Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna om robotgräsklippare.

Hur vet jag om en viss robotgräsklippare passar just min trädgård?

Kontrollera om din trädgård uppfyller kraven i produktspecifikationen. Använd dig av tipsen för att avgöra vilken robotgräsklippare från GARDENA som passar din trädgård.

GARDENA R38Li:

 • Gräsmattans storlek: max 380 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 25 %
 • Trång passage: minst 90 cm (mellan kablarna)

GARDENA R40Li:

 • Gräsmattans storlek: max 400 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 25 %
 • Trång passage: minst 90 cm (mellan kablarna)

GARDENA R45Li:

 • Gräsmattans storlek: max 450 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 25 %
 • Trång passage: minst 90 cm (mellan kablarna)

GARDENA R50Li:

 • Gräsmattans storlek: max 500 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 25 %
 • Trång passage: minst 90 cm (mellan kablarna)

GARDENA R70Li:

 • Gräsmattans storlek: max 700 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 25 %
 • Trång passage: minst 60 cm (mellan kablarna)

GARDENA R80Li:

 • Gräsmattans storlek: max 800 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 25 %
 • Trång passage: minst 60 cm (mellan kablarna)

GARDENA (smart) SILENO:

 • Gräsmattans storlek: max 1 000 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 35 %
 • Trång passage: minst 60 cm (mellan kablarna)

GARDENA (smart) SILENO+:

 • Gräsmattans storlek: max 1 300 m², +/- 20 %
 • Lutning inom arbetsområdet: max 35 %
 • Trång passage: minst 60 cm (mellan kablarna)
Mer information finns i bruksanvisningen samt i avsnittet Produkter på den här webbplatsen.

Kan jag använda GARDENA robotgräsklippare på separata arbetsområden?

Om arbetsområdet består av två separata ytor som robotgräsklipparen har svårt att köra mellan rekommenderas du att dra separata kablar för ytorna. Robotgräsklipparen måste då flyttas manuellt mellan huvudområdet och biytan. Ställ in läget MAN och låt robotgräsklipparen gå tills batteriet tar slut. Om du väljer den här metoden måste du själv flytta robotgräsklipparen till laddstationen.

Mer information om den här metoden finns i bruksanvisningen.

Måste laddstationen placeras på gräsmattan eller kan den till exempel placeras i trädgårdslandet?

Det är mycket trafik i området framför laddstationen. Robotgräsklipparen måste kunna börja röra sig i alla riktningar och återvända till laddstationen från alla håll. Om du har en (smart) SILENO/SILENO+ kan du själv välja var du vill placera laddstationen. Mer information finns i bruksanvisningens avsnitt Så installerar du laddstationen till GARDENA robotgräsklippare.

Hur trånga passager klarar GARDENAs robotgräsklippare?

Du bör helst undvika långa, trånga passager och passager som är smalare än 1,5 m. Risken är nämligen att robotgräsklipparen klipper alltför långsamt i passagen eller får svårt att ta sig därifrån.

Hur trånga passager (cirka 1 m långa) klarar GARDENAs robotgräsklippare?

Det beror på vilken robotgräsklippare du har. R38Li, R40Li, R45Li och R50Li: Minimibredd mellan begränsningskablarna – 90 cm. R70Li, (smart) SILENO/SILENO+: Minimibredd mellan begränsningskablarna – 60 cm.

Hur mycket gräs lämnar GARDENA robotgräsklippare längs kanten?

Hur bred remsan med oklippt gräs blir varierar beroende på hur nära gräsmattans kant det går att placera begränsningskabeln.
 • Om robotgräsklipparen kan passera på 5 cm (R38Li, R40 Li, R45Li, R50Li och R70Li) respektive 10 cm ((smart) SILENO/SILENO+) avstånd från gräsmattans kant eller en plattsättning blir det inget oklippt gräs alls.
 • Om robotgräsklipparen inte kan passera närmare än 20 cm (R38Li, R40 Li, R45Li, R50Li och R70Li) respektive 25 cm ((smart) SILENO/SILENO+) från gräsmattans kant, en rabatt eller grusgång lämnas en smal remsa med oklippt gräs.
 • Om robotgräsklipparen inte kan passera närmare än 30 cm (R38Li, R40 Li, R45Li, R50Li och R70Li) respektive 35 cm ((smart) SILENO/SILENO+) från gräsmattans kant, en husvägg eller runt ett träd lämnas en något bredare remsa med oklippt gräs.
Om du vill försäkra dig om att allt gräs blir klippt eller att det endast blir smala remsor med oklippt gräs kvar kan du ändra trädgårdens utformning genom att till exempel lägga kantstenar eller betongplattor längs gräskanten i höjd med gräset.