W celu usprawnienia korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookie. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszych warunków stosowania plików cookie. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej. Cookies

Polityka ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest dla GARDENA, producenta z branży ogrodniczej, szczególnym wyzwaniem. Podejmujemy je i traktujemy bardzo poważnie, co znajduje odzwierciedlenie w naszej długiej historii działań podejmowanych w celu ochrony środowiska. Wiemy, że przyszłość zakładu w dłuższej perspektywie zależy nie tylko od zysku i rozwoju, ale także od podejmowania odpowiedzialności społecznej. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do tego, by nasze zakłady produkcyjne były bezpieczne dla środowiska. Integralna i zrównoważona ochrona środowiska oznacza, że przestrzeganie przepisów jest dla nas rzeczą oczywistą. Uwzględniamy aspekty środowiskowe we wszystkich procesach operacyjnych, których one dotyczą, a także nieustannie poprawiamy nasze działania proekologiczne w zakładzie na wszystkich poziomach.
Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w istniejącym systemie zarządzania ochroną środowiska, dlatego są oni aktywnie angażowani, informowani i szkoleni. Jeżeli tylko jest to możliwe i racjonalne, w naszych codziennych działaniach i decyzjach staramy się godzić ze sobą aspekty ekonomiczne i etyczne. Naszym celem jest uniknięcie niekorzystnych wpływów na środowisko, co oznacza, że koncentrujemy się na ochronie zapobiegawczej. Staramy się w miarę możliwości minimalizować wielkość i szkodliwość wpływu na przyrodę.Nasze założenia

 • Efektywnie wykorzystujemy potrzebne zasoby i postępujemy zgodnie z ideą ekonomicznego recyklingu.

 • Jeżeli tylko jest to możliwe, unikamy lub ograniczamy emisję szkodliwych substancji, produkcję odpadów i materiałów niebezpiecznych.
 • Ryzyko i potencjalne zagrożenia są regularnie rejestrowane, oceniane i – w miarę możliwości – omijane. Plany awaryjne pomagają w ograniczaniu szkód w sytuacjach zagrożenia.
 • • Poprzez zdefiniowanie najważniejszych danych z zakresu ochrony środowiska monitorujemy obszary, gdzie nasz wpływ na środowisko jest największy, tworząc w ten sposób podstawy przejrzystego obrazu potencjalnych usprawnień.
 • • Informujemy opinię publiczną, administrację oraz partnerów biznesowych o naszej polityce ochrony środowiska. Takie utrzymywanie wzajemnych relacji – również z innymi przedsiębiorstwami – wspiera wymianę doświadczeń i pomysłów.


Działania sprzyjające ochronie środowiska

Przykładem działań sprzyjających ciągłej poprawie ochrony środowiska przez GARDENA są:

 • Środki pozwalające na oszczędzanie energii, np. wymiana energochłonnych urządzeń, wykorzystywanie energooszczędnych komputerów i monitorów, optymalnego oświetlenia hal produkcyjnych czy pomieszczeń administracyjnych.
 • Ograniczenie transportu, a co za tym idzie - emisji CO2, choćby poprzez optymalne wypełnienie przestrzeni ciężarówek.
 • Od roku 1991 prawidłowe sortowanie odpadów, wykraczające poza obowiązujące przepisy.
 • Użycie opakowań wielokrotnego użytku do celów przewozu w zakładzie i między zakładami, np. wykorzystanie trwałych skrzynek z tworzywa sztucznego do transportu wewnątrz zakładu. Oszczędzamy w ten sposób kilka ton kartonu i folii plastikowej.
 • W zakładzie w Niederstotzingen lakiery zawierające rozpuszczalniki zostały zastąpione przez lakiery na bazie wody. W ten sposób nie tylko realizujemy limity nałożone przez dyrektywę dotyczącą lotnych związków organicznych, ale przekraczamy je o niemal 50%, przez co oszczędzamy 10 ton rozpuszczalników rocznie.

FSC®

Poprzez certyfikat FSC na wyrobach z drewna koncern Husqvarna okazuje swoje zaangażowanie w zrównoważone działanie, a szczególnie w zrównoważone zarządzanie lasami, zaspokajając tym samym społeczne, ekonomiczne i ekologiczne potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń. Chodzi tu o takie produkty jak drewniane trzonki Combisystem oraz nożyce do żywopłotu Classic marki GARDENA.

Etykieta FSC może być wykorzystana jedynie z odpowiednim certyfikatem. Dlatego, poza firmą GARDENA Manufacturing GmbH, także inne przedsiębiorstwa należące do koncernu Husqvarna przeszły proces certyfikacji. Wdrożenie systemu FSC było kolejnym ważnym krokiem w realizacji filozofii Husqvarna i GARDENA na drodze do zrównoważonego zarządzania.

FSC to skrót od angielskiej nazwy Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Powstała ona jako organizacja non-profit po Szczycie Ziemi dotyczącym zrównoważonego rozwoju, odbywającym się w Rio de Janeiro w roku 1992. Poza wprowadzeniem certyfikatu FSC, najważniejszym zadaniem organizacji FSC jest określanie standardów. Dla posiadaczy certyfikatu zdefiniowano dodatkowo 10 zasad, na podstawie między innymi następujących kryteriów:

 • Zakaz przekształcania naturalnych terenów leśnych i innych terenów naturalnych.
 • Zakaz stosowania substancji chemicznych o dużej szkodliwości.
 • Przestrzeganie praw rdzennej ludności i pracowników z różnych krajów.
 • Przestrzeganie odnośnych praw i umów międzynarodowych.

Przestrzeganie powyższych zasad jest dla przedsiębiorstw koncernu Husqvarna rzeczą oczywistą.