Web sitemizde edindiğiniz deneyimleri geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanılır. Bu web sitesinde dolaşarak tanımlama bilgileri kullanmamızı kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için okuyun Tanımlama Bilgileri

Bahçe bakımı hakkında bilmeniz gereken herşey!

Bahçenizin doğru şekilde hazırlanması ve işlenmesi gür yeşil vahaların ve kokulu çiçeklerin temelini oluşturur.

Sağlıklı bahçe tarhları için toprağın hazırlanması

Tarh alanının temizlenmesi
Temiz ve iyi işlenmiş bahçe tarhına tohumları ekmeye ve bitkileri dikmeye başlamak için önce tarh alanındaki bütün yabani otları ve bitki kalıntılarını temizleyin. Bitki kalıntılarını humus olarak toprağa gömün veya organik gübre yığını için kullanın. 

Toprağın işlenmesi
Bahçe tarhının doğru hazırlanabilmesi için toprak analizinin yapılması önemlidir. Bu amaçla, avucunuza bir miktar toprak alıp bastırın. Eğer toprak gevşek kalıyorsa, kumlu toprak olduğunu gösterir. Öte yandan, yapışkan bir topak haline geliyorsa killi topraktır. Her iki toprak tipinin bileşimi en iyi bahçe toprağı olarak kabul edilir. Bunun için, kumlu toprakla olgun organik gübreyi, birkaç kürek killi toprağı ve olgun organik gübreyle karıştırılmış killi toprak ile birlikte birkaç el arabası kumlu toprağı karıştırın. 

Uzman ipucu
Toprağı hazırladıktan ve işledikten sonra, yüzeyde birikintilerin oluşmasını önlemek için tarhı mutlaka düzleyin.

Tohumların zengin hasat elde edilecek şekilde ekilmesi

Tohumların doğru zamanda ekilmesi tesadüfi değildir. 

Güneşi beklemek
Kural olarak, pek çok fide dondan zarar görmeye yatkın olduğundan, tohumların zemin ısısının sürekli ılık olduğu 12°C veya daha yüksek sıcaklıklarda ekilmesi başarılı büyümeyi garanti eder. Dikime başlamadan önce, ilgili fidelerin dona karşı ne kadar dayanıklı olduğunu muhakkak kontrol edin. Dikim için en elverişli dönem tohum paketinin üzerinde gösterilir veya internette kısa bir araştırma yapmak yararlı olacaktır. 

Ispanak dikimi

Bir bahçe çapası kullanarak birkaç santimetre derinliğinde bir kanal açın ve ıspanak tohumlarını oluğun içine yaklaşık 15 cm aralıklarla ve 1-3 cm derinlikte ekin. Tohumların üzerini ince bir toprak tabakasıyla örtün ve yavaşça üzerine bastırın.Özellikle ilkbaharda, tohumları hava koşullarından ve yırtıcı hayvanlardan korumak için, üzerlerinin kaplanması tavsiye edilir. Yaklaşık 10 hafta sonra, ıspanak hasat edilmeye hazır hale gelir. 

Uzman ipucu

Ispanağı her zaman nemli tutun. Ispanak bitkisinin suyu yetersiz olursa, tadı acılaşır ve tohumlarını saçmak için zamanından önce çiçek açar.

Bahçe tarhlarının doğru şekilde tasarlanması

Doğru planlama, güzel bir çiçek tarhının temelini oluşturur. 

Tarhların planlanması
Güzel bir tarh yapısı için, ilk önce bir kroki yardımıyla tarhı planlamak yararlı olacaktır. İster tohum ekerek ister fide dikerek: Daha uzun olan bitkiler tarhın arkasına ve orta kısmına, daha kısa olan bitkiler de tarhın ön kısmına ve kenarlarına yerleştirilmelidir. 

Uygun tohumların seçilmesi
İki çeşitten birisini seçin: 1inci olasılık genç bitkilerin tohumlardan filizlenmesine olanak sağlandığı ve ardından güçlü genç bitkilerin tarha kreatif dikim planına uygun şekilde yerleştirilmesini ifade etmektedir. Burada, bitkilerin arasındaki mesafe bir çapa kullanılarak açık bırakılabilecek şekilde seçilmelidir. 2inci olasılık daha az çaba gerektirir: Yaz için bir çiçek tarlası yetiştirmek için hazır tohum karışımlarından seçim yapın. Burada bitkiler aralarında kalan alanın çapalanmasına ihtiyaç olmayacak şekilde birbirlerine yakındır. Erişilebilecek yerlerdeki büyük yabani otlar gerektiğinde kolayca sökülebilir.

Uzman ipucu
Bitki ne kadar erken çiçek açıyorsa tarhın o kadar arkasına yerleştirilmelidir (en erken çiçek açanlar en arkada). Bu şekilde, “çiçek açma dalgası” yılın seyrine yakın doğrultuda hareket eder – ve göze hoş görünmeyen solmuş bitkileri gizler.

Sağlıklı büyüme için tarh toprağının iyileştirilmesi

Gevşetilmiş ve havalandırılan toprak bitkilere büyümeleri için mükemmel koşullar sağlar.

Killi toprak
Killi topraklı bitki tarhları genellikle yoğun (kompakt) yapıdadır ve suyu emmesi zordur. Tarhtaki toprak gevşetildiğinde suyu emmesi kolaylaşır. Burada önemli olan husus, birçok bahçe bitkisinin kolayca köklenebilmesi için toprağın yalnızca üst tabakasının 30 cm derinliğe kadar gevşetilmesidir.
Yalnızca toprağın daha derin tabakalarda yoğunlaştığı/kompakt hale geldiği durumlarda (çamurlanmaların meydana gelmesiyle veya bitkilerin iyi büyümemeleri ile anlaşılır) toprak daha derinlemesine gevşetilerek bu tabakaların parçalanması gerekir. 

Kumlu toprak
Kumlu topraklar yazın çok hızla kurumaya meyillidir. Bu koşullarda, toprağa turba ikamelerinin verilmesi ve toprak yüzeyine malç serpilmesi yardımcı olur. Bu şekilde suyun buharlaşması yavaşlatılır ve toprak nemi daha uzun süre muhafaza eder.

Uzman ipucu
Toprağı gevşetirken, gerekiyorsa aynı zamanda toprağa bitki artıklarından yapılan organik gübre de verilebilir.

Düzlenen tarhlarla birlikte etrafın derlenip toparlanması

Tarhlara devamlı bakım yapılmalı ve özen gösterilmelidir ve tekrarlanan düzeleme işlemi de bu kapsamdadır. 

Toprağın fazla su emmesini önlemek
Dikime başlamadan önce tarhı bir tırmıkla kabaca düzleyin. Bu şekilde tarhta toprak kümelerinin ve topakların oluşması engellenir. 

Takip bakımı
Ancak, bitkiler dikildikten sonra tarhta bozulmalar, düzensizlikler meydana gelebilir. Bitkilerin arasında oluşan bu düzensizlikler ve bozulmalar da bir tırmık yardımıyla dikkatlice düzlenebilir. Bu işlem aynı zamanda toprağın gevşetilmesini de sağlar. 

Uzman ipucu
Bitki tarhı düzlenirken taşlar ve yabani otlar temizlenebilir ve toprağa gübre verilebilir.

Verimli toprak için tarhların havalandırılması

Gevşetilmiş toprak bitkilere büyümeleri için ideal koşullar sağlar. 

Toprağın gevşetilmesi
Tarhın yüzeyi kuruduğunda toprağın havalandırılması yardımcı olacaktır. Toprak gevşetildiğinde daha fazla hava ve nem emer. Aynı zamanda yabani otlar da temizlenmelidir. Özellikle kumlu topraklarda sıklıkla humus ve kireçtaşı gibi minerallerin eksikliği görülür. Bu sebepten ötürü, toprak nemlendiriciler ve gübreler toprağın eksikliklerini tamamlayabilmesi ve toprağı verimli hale getirebilmesi için toprağa havalandırma işlemi sırasında verilmelidir. İnce ufalanmış ve gevşetilmiş toprak yeni filizlenen tohumlara büyümeleri için daha iyi koşullar sağlar.

Uzman ipucu
Şiddetli sağanak yağmurlardan sonra tarhtaki toprağın ufalanması nemi daha uzun süre tutmasına yardımcı olur.

Yorumlar