Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores websted. Ved fortsat at browse på dette websted accepterer du vores brug af cookies. Få mere at vide ved at læse Cookies

Når du helst vil gjennomføre vinterservicen selv, anbefaler vi deg å ha denne sjekklisten for hånden. Denne veiledningen viser hvilke punkter du bør følge.
Slik kan du selv utføre vinterservice på klipperoboten:


1. Batterisjekk:

 • Sett klipperoboten i manuell driftsmodus,"MAN", til batteriet er helt utladet. Bed tomt batteri stanser klipperoboten på gressplenen.
 • Lad opp klipperoboten helt med driftsmodus "MAN" på.
 • Hold nede "0"-knappen i 5 sekunder.
 • velg "Info".
 • velg "Batteri".
 • Ladestanden til et fulladet batteri skal ligge mellom 900 mAh og 1200 mAh.

Med økende driftstid reduseres batterikapasiteten. Hvis den viste batterikapasiteten er ca. 900 mAh eller mindre, er batteriet antagelig svakt, og må skiftes ut.


2. Test av signalstyrken og signalkvaliteten til ladestasjonen:

 • Still klipperoboten i ladestasjonen, og hold tasten "0" nedtrykt i 5 sekunder.
 • velg "Info".
 • velg "sløyfe".
 • Referanseverdi:
  Signalkvalitet: 100%
  A - Signal foran: > 50;
  A - Signal bak > 50;
  F-signal skal være fra -100 til -300
  G1-signal >50

Ved verdier utenfor disse referanseområdene, ta kontakt med kundeservice hos GARDENA.


3. Vinterlading:

Lad klipperoboten helt ut, og ta den ut av ladestasjonen. Deretter er det ikke nødvendig å lade opp batteriet mer i løpet av vinteren.


4. Ta av strømadapteren

Ta ut adapteren og trekk ut støpselet til nettspenningen. Oppbevar adapteren, ladestasjonen og klipperoboten på et tørt, frostfritt sted.


5. Demonter ladestasjonen

Frakoble ladestasjonen ved å trekke ut begrensnings- og søkekabelen i og strømkabelen.
Fjern smuss, løv og gress fra ladestasjonen (f.eks. med kost eller pumpesprøyte). Aldri bruk en hageslange eller høytrykksspyler. Kontroller at ladestasjonen ikke har noen mekaniske skader. Beskytt kabelenden (begrensnings- og førekabel) og terminalene mot korrosjon ved å sette dem inn i en fettfylt pose og knyt dem igjen. Begrensnings- og førekabelen kan stå i jorden.


6. Rengjøring av knivdisk og utskifting av kniver:

Det er viktig at knivdisken kan roteres lett og uhindret.

Utskiftning av kniv:

1. Still strømbryteren i posisjon 0.

2. Snu klipperoboten på hodet, og legg den på et mykt og rent underlag (f.eks. et håndkle). På den måten unngår du skader på huset og skjermdekselet.

3. Ta på vernehansker.

4. Løsne skruene (44) og ta av kniven.

Forsiktig: Ikke bruk en batteridrevet skrutrekker til dette –
Risiko for skade!

5. Rengjør knivdisken (f.eks. med en fuktet oppvaskbørste).
Igjen, aldri bruk hageslange eller
høytrykksspyler.

6. Sett på nytt blad med en ny skrue, og stram for hånd.

Du finner en tegning med posisjonsnumrene på den siste siden på det nedlastbare dokumentet.


7. Rengjøring av klipperoboten:

 • Klipper og hette
 • Inn- og utsiden av drivhjulene
 • Området rundt bakhjulet

FORSIKTIG: Ikke åpne klipperoboten ytterligere, slik som beskrevet i de etterfølgende trinnene.
Ved en feilinstallasjon kan det oppstå skader som ikke dekkes av garantien.

1. Skru av gressklipperen med bryteren.
2. Snu klipperoboten på hodet, og legg den på et mykt og rent underlag (f.eks. et håndkle). På den måten unngår du skader på huset og skjermdekselet.
3. Rengjør klipperen, dekselet og hjulene for smuss, løv og gress (f.eks. med en kost eller en pumpesprøyte).
Men aldri bruk en hageslange eller høytrykksspyler!

Rengjøring av bakhjulet:

1. Snu klipperoboten på hodet, og legg den på et mykt og rent underlag (f.eks. et håndkle). På den måten unngår du skader på huset og skjermdekselet.
2. Løsne de fire grå skruene (33) (Torx 20), som det bakre hjullageret (34) er festet med til huset (29).
3. Nå tar du av bakhjulet (34, 35).
4. Rengjør huset (29) og bakhjulet (34, 35) grundig.

Forsiktig: De bakre hjullager (34) passer bare i én posisjon i huset (29).


8. Kontroller ladeplaten (32)

til klipperoboten for korrosjon. Hvis det er noen korrosjon,
bruk et fint sandpapir og fjern den.


9. Oppbevaring av klipperoboten om vinteren.

Oppbevar klipperoboten, ladestasjonen og adapteren på et tørt, frostfritt sted (ikke egnet er: uoppvarmet garasje eller hageskjul). Hvis mulig, bruk originalemballasjen.

Få inspirerende havetips! Tilmeld dig det månedlige digitale nyhedsbrev fra GARDENA.