Kasutame küpsiseid, et täiustada teie kogemust meie veebisaidil. Veebisaidi sirvimise jätkamisega nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lugege lähemalt Küpsised

Keskkonnapoliitika

Keskkond

Kuna kuulume Husqvarna Groupi, võetakse keskkonnakaitset kõigis GARDENA tootmisüksustes väga tõsiselt. Me teame, et erinevate tehaste eduka tuleviku aluseks pole pikas perspektiivis mitte ainult kasum ja laienemine, vaid ka sotsiaalse vastutuse võtmine. Seepärast peame oma tootmistehaste keskkonnaohutust väga tähtsaks. Meie jaoks tähendab terviklik ja säästev keskkonnakaitse juriidiliste nõuete iseenesestmõistetavat täitmist, kuid lisaks sellele hoolitseme ka vastavate tööprotsesside keskkonnakaitset puudutava külje eest ning täiustame pidevalt ja kõigil tasanditel oma tehasesiseseid keskkonnakaitsemeetmeid.

Töötava keskkonnajuhtimissüsteemi alustalaks on meie töötajad. Seetõttu on nad aktiivselt kaasatud, teavitatud ja koolitatud. Kui vähegi võimalik ja mõistlik, üritame majanduslikku külge oma igapäevastes tegudes ja otsustes alati keskkonnakaitse eesmärkidega sobitada. Meie eesmärk on vältida tarbetut keskkonnamõju ja seetõttu keskendumegi ennetavale keskkonnakaitsele.


Meie suunised

 • Kasutame kõiki vajaminevaid ressursse võimalikult tõhusalt ning juhindume oma tegevuses ringlussevõtul põhineva majanduse eesmärkidest.
 • Kui vähegi võimalik, siis heitmete, jäätmete ja ohtlike materjalide teket välditakse või vähendatakse.
 • Riske ja potentsiaalseid ohte dokumenteeritakse, hinnatakse ja – kui vähegi võimalik – välditakse pidevalt. Hädaolukorra lahendamise plaanid aitavad hädaolukorra puhul kahjustusi vältida.
 • Peamiste keskkonnaandmete määratlemisega hoiame oma suured keskkonnamõjud kontrolli all ning paneme seega aluse võimalike arenguteede selgemaks muutmisele.
 • Hoiame üldsust, administratsiooni ja oma lepingupartnereid oma keskkonnapoliitikaga kursis. Suhtekorraldus – ka teiste ettevõtetega – soodustab kogemuste ja mõtete vahetamist.

Keskkonnameetmed

Konkreetsed meetmed, millega me pidevalt keskkonnakaitse tõhustamise poole püüdleme, on näiteks järgmised.

 • Energia säästmise meetmed – nt energiat raiskavate seadmete väljavahetamine, energiatõhusate arvutite ja kuvarite kasutamine või optimeeritud valgustuse ning haldamise rakendamine tootmises.
 • Vähendame mitmete meetmete rakendamisega transporti ja seeläbi süsinikdioksiidi heitmeid (nt optimeerime veoautokoormate suurust).
 • Jäätmete nõuetekohane sorteerimine, mis ületab kehtivaid juriidilisi nõudeid.
 • Taaskasutatavate pakendite kasutamine tehasesisesel ja tehastevahelisel transpordil (nt tehasesisesel transportimisel kasutame pika kasutuseaga plastkaste). Nõnda hoiame kokku mitu tonni pappi ja kilet.
 • Niederstotzingeni tehases asendati lahusteid sisaldavad lakid vesilakkidega. Tänu sellele meetmele oleme lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) direktiivis lubatud saastenorme vähendanud umbes 50%, säästes sel moel aastas kümneid tonne lahusteid.

FSC®

Puidutoodetele antava FSC märgisega näitab Husqvarna Grupp üles oma huvi säästva käitumise, eriti säästva metsamajanduse vastu, tagades nii praeguse kui ka tulevaste põlvkondade sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste vajaduste rahuldamise. Viitame siinkohal grupile toodetele, nagu GARDENA combisystemi puitkäepidemed ja hekikäärid Classic. FSC märgist saab kasutada ainult kehtiva sertifikaadi olemasolu korral. Seetõttu on lisaks ettevõttele GARDENA Manufacturing GmbH sertifitseeritud ka teised Husqvarna Groupi müügiettevõtted. FSC süsteemi rakendamine oli järjekordne tähtis samm Husqvarna ja GARDENA säästva majandamise põhimõtte poole. FSC (Forest Stewardship Council) tähendab metsahoolde nõukogu. See asutati pärast 1992. aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi mittetulundusorganisatsioonina. Lisaks FSC sertifikaadi kasutuselevõtule on FSC organisatsiooni teiseks põhiülesandeks standardite kehtestamine. Lisaks sellele peavad sertifikaadi omanikud järgima 10 põhimõtet, mis põhinevad näiteks järgmistel kriteeriumidel.

 • Metsa ja iga muu loodusliku elupaiga ümberkujundamise keelustamine
 • Üliohtlike kemikaalide kasutamise keelustamine
 • Põliselanike ja rahvusvaheliste töötajate õiguste kaitsmine
 • Kohaldatava õiguse ja rahvusvaheliste lepingute järgimine

Eespool nimetatud põhimõtete järgimine on Husqvarna müügiettevõtete puhul iseenesestmõistetav.