Naturlig fjernelse af ukrudt

Haveliv
Der findes nærmest ingen haveejere, der ikke har ukrudt i haven. Selvom ukrudtet udgør et stort problem for dig, er der dog ikke grund til at ty til kemiske ukrudtsmidler med det samme. Ukrudt kan også elimineres på en mere skånsom måde. Dette sikrer, at du ikke skader levende væsner eller miljøet. Hvis du sætter stor pris på en have, som er i harmoni med naturen, skal du undgå at bruge syntetiske, kemiske stoffer. Brugen af disse stoffer er alligevel allerede forbudt på stenbelagte eller lukkede overflader i f.eks. indkørsler, da skadelige stoffer kan sive ned i grundvandet.
Mælkebøtter, brændenælder mm. er ofte uvelkomne gæster i haverne, da de kan konkurrere med prydplanter om næringsstoffer, lys og vand. De er rigtige overlevere, da de er i stand til at tilpasse sig til de aktuelle forhold i deres omgivelser. Det er ofte meget nemmere at holde ukrudt væk, hvis du ved, hvilken type jordbund de foretrækker. Brændenælder kan f.eks. godt lide jord, der indeholder nitrogen og er rig på næringsstoffer, smørblomster foretrækker permanent fugt og senegræs trives særlig godt i kompakt jord.

Generelt skelnes der mellem de forskellige ukrudtstyper baseret på deres formeringsform - rodskydende eller selvsående ukrudt. For at kunne kontrollere ukrudt effektivt og på længere sigt bør du vide, hvilket ukrudt der hører til hvilken type.
EM-Sommer-104-32cm

Selvsående ukrudt:

Selvsående ukrudt blomstrer generelt i én sommer. Men ved at gøre dette laver de så mange frø, at de kan trives i jorden i mange år efter. De kan komme tilbage til overfladen, når der graves, og derefter spire igen. Beskæring af selvsående ukrudt, mens det blomstrer, fremmer yderligere en kraftfuld vækst, så haveentusiaster, som gør dette, opnår præcist det modsatte af, hvad der faktisk var hensigten. Det er bedre at vente to til tre uger om foråret inden såning eller plantning. Du kan derefter fjerne meget af det ukrudt, som har spiret indtil da. Dette kan gøre, ved at man blot arbejder sig igennem jorden med en håndkultivator og trækker de uønskede ballademagere op. Hvis de endnu ikke har blomstret, er de værdifulde som kompost og kan derfor anvendes til et godt formål. Typiske eksempler på selvsående ukrudt: Hyrdetaske, fuglegræs, hvidmelet gåsefod og vejbred.

Rodskydende ukrudt:

Rodskydende ukrudt spreder sig primært under jorden via sine rødder og kun i mindre grad via frø. Hvis du efterlader små mængder rødder, når du fjerner dem, vil ukrudtet snart vise sig igen. I modsætning til selvsående ukrudt bør rodskydende ukrudt ikke smides på kompostbunken, da roddelene ikke med sikkerhed slås ihjel under komposteringsprocessen. Typiske eksempler på rodskydende ukrudt: Midlertidigt græs, mælkebøtter og det forfærdelige kvikgræs.

For at undgå at skulle ty til kemiske ukrudtsmidler anbefaler vi at bruge de gamle sikre metoder, såsom at trække dem op, bunddækning eller brændere. Det at trække ukrudtet op med hånden er ikke altid praktisk, hvis der er tale om meget ukrudt. Ukrudt, hvis rødder ikke stikker så dybt, kan nemt fjernes. I overensstemmelse med princippet "hvor der ikke er lys, er der ikke noget, der kan gro" er bunddækning en god metode til at holde ukrudt væk. Hvis jorden er dækket, kan ukrudtet ikke udfolde sig effektivt. Svidning er også effektivt til at dræbe ukrudt. Dette er særligt anvendeligt på steder, hvor det ikke er muligt at luge. Det er dog kun erfarne haveentusiaster, der bør forsøge dette, da det kan beskadige jordorganismerne. Varmen varer kun i få sekunder, men dræber ukrudtet helt på blot få dage.

Husk på, at ikke alt ukrudt er et problem. Ukrudt omfatter såkaldte "pionerplanter" som mælkebøtter og ager-tidsel. Deres kraftige rødder lufter jorden og samler næring fra jordbundens dybere lag, hvilket andre planter lever af senere. Mange ukrudtstyper er også en vigtig fødekilde for insekter og fugle. Du skal derfor altid omhyggeligt overveje, om ukrudtet virkeligt udgør et problem, og om det gør det på det specifikke sted. Derved kan du gøre en målrettet indsats på de rigtige steder.