W celu usprawnienia korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookie. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszych warunków stosowania plików cookie. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej. Cookies

Jak mogę automatycznie rozmieścić zraszacze?

Po kliknięciu na Plan nawadniania w górnym menu pokaże się opcja Automatycznego rozmieszczania zraszaczy.

W obu przypadkach zraszacze są rozmieszczane w ogrodzie zgodnie z pewnymi zasadami. Można później zmodyfikować ich położenie, aby je lepiej dostosować do własnych potrzeb. Więcej informacji na temat zraszaczy i ich rozmieszczenia znajduje się w naszych broszurach.


Czy mogę ręcznie rozmieścić zraszacze?

Nowe zraszacze można dodać do rysunku, przeciągając je z menu obiektów. Można wybrać między zraszaczami T, S, wahadłowymi i Aqua Contour.


Jak regulować zraszacze?

Zraszacze można regulować na wiele sposobów, np. wybierając ich pozycję, kąt zraszania czy zasięg. Wybierz i dostosuj ustawienia zraszacza.


Jak dodać przyłącze wody?

Na liście obiektów znajduje się przyłącze wody. Należy je umieścić tam, gdzie w Twoim domu znajduje się przyłącze wody. Wskaż ewentualne inne przyłącza wody, jakie masz w ogrodzie.

Po przeciągnięciu przyłącza wody na obszar roboczy pojawi się menu. Pozwala ono na modyfikację ustawień i opcji, aby dopasować je do własnych potrzeb. W następnej sekcji znajduje się więcej informacji na temat tych ustawień.


Jak mogę się dowiedzieć, w jaki sposób dostosować ustawienia do mojego przyłącza wody?

Przepływ wody

Regulacja przepływu wody umożliwia ustawienie czasu potrzebnego do napełnienia wiadra o pojemności 10 litrów. Wpisz liczbę sekund potrzebnych do napełnienia 10 litrowego wiadra w polu przepływu wody.

Liczba rur

Funkcja liczby rur pozwala na ustawienie liczby rur/kanałów Twojego przyłącza wody: 1-6.

Regulacja automatyczna

Twoje życie będzie znacznie prostsze, jeśli wybierzesz opcję Czujnik wilgotności gleby lub Czujnik deszczu.

Można również dodać przedłużacz, jeśli chcemy powiększyć obszar zraszania.


Jak automatycznie rozmieścić orurowanie?

Ostatnim krokiem w planowaniu systemu zraszania jest zwykle podłączenie zraszaczy do przyłącza wody. Można to zrobić automatycznie lub manualnie.

W pierwszej kolejności należy umieścić przyłącze wody w ogrodzie. (Patrz sekcja dotycząca przyłącza wody powyżej.)

Jeśli wolisz zrobić to automatycznie, wystarczy nacisnąć przycisk „Podłącz swoje zraszacze”. Później możesz je ręcznie dopasować, jeśli nie odpowiada Ci rozmieszczenie automatyczne.


Jak manualnie rozmieścić orurowanie?

1. Wybierz obiekt „Rura” w menu obiektów.

2. Najpierw kliknij „Przyłącze wody”.

3. Kliknij pierwszy zraszacz, który chcesz podłączyć.

4. Następnie kliknij na kolejny, aż podłączenia wszystkich zraszaczy. Aby zakończyć, kliknij na znacznik wyboru.

Zauważ, że zraszacze T i S nie mogą być podłączone do tego samego systemu rur. Jeśli Twój plan zawiera zarówno zraszacze T, jak i S, musisz poprowadzić dwa oddzielne systemy rur z przyłącza wody.

5. Wszystkie zraszacze zostały podłączone do przyłącza wody, jeśli zmienią kolor z przezroczystego białego na niebieski.


Co oznacza T i S na rysunku?

Oto dwa typy zraszaczy używane przy automatycznym rozmieszczaniu zraszaczy. Nie mogą one zostać użyte w jednym systemie rur. Więcej informacji na ten temat na stronie poświęconej systemom zraszaczy.


Czy mogę dodać zraszacze Aqua Contour?

Tak, można dodać zraszacze Aqua Contour do systemu wybierając je ręcznie z menu obiektów.


Czy mogę dodać zraszacze typu wahadłowego?

Tak, można dodać zraszacze typu wahadłowego do systemu, wybierając je ręcznie z menu obiektów.