketleri, bağlı şirketleri veya şubeleri (birlikte “GARDENA”) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir. Siteyi kullanmanız, siz ve GARDENA arasında yapılan, yasal olarak bağlayıcı nitelikteki bir anlaşmaya ("Anlaşma") tabidir. Aşağıda belirtilen hükümler bu Anlaşmanın koşullarıdır ("Koşullar"). Siteyi kullanarak, Koşulları ve ilgili tüm belgeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi tasdik etmiş olursunuz. Bunları dikkatlice okumanız önemlidir. Bu Koşulları ve ilgili tüm belgeleri kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmanız yasaktır.

Lisans
Bu Anlaşmada hükme bağlanan Koşullara bağlı olarak, GARDENA size, Siteyi ve Sitede bulunan materyallere erişmeniz ve bunları kullanıp görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir hak sağlar. Sitenin çalışmasını herhangi bir şekilde kesintiye uğratmamayı veya bu yönde bir girişimde bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Husqvarna Sosyal Ortam Basın Odası, http://newsroom.gardena.com/, aracılığıyla aksi açıkça belirtilmedikçe, GARDENA Sitedeki bilgileri ("Materyaller") yalnızca kişisel, ticari amaç dışında kullanımınız için görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu izin Materyaller ve Materyallerin kopyalarındaki mülkiyet hakkının devredildiği anlamına gelmez ve şu kısıtlamalara tabidir: 1) indirilen tüm Materyal kopyaları üzerinde, Materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve benzeri mülkiyet bilgilerini korumalısınız, 2) Materyalleri hiçbir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz ya da halka açık olarak görüntüleyemez, izletemez veya dağıtamazsınız veya herhangi bir kamusal veya ticari amaç doğrultusunda kullanamaz ya da iletemezsiniz ve 3) bu Koşullar çerçevesindeki yükümlülükleri bildirmedikçe ve bildirilen taraf da bunları kabul etmedikçe, Materyalleri üçüncü şahıslara aktarmamalısınız. Zaman zaman güncellendiği haliyle Sitede görüntülenen tüm ek kısıtlamalara riayet etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı garantileri
Siteyi bu Anlaşma kapsamındaki hükümler ve yasalar ile bu Koşullara uygun olarak kullanacağınızı ve tüm mevcut ve gelecekteki Site politika ve kurallarına uyacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siteyi: (a) spam veya istenmeyen iletiler göndermek, (b) GARDENA veya başka biri olduğunuzu iddia etmek ya da başka birisinin siz olduğunu iddia etmesine izin vermek, (c) başlıkları taklit etmek veya Site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin menşeini gizlemek amacıyla kimlik tanıtıcılarını kullanmak, (d) bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış bildirmek, (e) başka bir kullanıcının Siteyi kullanma imkanını olumsuz etkileyecek şekilde hareket etmek, (f) yürürlükteki yasaları ihlal eden faaliyetlerle iştigal etmek, (g) başkalarının haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden veya çiğneyen ya da yasadışı, küfürlü, iftira niteliğinde, kaba veya başka şekillerde kabul edilemez olan ya da ürün veya hizmetlerle ilgili bir reklam veya davet içeren herhangi bir materyal yayınlamak veya iletmek veya (h) kullanıcılar tarafından özel olarak izin verilmedikçe başka kullanıcılar hakkında kişisel veri toplamak veya saklamak amaçları için kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Gizlilik
GARDENA’nın gizlilik uygulamalarına ve kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin bilgilere, GARDENA’nın Gizlilik Politikası’na adresinden ulaşılabilir. Verilerinizin ve kişisel bilgilerinizin GARDENA 'nın Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılmasını kabul etmektesiniz.

Değişiklikler
GARDENA, kendi takdirine bağlı olarak, bu Anlaşmanın herhangi bir bölümünü istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen değiştirme, farklılaştırma, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu Anlaşmadaki değişiklikler, Sitede yayınlanmasından itibaren geçerlilik kazanır. Bu Anlaşmada yapılan herhangi bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, bu durum söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları
Sitedeki tüm fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veritabanı hakları ve tescilli veya tescilsiz ticari marka ve tasarımlarla ilgili haklar dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın) GARDENA veya lisans sahiplerine ait olduğunu tasdik ve kabul ediyorsunuz. GARDENA 'ya verilen söz konusu fikri mülkiyet haklarının kullanımından doğan tüm itibari değerler ve fikri mülkiyet hakları GARDENA 'nın kullanımında olacaktır.

Tüm Materyalleri ile birlikte bu Site telif hakkıyla korunmaktadır ve dünya genelindeki telif hakkı yasaları ve antlaşma hükümlerinin koruması altındadır. Tüm Materyalleri ile birlikte bu Siteyi kullanırken dünya genelindeki tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve Materyallerin izinsiz şekilde kopyalanmasını önlemeyi kabul ediyorsunuz. GARDENA herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı uyarınca size hiçbir açık veya dolaylı hak vermemektedir.

GARDENA 'ya ait ticari markaları, ticari adları, hizmet markalarını, logoları, alan adlarını veya GARDENA’nın adresinde yer alan Ticari Marka Listesi kapsamında açıkça belirtilenler dışındaki diğer özgün marka özelliklerini kullanmayacağınızı ve bu Koşullardaki hiçbir hükmün size bunları kullanma hakkı tanımadığını tasdik ve kabul ediyorsunuz.

Lütfen her türlü bilgi, istenmeyen öneri, fikir veya diğer gönderilerin gizli olmadığının ve kişisel mülkiyete tabi olmadığının varsayılacağını unutmayınız. Talep Edilmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesine İlişkin Husqvarna Politikasında açıklandığı şekliyle, Patent Bilgi Beyanında yer almadıkça, herhangi bir bilgi ya da materyal göndererek, GARDENA 'ya söz konusu bilgi veya materyalleri kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, sunmak, değiştirmek, iletmek ve dağıtmak üzere, kısıtsız, telif ücretinden muaf, gayrikabili rücu ve dünya çapında geçerli bir izin veriyorsunuz ve GARDENA 'nın bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikir, kavram, teknik bilgi veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu da kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için, adresinden ulaşılabilen Talep Edilmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesine İlişkin Husqvarna Politikası belgesine bakınız.

Yazılım
Bu web sitesinden indirilmeye uygun olan her türlü yazılım ("Yazılım") GARDENA ve/veya tedarikçilerinin telif hakkıyla korunan eserleridir.

Bu Yazılımların kullanımı, şayet varsa, Yazılımla birlikte verilen veya paket içinde bulunan son kullanıcı lisans anlaşmasının koşullarına tabidir ("Lisans Anlaşması"). Lisans Anlaşmasında aksi belirtilmedikçe, Yazılımın indirilmesine yalnızca nihai kullanıcılar tarafından kullanılması koşuluyla izin verilir. Yazılımın Lisans Anlaşmasına aykırı biçimde çoğaltılması veya başkalarına dağıtılması maddi veya cezai yaptırımlara başvurulmasına neden olabilir.

YUKARIDAKİ HÜKMÜ SINIRLAMAKSIZIN, ÇOĞALTMA VEYA BAŞKALARINA DAĞITMA AMACIYLA YAZILIMIN ÇOĞALTILMASI VEYA BAŞKA BİR SUNUCU YA DA KONUMA KOPYALANMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. VARSA, YAZILIMA AİT GARANTİ YALNIZCA BU LİSANS ANLAŞMASININ KOŞULLARINA GÖRE VERİLİR. LİSANS ANLAŞMASINDA GARANTİ EDİLMESİ DIŞINDA, GARDENA TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME KONULU TÜM DOLAYLI GARANTİLER VE ŞARTLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, TÜM GARANTİ VE ŞARTLARI REDDETMEKTEDİR.

Diğer web siteleri
Kolaylık sağlaması açısından, Sitede üçüncü şahıslarca sahip olunan, yayınlanan ve işletilen, İnternet kaynaklı sitelere ait bağlantılara yer verilebilmektedir. GARDENA bu Üçüncü Şahıs Sitelerindeki İçeriği takip etmeyi veya incelemeyi taahhüt etmediği gibi, söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin doğruluk ve güvenilirliğinden de sorumlu değildir.

Sitenin harici bağlantıları
Siteye yönlendirmede kullanılan tüm bağlantılar GARDENA tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Ancak, GARDENA: (i) bağlantının yalnızca " GARDENA " adını içeren, yalnızca metinden oluşan bir bağlantı olması ve GARDENA veya lisans sahiplerinin mülkiyetindeki ticari markaları içermemesi, (ii) bağlantının sadece www.gardena.com adresine ait olması ve daha iç sayfalara "yönlendirmemesi", (iii) kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, bağlantının ilgili sayfayı tam olarak çalışır durumda ve gezinmeye imkan tanıyan bir tarayıcı penceresinde görüntülemesi ve bağlantılı Web sitesi içindeki bir "çerçeve" içinde sunmaması ve (iv) bağlantının görünüm, konum veya diğer niteliklerinin, kişinin veya faaliyet ya da ürünlerinin GARDENA ile ilişkili olduğu veya GARDENA tarafından desteklendiği gibi yanlış izlenimlere yol açmaması ve GARDENA veya Bağlı Şirketlerinin adıyla veya ticari markalarıyla ilişkili itibari değeri azaltıcı veya zarar verici nitelikte olmaması durumları halinde bağlantıları kabul etmektedir. GARDENA, kendi takdirine bağlı olarak bağlantıyla ilgili bu rızasını istediği zaman sona erdirme hakkını saklı tutar.

Dolaylı garantilerin kabul edilmemesi
Bu Sitedeki bilgilerin doğruluğunu ve Sitenin kullanılabilirliğinin sürdürülmesini sağlamak için gereken özen gösterilmekte olsa da, GARDENA bundan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. MATERYALLER YANLIŞLIKLAR VEYA BASKI HATALARI İÇEREBİLİR. GARDENA SİTE ARACILIĞIYLA GÖSTERİLEN VEYA DAĞITILAN MATERYALLERİN DOĞRU VEYA EKSİKSİZ OLDUĞUNU YA DA HERHANGİ BİR ÖNERİ, GÖRÜŞ, BEYAN VEYA DİĞER BİLGİLERİN GÜVENİLİR OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. BU TÜR GÖRÜŞ, ÖNERİ, BEYAN, BİLDİRİ VEYA BİLGİLERE GÜVENMEKTEN KAYNAKLANAN TÜM RİSKLERİN SADECE SİZE AİT OLDUĞUNU TASDİK EDİYORSUNUZ. TÜM İÇERİK "OLDUĞU GİBİ" VE "ERİŞİLEBİLMESİ DURUMUNDA" SAĞLANIR. HUSQVARNA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA BU SİTE VEYA İÇERİĞİNİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL OLMAK AMA BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ REDDETMEKTEDİR. GARDENA BU WEB SİTESİNİN GÜVENLİ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ VEYA BUNUNLA İLGİLİ TAAHHÜTLERDE BULUNMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ BİLGİLERİN BAŞKALARININ ELİNE GEÇEBİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. HUSQVARNA WEB SİTESİNİN VE BU SİTENİN ERİŞİLEBİLİR OLMASINI SAĞLAYAN SUNUCULARIN VEYA GARDENA TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİLERİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI UNSURLARDAN ARINMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. TÜM BU TAAHHÜT, GARANTİ VE ŞARTLAR, KANUNLARIN HARİÇ TUTMAYI YASAKLAMADIĞI DURUMLARDA HARİÇ TUTULUR. DOLAYLI GARANTİLERLE İLGİLİ BU HARİÇ TUTMA, AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. Web sitesinde yayınlanan bilgiler ülkenizde duyurulmayan veya kullanıma sunulmayan GARDENA ürün ve hizmetlerine ait referanslar veya çapraz referanslar içerebilir. Bu bilgiler değişikliğe, özel koşullara veya erişilebilirlik durumuna tabi olduğundan bu bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu referanslar GARDENA 'nın bu ürün veya hizmetleri ülkenizde duyurma niyetinde olduğu anlamına gelmez. Kullanımınıza sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili ayrıntılar ve sipariş bilgileri için yerel bayiiniz ile iletişim kurun. GARDENA, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir ürün, hizmet ve benzerini istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, farklılaştırma, ekleme ve/veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk sınırlaması
GARDENA 'YA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, GARDENA HİÇBİR DURUMDA, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN, KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN VEYA BU KOŞULLARDAN DOĞAN VEYA BAĞLANTILI HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA BAĞLI ZARARDAN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBI YA DA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL OLMAK AMA BUNUNLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ. BURADA HÜKME BAĞLANAN KOŞULLARA EK OLARAK, GARDENA BU SİTEDE YER VERİLEN BİLGİLERDEKİ HATA, YANLIŞLIK, İHMAL VEYA BENZERİ KUSURLARDAN YA DA BİLGİLERİN VAAT EDİLEN SÜRELERE UYMAMASI VEYA DOĞRU OLMAMASINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Yargı Yetkisi Bildirimi
Bu Site, GARDENA tarafından, İsveç'teki ofislerinden kontrol edilir, işletilir ve yönetilir. GARDENA bu Sitedeki materyallerin İsveç dışındaki yerlerde kullanıma uygun veya elverişli olduğunu taahhüt etmez. Site içeriklerinin yasadışı sayıldığı bölgelerden Siteye erişilmesi yasaklanmıştır. Siteye İsveç dışındaki bir yerden erişiyorsanız, tüm yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın uygulanmasında ve yorumlanmasında İsveç Krallığı yasaları uygulanacaktır. Bu Anlaşmadan doğan her türlü anlaşmazlık, münhasıran Stockholm Bölge Mahkemesi'nin yargı yetkisine tabi olacaktır.

Bu belge en son 09/03/11 tarihinde güncellenmiştir.