Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores websted. Ved fortsat at browse på dette websted accepterer du vores brug af cookies. Få mere at vide ved at læse Cookies

REACH ("Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisering samt begrænsninger for kemikalier”) er en lovgivningsramme for forvaltning af kemikalier inden for den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. juni 2007.

Artikel 33, Kommunikation af information om kemikalier i artikler

Husqvarna Group giver følgende information om kemikalier, der er identificeret af det Europæiske Kemiske Agentur som kandidater for appendiks XIV i REACH-forordningen (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1% vægt/vægt i artikler.

Bekendtgørelse om REACH-forordningens Artikel 33
Få inspirerende havetips! Tilmeld dig det månedlige digitale nyhedsbrev fra GARDENA.