Rotkehlchen-001.jpg

Vintergæster i din have

Haveliv
Når dagene bliver kortere og vinteren sætter ind, ser alle frem til et dejligt varmt hus. Men hvad gør dine små dyrevenner, når de ikke længere kan finde ly i toppen af træerne og de tætte buske i din have? Mange af dem er i hi på dette tidspunkt af året, men andre har stadig ikke fundet tilstrækkeligt med føde og et egnet skjulested.
Så hvorfor ikke gøre livet lidt nemmere for egern og fugle om vinteren? Der findes simple og ukomplicerede måder at gøre dette på. Ophængning af foderkasser og fuglekasser hjælper mange fugle, som ikke flyver sydpå for en nemmere overvintring.

Der findes dog mange forskellige meninger om fuglekasser. Vinteren anses for at være en del af den naturlige udvælgelse. Svage og syge individer ville normalt dø, så indblandingen fra mennesker kan føre til overbefolkning af mere udbredte arter. Sådanne arter får derved en konkurrencemæssig fordel i forhold til trækfugle, hvilket udfordrer deres ret til deres habitat om foråret. Fødemængden for fugle er blevet reduceret meget de seneste år, da brugen af pesticider har medført, at der er færre insekter at spise. Af denne årsag anbefales moderat fodring om vinteren og denne fodring kan anses som et bidrag til at opretholde mangfoldigheden af arter.