Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa Cookies

Miljöpolicy

Precis som hos andra företag i Husqvarna Group är miljötänkandet viktigt på alla Gardenas produktionsanläggningar. Vi vet också att produktionen i det långa loppet mår bra av att vi inte enbart fokuserar på tillväxt och vinst, utan även tar ett socialt ansvar. Därför lägger vi stor vikt vid både miljö och säkerhet vid våra anläggningar. Att tänka på miljön i alla led betyder självklart att vi strikt följer alla lagar och föreskrifter, men också att vi ständigt utvecklar tillverkningsprocesserna i varje led med både arbetsmiljö och yttre miljö i åtanke.


Våra riktlinjer

 • Vi siktar på ett effektivt resursutnyttjande och strävar efter en ekonomi där återvinning spelar en bärande roll.
 • Utsläpp, avfall och farliga material är saker vi försöker undvika eller åtminstone minska så mycket vi kan.
 • Risker registreras och analyseras med jämna mellanrum så att de kan undvikas framöver. Handlingsplaner upprättas för att minska skadepåverkan om en olycka skulle inträffa.
 • Genom att öppet och tydligt definiera miljömålen ser vi till att alla kan kontrollera vår miljöpåverkan och se var vi kan bli bättre.
 • Vi ser till att allmänheten, myndigheterna och våra underleverantörer alla har kännedom om vår miljöpolicy. Det här sättet att bygga relationer, och då även med andra företag, gör att vi ständigt kan byta tankar och erfarenheter med andra.

Miljöåtgärder

Vi arbetar ständigt på att förbättra miljön, till exempel genom att:

 • Spara energi, till exempel genom att byta ut energislukande apparater, använda energieffektiva datorer och skärmar, samt att använda lågenergibelysning i både produktion och administration.
 • Minska på transporter och därmed koldioxidutsläpp, genom att till exempel utnyttja lastbilarnas lastutrymmen optimalt.
 • Sortera avfall bättre än vad lagen kräver.
 • Använda återbrukbart packmaterial för transporter inom och mellan olika fabriker, till exempel hållbara plastlådor för transporter mellan fabriksavdelningar. På det sättet kan vi spara flera ton kartong och plastfilm.
 • Lösningsmedelsbaserade lackfärger har bytts ut mot vattenbaserade färger i fabriken i Niederstotzingen. Det har minskat utsläppen av lösningsmedel till 50 % av nivåerna fastställda i EU:s VOC-direktiv, en besparing på 10 ton.

FSC®

Med FSC-märkta träprodukter visar Husqvarna Group att vi vill ha ett långsiktigt livskraftigt skogsbruk som tar såväl ekologiska som ekonomiska och sociala hänsyn till kommande generationer. Det gäller träskaften på GARDENA combisystem-produkterna och GARDENA Classic-saxarna. FSC-märkningen får bara användas av den som är certifierad. Därför har även andra företag än GARDENA Manufacturing GmbH inom Husqvarna Group blivit certifierade. Tillämpningen av FSC-systemet har varit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot Husqvarnas och Gardenas filosofi om en hållbar utveckling. FSC står för Forest Stewardship Council. Det är en ideell organisation som startades i samband med miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. FSC:s huvudsakliga arbete vid sidan om certifiering är att definiera branschstandarder. Dessutom finns det 10 principer som certifikatinnehavarna måste följa, till exempel:

 • Förbud mot omvandling av skog till jordbruksmark, och bevarande av naturliga boplatser
 • Förbud mot användning av skadliga kemikalier
 • Hänsyn till ursprungsbefolkningars och arbetares rättigheter
 • Respekt för nationella lagar och internationella fördrag

Att följa de här principerna är en självklarhet för alla inblandade Husqvarna-företag.

Få inspirerande trädgårdstips! Prenumerera på GARDENAs månatliga digitala nyhetsbrev.