Kolačiće koristimo da bismo poboljšali vaše iskustvo na našoj veb-lokaciji. Ako nastavite da pregledate ovu veb-lokaciju, prihvatate naše korišćenje kolačića. Saznajte više tako što ćete pročitati Kolačići

Politika zaštite životne sredine

Životna sredina

S obzirom na to da je kompanija GARDENA deo Husqvarna grupe, očuvanju životne sredine se ukazuje dužna pažnja na svim sajtovima posvećenim GARDENA proizvodima. Svesni smo toga da se uspešna proizvodnja različitih postrojenja može na duge staze osigurati ne samo brigom o dobiti i rastu, već i prihvatanjem društvene odgovornosti. Iz tog razloga pridajemo veliki značaj ekološkoj bezbednosti naših postrojenja za proizvodnju. Naše shvatanje potpune i odgovorne zaštite životne sredine podrazumeva, osim ispunjavanja zakonskih obaveza, ekološki pristup odgovarajućim operativnim procesima i stalno unapređivanje mera za očuvanje životne sredine u samim postrojenjima i na svim nivoima.

Naši zaposleni su ključni faktor aktivnog sistema za upravljanje zaštitom životne sredine. Dakle, oni su aktivni, obavešteni i obučeni učesnici tog procesa. U svakodnevnom radu i donošenju odluka nastojimo da pravimo kompromise između ekonomskih i ekoloških aspekata, kad god je moguće i kada za to ima osnova. Naš cilj je da bez preke potrebe ne ugrožavamo životnu sredinu i usredsređeni smo na preventivne mere njene zaštite.


Naše smernice

 • Efikasno koristimo sve resurse koji su nam neophodni i u okviru poslovne politike negujemo sistemski pristup reciklaži.
 • Emisije, otpad i opasni materijali se ne koriste bez preke potrebe ili je njihova upotreba svedena na najmanju moguću meru.
 • Rizici i potencijalne opasnosti se redovno beleže, procenjuju i, kad god je moguće, izbegavaju. Planovi za hitne slučajeve doprinose umanjenju štete u odgovarajućim okolnostima.
 • Definisanje ključnih podataka u domenu ekologije omogućava nadzor najvećih ekoloških uticaja, zahvaljujući čemu možemo lako da uočimo aspekte u kojima ima mesta za poboljšanja.
 • Redovno obaveštavamo javnost, državnu upravu i ugovorne partnere o našoj politici zaštite životne sredine. Upravljanje odnosima – što podrazumeva i druge kompanije – potpomaže razmenu iskustava i ideja.

Mere za očuvanje životne sredine

U konkretne mere za neprestana unapređenja u oblasti zaštite životne sredine se, između ostalog, ubrajaju:

 • mere za uštedu energije, npr. zamena uređaja visoke potrošnje, korišćenje energetski efikasnih računara i monitora ili optimizovano osvetljenje kod proizvodnih i administrativnih poslova.
 • umanjena potreba za prevozom, a samim tim i emisija CO2, preduzimanjem različitih mera, npr. optimizacijom prostora za utovar u kamionima.
 • pravilno razvrstavanje otpada, čak i iznad uslova propisanih zakonom.
 • korišćenje pakovanja za višekratnu upotrebu za potrebe prevoza u okviru jednog ili više postrojenja, npr. upotreba dugotrajnih plastičnih kutija za prevoz unutar postrojenja. Na taj način se može uštedeti nekoliko tona kartonskih i plastičnih omota.
 • Lakovana roba sa razređivačima je u fabrici Niederstotzingen zamenjena lakovanom robom na bazi vode. Zahvaljujući ovoj meri rezultati su približno 50% niži od ograničenja definisanih direktivom za dekorativne premaze (Volatile Organic Compound – VOC), čime se na godišnjem nivou uštedi 10 tona razređivača.

FSC® (Forest Stewardship Council – Savet za održavanje šuma)

Korišćenjem oznake FSC za proizvode od drveta, Husqvarna grupa je pokazala interesovanje za odgovorno poslovanje, a naročito za odgovorno održavanje šuma, čime će zadovoljiti društvene, ekonomske i ekološke potrebe današnjih i budućih naraštaja. Proizvodi tog tipa jesu combisystem drvene drške i makaze za živu ogradu iz asortimana GARDENA Classic. FSC oznaka može da se koristi samo ako postoji važeći sertifikat. Stoga, osim kompanije GARDENA Manufacturing GmbH, sertifikat imaju i druge kompanije Husqvarna grupe koje se bave prodajom. Primena FSC sistema je doprinela novom važnom koraku u ispunjavanju poslovne politike kompanija Husqvarna i GARDENA u vezi sa održivim upravljanjem poslovanja. FSC je akronim za Forest Stewardship Council (Savet za održavanje šuma). Ovaj Savet je osnovan kao neprofitna organizacija nakon Zemaljskog samita o održivom razvoju, koji je održan 1992. godine u Rio de Žaneiru. Osim uvođenja FSC sertifikata, glavni zadatak organizacije FSC jeste definisanje standarda. Uz to, definisano je 10 principa za vlasnike sertifikata, npr. na osnovu sledećih kriterijuma:

 • zabrana uništavanja šuma i prirodnih staništa
 • zabrana korišćenja veoma opasnih hemikalija
 • zaštita prava starosedelaca i radne snage iz stranih zemalja
 • poštovanje merodavnog zakona i međunarodnih sporazuma

Husqvarna kompanije zadužene za prodaju se u svakodnevnom poslovanju pridržavaju gorenavedenih načela.