Checklista för höstens trädgårdsarbete

Garden Life
Hösten är här och kvällarna blir kortare och svalare. Vintern närmar sig snabbt. Så vad kan trädgårdsägare se fram emot på hösten? Förberedelserna inför vintern förstås!

Plantering och omplantering

Hösten är en bra tid för omplantering eftersom jorden är tillräckligt fuktig efter en tid med rikligt med regn. Jorden är fortfarande varm efter sommaren och den tidiga hösten, så växterna har fortfarande tid att vänja sig vid sin nya växtplats och bilda nya rötter.

Nya växter kan också planteras på hösten med gott samvete. Det är sista chansen innan vintern att sätta lite färg på trädgården. Hösten är till exempel den bästa tiden att plantera rosor, före den första markfrosten.
EM-Herbst-025-32cm-old

Plantering av lökar

Lökar kan också sättas på hösten. På så sätt kan blommorna spira ur jorden i rätt tid på våren så att alla kan njuta av deras praktfulla färger. Att placera dessa vårens budbärare på rätt plats är avgörande för att de ska trivas och blomma. De flesta trivs i färsk, fuktig jord på våren men under sommarens viloperiod kan jorden vara torr och porös. Lökar bör planteras ut i jorden på ett djup som är två till tre gånger lökens höjd. GARDENA löksättare gör det lättare att skapa ett tillräckligt stort och djupt planteringshål. Placera sedan lökarna i jorden med spetsiga sidan uppåt, täck över med jorden från löksättaren och tryck ned jorden.

Beskärning av örtperenner och buskar

När buskar börjar blir gula, stammarna böjer sig mot marken eller de börjar fröa är det dags att beskära dem. Det beror på att växterna drar tillbaka växtsaften till rötterna. Om de inte beskärs riskerar de att ruttna bort.

Buskar kan beskäras till ungefär en fjärdedel av sin storlek. Det kan dock variera beroende på typen av buske. Mer information finns ofta på växtetiketten eller hos närmaste trädgårdscenter eller handelsträdgård.

Beskärning av häckar

Häckar bör beskäras en sista gång på hösten för att förhindra att de ruttnar bort om fukt samlas. Beskär lövfällande häckar bara så mycket det går utan att skapa några hål, eftersom dessa inte växer ut igen över vintern och riskerar att se bar ut. Eventuella löv från träd som ligger ovanpå häcken bör också tas bort, eftersom häcken annars kanske inte får tillräckligt med frisk luft och ljus och kan ruttna.

Gräsmattor

På vintern kan gräsmattor lida av vätan, de låga temperaturerna och brist på solljus. Gräsmattor behöver därför ordentlig omvårdnad och tillsyn innan kylan sätter in. När löven faller på hösten bör de regelbundet krattas bort från gräsmattan. Om löven lämnas kvar på gräsmattan tränger ljuset inte ner vilket kan leda till torra, bruna fläckar och mossa i gräsmattan. Klipp gräset en sista gång omkring slutet av oktober eller innan frosten kommer. Se till att gräset inte blir kortare än 5 cm eftersom längre gräs bättre kan utnyttja det minskade solljuset. Det ger bättre motståndskraft mot ogräs och mossa.

  Att använda höstgödning rekommenderas också. Höstgödning har oftast en låg kvävehalt och högre halter av kalium. Den ökade kaliumhalten stärker gräset och gör det mer froståligt. Traditionell gräsmattegödsel bör inte användas på hösten eftersom den innehåller högre kvävehalter som får gräset att växa snabbare, vilket i sin tur gör gräset mindre motståndskraftigt mot frost.

Det finns förstås fler mindre jobb som också måste göras innan den första frosten:

• Rabatter, rosor och andra frostkänsliga växter bör täckas över med ris och löv eller lindas med bubbelplast eller liknande material.

• Gräv upp sommarblommande lökar som dahlior och förvara dem i en låda med god luftväxling i källaren.

• Ta in krukväxter inomhus eller placera dem i skyddat läge.

• Stäng av vattenkopplingar och tomma kranar och bevattningsanordningar så att de inte skadas av is.

• Demontera dränkbara pumpar och installera en pump med antifrostfunktion om det behövs.

När vintern kommer kan trädgårdsägaren njuta av en välgörande paus från trädgårdsarbetet. Men koppla inte av för mycket, snart är det dags att sätta igång igen!