Omplantning af nåletræer

Haveliv
Du kan allerede begynde at omplante nåletræer om fra udgangen af august. Du kan grave nåletræer op med en tilstrækkeligt stor rodklump, hvis de ikke har stået på det aktuelle voksested i mere end tre eller fire år, og genplante dem på det nye sted.
Under varme, tørre vejrforhold skal du forberede planten på flytningen ca. to uger i forvejen. Vand planten hver tredje eller fjerde dag med ti til tyve liter vand afhængigt af plantens størrelse, så den har mulighed for at opbygge vandreserver, inden den flyttes. Denne forholdsregel er også hensigtsmæssig for dig: Det er langt lettere at grave i den fugtige jord end i tør jord.

Hvis nåletræerne på den anden side har stået på det aktuelle voksested i længere tid, og du derefter vil flytte dem, skal du først forberede dem på flytningen ved at give dem mulighed for at danne tilstrækkeligt med nye, fine rødder. Uden et sådant rodnet er der ikke stor sandsynlighed for, at dit omplantningsarbejde vil lykkes. 

Sådan gør du: Fastslå størrelsen på den rodklump, der er nødvendig senere. Dens diameter skal være ca. det kvarte af nåletræets diameter. Grav den ene halvdel af rodklumpen fri fra udgangen af august. Sørg desuden for at prikke undersiden af denne halvdel af rodklumpen. Fyld nu op med rigelige mængder vådt tørv, tørveerstatning eller en blanding heraf med sand (blandingsforhold 1:1) foran den kommende rodklump, og sørg derefter for at holde dette fyldmateriale ensartet fugtigt. Grantræerne sætter mange fine rødder i dette materiale i den efterfølgende vækstperiode. Sidst i august året efter gøres det samme med den anden halvdel af rodklumpen. Grav den fri, og tilskynd den tilskynd at slå rødder ved hjælp af roddanner. Ved udgangen af det andet år vil nåletræet være udstyret med mange nye, fine rødder i den planlagte rodklump – og du kan plante den om med langt større muligheder for succes.

Tip: Metoden, der er beskrevet her for nåletræer, kan også benyttes til sikker omplantning af større løvfældende buske.