W celu usprawnienia korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookie. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszych warunków stosowania plików cookie. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej. Cookies

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj informacji, które za pośrednictwem tej Witryny gromadzi firma Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH oraz firmy należące do grupy, filie lub oddziały (razem GARDENA) lub osoby trzecie działające w imieniu firmy Husquarna, oraz jakiego rodzaju kroki są podejmowane, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa informacji. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką prywatności, nie powinni Państwo korzystać z Witryny. Niniejsza polityka prywatności może co pewien czas być modyfikowana, zatem prosimy o okresowe jej przeglądanie.

Informacje ogólne
Warto pamiętać, że aby możliwe było skorzystanie z niektórych funkcji dostępnych na naszej stronie oraz aby uzyskać dostęp do niektórych z naszych produktów i usług, konieczne będzie podanie informacji, które umożliwią identyfikację, takich jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz numer ubezpieczenia społecznego („dane osobowe”) na niektórych poziomach Witryny. Z tego względu należy w pełni zrozumieć i wyrazić jednoznaczną zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przesyłanie tego typu danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkownika
Przekazywane przez Państwa dane osobowe oraz informacje dla GARDENA chronione są przez szwedzkie i europejskie przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dane osobowe są zapisywane i przetwarzane przez GARDENA oraz wykorzystywane w celu pomocy przy korzystaniu z naszych produktów lub usług sieciowych. Jeśli przekażą nam Państwo dalsze dane osobowe w celu otrzymywania od nas informacji – takich jak broszury, katalogi – informacje te zgromadzimy i będziemy przechowywać. Informacje te umożliwiają nam spełnienie Państwa prośby związanej z otrzymywaniem informacji. Informacje będą przechowywane w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób i w odpowiednio zabezpieczonym miejscu tak długo, jak GARDENA będzie je wykorzystywała do kontaktu z Państwem. Aby usunąć część lub wszystkie swoje dane z naszego rejestru, proszę się skontaktować z firmą Husqvarna AB [Odnośne dane dotyczące adresu korespondencyjnego i adresu e-mail]. GARDENA może Państwa poprosić o dodatkowe, nieobowiązkowe informacje w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat swoich klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego lub wysyłania zaproszeń do udziału w konkursach. Mają Państwo pełną swobodę jeśli chodzi o odpowiadanie na każdą z podobnych próśb dotyczących informacji dodatkowych. GARDENA zbiera także informacje, które nie dotyczą osób, a mają związek z korzystaniem z Witryny. Informacje te zbierane są sumarycznie i wykorzystywane jedynie do celów wewnętrznych, aby poprawić jakość zarówno naszych usług, jak i ułatwić Państwu korzystanie z Witryny. GARDENA może dołączyć te informacje do danych osobowych w celu określenia, kto i z jakich materiałów korzysta, co pozwoli nam na ulepszenie Witryny. GARDENA nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia, a Witryna nie jest dla nich przeznaczona. Zalecamy rodzicom oraz opiekunom czynne zainteresowanie aktywnością dzieci w Internecie.

Przekazywanie danych osobowych
GARDENA nie będzie przekazywała (do celów innych niż obiegowe) danych osobowych podanych w Witrynie osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: (a) za Państwa zgodą; (b) jeśli jest to konieczne z punktu widzenia prawa lub w wyniku nakazu sądowego; (c) w celu ochrony praw lub własności GARDENA; (d) w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa użytkownikom Witryny; (e) osobom i firmom, z którymi GARDENA zawarła umowy związane z prowadzeniem prac wewnętrznych w Witrynie lub w związku z naszą działalnością; lub (f) gdy mamy powody sądzić, że sytuacja taka regulowana jest przepisami prawa, zobowiązaniem lub umową, obejmującymi zasady uczciwego postępowania, oraz zapewniającymi odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych. GARDENA zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z odpowiednimi władzami według uznania firmy, jeśli zostaną zauważone działania, które mogą być nielegalne lub łamiące warunki korzystania obowiązujące w GARDENA.

Ciasteczka
Witryna może wykorzystywać technologię tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje przechowywane na Państwa komputerze po odwiedzeniu przez Państwa strony internetowej. Wykorzystywane są one do wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz pomagają nam analizować ruch w Witrynie. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: pierwszy używany jest do „zapamiętywania” takich informacji, jak Państwa nazwa użytkownika i hasło, które są przechowywane w Państwa komputerze tak długo, jak pozostają państwo zalogowani w usłudze abonenckiej. Jeśli nie korzystają Państwo z funkcji „W przyszłości nie pytaj mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu ciasteczka nie będą przechowywane w Państwa komputerze.

Drugi rodzaj ciasteczek to ciasteczka sesji. Służą one na przykład do zapamiętywania języka, który wybrali Państwo do przeglądania strony internetowej. Podczas Państwa wizyty na stronie ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci Państwa komputera. Ciasteczka sesji nie pozostają w pamięci Państwa komputera i zazwyczaj znikają, gdy zamkną Państwo swoją przeglądarkę. Poprzez wykorzystanie tego typu ciasteczek GARDENA ma nadzieję na jeszcze lepsze przekazywanie ważnych informacji swoim klientom.

Jeśli nie chcą państwo akceptować wykorzystywanych przez GARDENA ciasteczek, większość przeglądarek umożliwia taką konfigurację ustawień, która pozwoli na ich odrzucanie. Jednakże może to ograniczyć funkcjonalność Witryny, a w konsekwencji jej użyteczność.

Jakość
GARDENA zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności oraz aktualności gromadzonych przez nas danych osobowych. Jednakże są Państwo zobowiązani do podania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych w momencie, gdy je Państwo przekazują. Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe przez nas zgromadzone nie są dokładne, kompletne i aktualne, na Państwa pisemną prośbę podejmiemy kroki mające na celu ich uzupełnienie.

Bezpieczeństwo
GARDENA zapewnia, iż będzie zwracała szczególną uwagę na kwestie związane z utrzymaniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz na ograniczenie niepowołanego dostępu poprzez wykorzystanie możliwie jak najlepszych technologii oraz wewnętrznych procedur.

Inne strony internetowe
Witryna może zawierać łącza kierujące do stron osób trzecich. GARDENA nie sprawuje kontroli i nie bierze odpowiedzialności za treść oraz politykę prywatności na stronach osób trzecich, do których łącza mogą znajdować się w Witrynie. Tego typu strony internetowe mogą umieszczać własne ciasteczka w Państwa komputerze lub stosować inne metody gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych. Przed skorzystaniem ze stron internetowych należących do osób trzecich zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.

Zmiany
GARDENA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmieniania, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnych elementów niniejszej polityki prywatności w całości lub w części w dowolnym momencie, o czym zostaną Państwo poinformowani . Zmiany w niniejszej polityce prywatności zaczną obowiązywać od momentu umieszczenia ich w Witrynie. Po dokonaniu zmian w polityce prywatności i ich opublikowaniu, dalsze korzystanie z Witryny oznaczało będzie akceptację tych zmian.

Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 09/03/11.