Web sitemizde edindiğiniz deneyimleri geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanılır. Bu web sitesinde dolaşarak tanımlama bilgileri kullanmamızı kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için okuyun Tanımlama Bilgileri

Bu Gizlilik Politikasında, Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin veya şubelerinin (birlikte “GARDENA”) veya GARDENA adına üçüncü şahısların bu Site aracılığıyla ne tür bilgiler topladığı ve Kişisel Veriler’in (aşağıda tanımlanmıştır) korunması için ne gibi önlemlerin alındığı belirtilmektedir. Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmayabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası zaman zaman değişebileceğinden lütfen düzenli olarak Gizlilik Politikasını kontrol ediniz.

Genel
Fonksiyon ve faaliyetlerimizin bir kısmına katılmak ve ürün veya hizmetlerimizin bir kısmına erişebilmek için, Sitenin belli yerlerinde e-posta adresiniz, adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve T.C. kimlik numaranız gibi sizi tanımlayan bilgileri ("Kişisel Veriler") vermeniz gerekebilir. Bu nedenle, bu Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasında açıklanan hüküm ve koşullara uygun olarak toplanmasını, kullanılmasını ve aktarılmasını tam olarak anlamalı ve buna açıkça rıza göstermelisiniz.

Kişisel Verilerin ve diğer kullanıcı bilgilerinin toplanması ve kullanılması
GARDENA'ya ilettiğiniz bilgiler İsveç ve Avrupa veri koruma yasalarının koruması altındadır. Kişisel Veriler GARDENA tarafından kaydedilir, yönetilir ve ürünlerimiz ve/veya çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Karşılığında bizden bilgi –örneğin, broşürler, kataloglar– almak amacıyla tarafımıza daha fazla Kişisel Veri iletecek olursanız, bu bilgileri toplar ve saklarız. Bu bilgiler bilgi taleplerinizi yerine getirmemizi sağlar. Bilgiler, GARDENA'nın sizinle olan iletişimi geliştireceğine inandığı sürece makul ölçüde güvenli ve korumalı bir ortamda saklanacaktır. Kişisel Veriler’in bir kısmını veya tamamını kaydımızdan çıkarmak isterseniz, lütfen Husqvarna AB ile [POSTAL ADDRESS] posta adresi ya da [E-MAIL ADDRESS] e-mail adresi aracılığıyla iletişim kurunuz.

GARDENA müşterileri hakkındaki bilgilerini artırmak veya doğrudan pazarlama yapmak veya sizi yarışmalara davet etmek amacıyla sizden ek, zorunlu olmayan bilgiler talep edebilir. Bu ek bilgi taleplerine cevap vermemekte özgürsünüz.

GARDENA ayrıca Sitemizin kullanım durumu hakkında kişisel olmayan bilgiler de toplamaktadır. Bu bilgiler toplu şekilde alınır ve sizin çevrimiçi deneyiminizi geliştirmede ve Siteye erişiminizi kolaylaştırmada bize yardımcı olmak üzere, sadece dahili amaçlarla kullanılır. GARDENA, Siteyi geliştirmemize yardımcı olması için, hangi kullanıcıların hangi materyallere eriştiğini belirlemek amacıyla bu bilgiler ile Kişisel Veriler arasında bağlantı oluşturabilir.

GARDENA 18 yaşından küçük çocuklardan bilerek Kişisel Veri toplamamaktadır ve web sitesinde bu kişileri hedef kitle olarak benimsememektedir. Ebeveyn ve vasilerin, çocukların çevrimiçi faaliyetleri ve ilgi alanlarıyla aktif olarak ilgilenmelerini öneririz.

Kişisel Verilerin Aktarılması
GARDENA, Sitede vermiş olduğunuz Kişisel Verileri (yönlendirme amacıyla yapılan aktarımlar hariç olmak üzere) sayılan durumlar dışında hiçbir üçüncü şahsa aktarmayacaktır: (a) açık rızanızın alınmış olması, (b) ilgili ülkenin mevzuatı ve/veya herhangi bir yasal süreç kapsamında mahkeme kararlarıyla ifşa etmek gerekliliği, (c) GARDENA'nın hak veya mülkiyetinin korunması ve savunulması, (d) Sitenin kullanıcıların kişisel güvenliğinin korunması, (e) Sitenin veya işletmemizin dahili faaliyetlerini yürütmek üzere Kişisel Verilerin GARDENA'nın sözleşme yaptığı kişiler veya şirketlere bu kişi ve şirketlerin Kişisel Verilerinizi sadece ilgili sözleşmede belirtilen işi yapmak üzere kullanması kaydıyla aktarılması veya (f) Kişisel Verilerin adil şekilde kullanımına ve yeterli düzeyde korunmasına yönelik ilkeleri destekleyen yasa, bağlayıcı proje veya sözleşmeye tabi olduklarına kani olunması. GARDENA, yasadışı olması veya GARDENA'nın kullanım koşullarını ihlal etmesi muhtemel faaliyetleri tespit edecek olursa, şirketin takdirine bağlı olarak ilgili merciye başvurma hakkını saklı tutar.

Çerezler
Site "çerezler" olarak adlandırılan teknolojiyi kullanabilir. Çerezler ziyaret ettiğiniz web sayfası tarafından bilgisayarınıza kaydedilen bilgileri içeren küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar Siteye ek işlevsellik sağlamak ve Site kullanım durumunu incelememize yardımcı olmak üzere kullanılır. İki tür çerez vardır: Birinci tür kullanıcı adı ve parola gibi bilgileri "hatırlamak" için kullanılır ve siz bu abonelik hizmetindeki "oturumunuzu kapatmaya" karar vermediğiniz sürece bilgisayarınızda saklanır. "Don't ask for my username and password in the future" (Kullanıcı adımı ve parolamı gelecekte sorma) işlevini kullanmazsanız, bu çerezler hiçbir zaman bilgisayarınıza kaydedilmez.

Diğer tür ise oturum çerezidir. Bu, örneğin, web sayfasında seçtiğiniz dilin kaydını tutmak için kullanılır. Bir siteyi ziyaret ettiğiniz süre içinde, bu tür çerezler bilgisayarınızın belleğine geçici olarak kaydedilir. Oturum çerezi bilgisayarınıza uzun süreli olarak kaydedilmez ve genellikle web tarayıcınızı kapattığınızda yok olur. GARDENA, bu tür çerezleri kullanarak ilgili bilgileri ziyaretçilerimize daha iyi bir şekilde yöneltmeyi ümit etmektedir.

GARDENA'nın çerez kullanmasını kabul etmek istemiyorsanız, çoğu tarayıcılar ayarların değiştirilmesi yoluyla çerezleri reddetmenize olanak tanımaktadır. Ancak, bu işlevselliği ve Siteden yararlanmanızı sınırlayabilir.

Kalite
GARDENA sizden aldığımız Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul faaliyetlerde bulunmayı taahhüt eder. Bununla birlikte, siz de istendiğinde yalnızca doğru, eksiksiz ve güncel olan Kişisel Verileri sağlamakla sorumlusunuz. Elimizde bulunan Kişisel Verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmadığını sonradan tespit edecek olursanız, yazılı bildiriminiz üzerine Kişisel Verilerinizi düzeltmek için gerekli işlemler yapılacaktır.

Güvenlik
Her ne kadar GARDENA yetkisiz erişimin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceğini garanti edemese de, GARDENA'nın makul ve uygun teknolojilerden ve dahili işlemlerden yararlanarak Kişisel Verilerinizin güvenliğini korumak ve verilerinize yetkisiz erişimi engellemek için gerekeni yaptığından emin olabilirsiniz.

Diğer web siteleri
Site üçüncü şahısların web sitelerine ait bağlantılar içerebilir. GARDENA Site üzerinden bağlanılabilen üçüncü şahıslara ait web sitelerinin içeriği veya gizlilik uygulamaları üzerinde kontrol sahibi değildir ve bunlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür web siteleri bilgisayarınıza kendi çerezlerini yerleştirebilir ve/veya kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için başka yöntemler uyguluyor olabilir. Bu tür üçüncü şahıs web sitelerini kullanmadan önce bu sitelerin gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Değişiklikler
GARDENA, kendi takdirine bağlı olarak, bu Gizlilik Politikasının herhangi bir bölümünü istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, Sitede yayınlanmasından itibaren geçerlilik kazanır. Bu Gizlilik Politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, bu durum söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.

Bu Gizlilik Politikası en son 09/03/11 tarihinde güncellenmiştir.