Vending af komposten

Haveliv
Ilt, som tilføres bedst, når komposten vendes, fremmer nedbrydningen, og det er endda muligt at få frisk jord i løbet af den samme sæson. Vending af kompost er faktisk ikke hårdt arbejde. Det er bedst at bruge en stor si, som placeres i en vinkel mod kompostbunken. Derefter bruges en greb til at blande alt rundt og si det. Alt, der er tilbage i sien, skal tilbage i kompostbunken. Meget fint jord falder igennem først. Men hvis du gentager denne proces flere gange, vil du snart få en pæn lille bunke af komposteret jord.
EM-Kompost-003-41cm-old
Mens du vender komposten, skal du udnytte muligheden for at se nærmere på din kompostbunke. Er den for tør - har den behov for noget vand? Hvis den er for fugtig, skal de rådne dele fjernes. Du kan også blande nogle avner i for at suge fugten op.

Kompost skal vendes hver anden måned. Den giver derefter jord, som kan bruges til gødning af din have efter seks til tolv måneder. Nedenfor giver vi nogle vigtige råd til håndtering af kompost.

Oprethold en balance mellem kulstof/nitrogen-forholdet. Dette gøres nemt ved at kompostere lige dele affald med kulstof, såsom blade og afklip fra buske, og affald med nitrogen, såsom græsafklip og nælder. Køkkenaffald indeholder typisk også et ideelt forhold af kulstof og nitrogen.

Græsafklip skal tørres i mindst to dage, inden de smides på kompostbunken. For at forhindre stærk lugt anbefaler vi, at du kun smider tynde lag af græsafklip på kompostbunken. For at sikre det korrekte fugtighedsniveau i din kompostbunke skal du regelmæssigt udføre en knytnæve-test. Tag en håndfuld komposteret jord, og tryk den hårdt sammen i din hånd. Hvis der løber et par små dråber vand ud mellem dine fingre, har komposten det rigtige fugtighedsniveau. Hvis der løber for meget vand ud mellem dine fingre, er komposten for våd. Hvis der slet ikke kommer vand ud, kan du gå ud fra, at komposten er for tør.