EM-Teich-021-20cm

Ren fornøjelse med et havebassin

Haveliv
Et flot, velholdt bassin har charme en hvilken som helst tid på året. Det kræver dog regelmæssigt arbejde.
Hvorvidt dyr og planter føler sig hjemme i dette miljø, afhænger i høj grad af vandkvaliteten, og dette påvirkes af flere faktorer, såsom solskin, regnmængder og løv. Selvom ethvert habitat har en vis selvrensende evne, vil vandet stagnere, hvis tilstandene ikke er i ligevægt.

Det nye omfattende GARDENA Bassinapotek har alt, hvad haveamatører har behov for til at holde bassinet sundt. De nye Vital-produkter bruges forebyggende, mens Activ-produkterne har en helbredende effekt.

Surhed, nitrat/nitrit-indhold og pH-værdi er altafgørende for vandkvaliteten. Hvis disse parametre er korrekte, fungerer de selvrensende mekanismer og de økologiske cirkulationsprocesser korrekt. Dette er grund nok til at sætte dit værdifulde vand under mikroskopet - særligt om foråret. Specifikke oplysninger om vandets tilstand fås hurtigt og nemt vha. den praktiske GARDENA Bassinvandstest. For at forhindre at problemerne i første omgang opstår, skaber GARDENA Bassinvandsrengøring f.eks. perfekte livsbetingelser for flora og fauna på kortest mulig tid. Den regulerer og stabiliserer pH-værdien, øger karbonathårdheden og aktiverer habitatets biologiske, selvrensende evner.

Hvis dit bassin lider af akut mangel på ilt, er GARDENA Syre plus i stand til at regulere syreindholdet i vandet og derved fremme den sunde nedbrydelse af affaldsprodukter uden dannelse af giftige biogasser. Et problem, der påvirker mange bassiner, er akut algevækst. Dette skyldes, at fosfatindholdet er for stort. Alle organiske materialer, såsom blade, pollen, døde vandplanter osv., indeholder fosfater, som frigives under nedbrydelsen af mikroorganismer. Før og efter vinteren er de bedste tidspunkter til at bruge GARDENA Fosfat minus til at modvirke algevækst, forebygge dannelsen af bassinslam eller som helende behandling.
07500-20-L-001-23cm