08719-20-L-013-51cm.eps

Særligt om trimning

Haveliv
Efter det forrige GARDENA Nyhedsbrev modtog vi mange henvendelser om trimning om efteråret. Vi kan ikke erstatte en ekspertvejledning her. Men vi vil gerne bidrage med et par nyttige tip.

Hvad skal væk?

- Alt dødt og sygdomsramt træ (grene med brunråd på kirsebærtræer, frugttrækræft på ahorn osv.)

- Konkurrerende grene, hvis de gnides mod hinanden og forårsager barkskader eller potentielt kommer til det.

- Alt, som er i vejen og kunne forhindre brugerne i sikker færdsel på vinterstier.

- Bløde topskud og deres endnu ikke udviklede knopper, knopper, som har blomstret og eventuelle frøstængler (f.eks. på spiræa, perovskia, roser og sommerfuglebuske)

- Døde blade på buske og græsarter. Men: Gamle eller snedækkede græsarter og frøstængler på buske kan se flotte ud i haver om efteråret/vinteren og særligt, når de er oplyst med GARDENA-havebelysning. Desuden tilbringer insekter vinteren i hule strå og frøstængler. Du bør derfor vurdere situationen og muligvis klippe dem ned om foråret i stedet.
08787-20-L-004-47cm

Hvad skal blive?

Du bør være tilbageholden med beskæringen i denne fase. Frosten kan beskadige snittene, men kan også fryse grenene tilbage. Så hvis du beskærer til forårsniveau, og planten får frostskader, kan du ikke rette det om foråret. Beskær mindre nu, så din frihed til at pleje dine planter ikke begrænses om foråret.
08719-20-L-013-51cm.eps

Bemærkninger til særligt populære arter

Buksbomhække: Buksbom er en stedsegrøn plante og udsættes for risiko ved frost. Du bør derfor kun beskære den til den ønskede form om foråret. Buksbom kan tåle beskæring ind til det gamle træ om foråret og vokser derefter af sig selv op igen. Når den begynder at vokse op, skal du give den lidt gødning og tilpasse formen igen, når grenene er omkring 5 cm lange. Se også > Hækplanter

Dværgmispel: Bunddækkende dværgmispel er meget modstandsdygtig over for frost. De kan nu formes med en hækkeklipper, så de passer til området, hvor de står. Planten kan modstå en beskæring ind til det gamle træ, men det er bedst at gøre det til foråret. Unge planter bør trimmes om foråret til halvdelen af grenlængden for året før for at få en mere kompakt struktur og bedre forgrening.

Taks: Kan klare at blive trimmet utroligt meget. Selv ned til det ældste træ. Ideelt bør du klippe den ned om foråret, da nåletræer fungerer som læbeplantning i vinterhaver og giver ly til fuglene.

Syren: Skal nærmest ikke trimmes. Reagerer ofte på trimning med kraftig vækst, hvilket også kan betyde vildtvoksende forgreninger, hvor den beskæres. Tåler at blive trimmet ned til det ældste træ. Gøres bedst om foråret.

Hvis du beslutter dig for at beskære den, skal du trimme de gamle grene og kviste med den samme afstand hele vejen rundt. Hvis du ønsker at fremme ny vækst, skal du klippe de lange grene i midten fri. Du må ikke korte dem ned. Lad kun de stærkeste 5-7 af dem sidde. Beskær om nødvendigt gamle buske til 30-50 cm for at regenerere busken gemmen ny vækst på 2-3 år.

Figen: Trim dem om foråret, da de nemt fryser. Frugten for de kommende år kan allerede ses på dem. Du bør derfor kun beskære dem en smule om foråret. Derefter skal du hovedsageligt koncentrere dig om at forme og tynde ud i dem. Lige som kvæde reagerer figen ikke særlig godt på beskæring. De forgrener sig ikke bedre, hvis du trimmer de etårige topskud væk. Kun etårige lange grene kan tilskyndes til at forgrene sig, hvis de beskæres på et velegnet sted.

Græsser: Du behøver ikke klippe dem ned lige nu. I stedet bør du om nødvendigt binde dem sammen og klippe dem ned om foråret. Dette beskytter hjertet af planten mod frost og fugt om vinteren, som det f.eks. er nødvendigt med pampasgræs.

Hække: Du må ikke klippe her om efteråret! Unge hække: Klip dem første gang i maj/juni og igen i august/september. For gamle hække er én klipning efter deres anden vækstfase (i slutningen af juni) muligvis tilstrækkelig. Det er bedst at klippe nåletræshække, inden de skyder, så sårene heler hurtigere. Nogle danske kommuner udsteder retningslinjer for, hvornår hække bør klippes (for at beskytte yngel og unge fugle). Du kan få flere oplysninger hos f.eks. kommunen. Når du klipper hække, skal du forsøge at forme hældende sider for at forhindre, at hækken bliver bar i bunden. For hver 100 cm du går opad, skal hver side gå yderligere 10 cm indad (dvs. i alt 20 cm smallere).

Ribsbuske: I år vil de mindre skud fra sidste år med en tykkelse på ca. en blyant bære kvalitetsfrugt. Disse skud skal sættes i gang ved trimning (om foråret). På samme tid bør trimningen også fremme skuddene næste år (dvs. grenene med frugt i det efterfølgende år). Tynd ud i buskene ved at fjerne tyk, mørk vækst, som er mere end tre år gammel (lige over jorden eller ved jorden hvis forgreningen er god). Trim buskene ved at klippe væk til den længde forgrening, der er nødvendig. Lad kun fem til syv af de stærkeste skud ved jorden være, og kort dem ikke ned.

Kirsebærtræer: Ornamentale kirsebærtræer skal tyndes ud om foråret, når de har blomstret. Kirsebærtræer med frugt skal trimmes umiddelbart efter høsten i juni/juli. Beskær/udtynd dem kun en smule! For omfattende trimning gør, at der begynder at flyde gummi ud, hvilket kan slå planten ihjel efter et par år.

Kiwitræer: Lad omkring tre til syv sidegrene sidde på den lodrette hovedgren (afhængigt af det opstamningssystem, der støtter kiwitræet). Dette er hovedsageligt de grene, der vil bære frugt. Knopperne på frugtbærende grene vokser ud fra disse hovedgrene. Afkort disse om sommeren til omkring otte til ti blade startende fra det første blad over frugterne. Sent på vinteren afkortes de samme grene til tre til fire knopper, og nye frugtbærende grene vil vokse ud her igen. Hvert tredje til fjerde år fjernes dette aldrende grenkompleks lige ved hovedgrenen, og de erstattes med en ung frugtgren.

Troldepil: Trimmes bedst om foråret. Om vinteren fryses de tyndere grene i særdeleshed tilbage. Du vil lægge mærke til dette om foråret, hvor du kan fjerne dem. Dette træ kan tåle både let og kraftig trimning. Selv ind til det gamle træ.

Liguster: Tåler trimning ekstremt godt og selv ned til det gamle træ blot en hånds bredde over jorden. Ellers gælder samme regler som for hække.

Oliventræer: Trimmes bedst om foråret. Her tyndes ud ved at fjerne gammel vækst, eller grene som er for tætpakkede. Afkort skuddenes længde ved at trimme tilbage til en anden gren dybere inde og afrund jævnt. Tåler meget kraftig trimning ind til det gamle træ om foråret. Oliventræer håndterer meget kraftig beskæring ved at skyde lange skud ud. Tynd ud i disse, så der er et par strukturelle grene tilbage.

Blommetræer: Trim dem ikke om efteråret. Gør det i stedet sent på vinteren, inden knopperne svulmer op i marts.

Rododendron: Afkort grenene, når de er afblomstret ved at trimme til en god, lavere gren. Alternativt kan der trimmes ind til det gamle træ. Kraftige rododendroner er meget gode til at tåle trimning.

Roser: Klip alle bedroser og klatreroser/buskroser en tredjedel ned. Trimmes fint om foråret. Lad rosenhyben på vilde roser sidde som pynt, og tynd den ud om foråret frem for at klippe dem ned nu.

Parasoltræ: Tåler ikke trimning godt. Trim kun om foråret, da den er følsom over for frost. Beskær skuddene til en god gren. Dette gør skuddene kortere, men et fjersnitdelt blad forbliver som trækved.

Snebolle: Bortset fra kvalkved, skal de kun trimmes om foråret. Ellers trimmes de på samme måde som syren.

Sommerfuglebusk: Om efteråret skal den kun beskæres ned en tredjedel til halvdelen. Beskær den ikke mere end dette for at forhindre frostskader (se ovenfor). Trim fint (tynd ud, og beskær med omkring 50 cm) i marts/april, inden væksten starter.

KarplanterCitrustræer:
Beskær kun om foråret. Derefter tyndes den ud, og afrundes jævnt, hvis det er nødvendigt, for at fremme ny vækst og store mængder blomster (f.eks. blomstrer appelsiner på etårige grene).

Engletrompet: Trim kun en smule inden vinteren. Jo mere du beskærer nu, desto senere vil planten blomstre i det nye år, da blomstervæksten først skal dannes.

Blå kartoffelblomst: Trimmes med en tredjedel og strukturelt om foråret. Kan derefter beskæres til det gamle træ.

Nerie: Er meget god til at tåle trimning. Kan endda beskæres til det gamle træ om foråret. Det er dog altid bedre at trimme til en forgrening, så bladrige skud bevares som trækved. Bemærk også, at forskellige arter af nerie forgrener sig bedre end andre efter beskæring. Nerie skal typisk trimmes umiddelbart efter blomstring. Hvis du beskærer den nu om efteråret, fjerner du muligvis skuddene til det kommende år.Ildkrone:
Tilsvarende blå kartoffelblomst.

Citronelle: Citronelle beskæres typisk ikke, da de bliver smukkere fra år til år. Du kan dog om nødvendigt beskære dem med en god hånds bredde. Dette gøres bedst om foråret.