Larvelimringe

Haveliv
Stor frostmåler (Erannis defoliaris) er navnet på den lille brunvingede sommerfugl, hvis grønne larver om foråret æder så grådigt af skud og blomster i især frugttræer (undtagen ferskentræer).
Kampen imod disse plageånder skal imidlertid sættes ind nu i efteråret fra september, oktober – ved fastgøring af såkaldte larvelimringe på truede frugttræer, idet insekterne netop forlader deres pupper i jorden efter den første efterårsfrost. De ikke-flyvende hunner kravler derefter op i træet, hvor de senere parrer sig og lægger æg, hvorfra larverne siden hen klækkes i rette tid, når træerne skyder.

fastgør larvelimringene så stramt omkring barken, at der ikke opstår folder. Ellers kan hunnerne kravle igennem disse tunneler og videre op på planten. Det kan derfor være nødvendigt at udglatte ru bark, inden limringen påsættes. Kravlebroer over larvelimringen, f.eks. forårsaget af blade, græsser eller stykker af kviste skal også undgås. Larvelimringe skal vikles omkring andre broddannelser som f.eks. træstolper, så det forhindres, at hunnerne af stor frostmåler vandrer op i frugttræet via sådanne omledninger. Larvelimringene skal blive på træstammerne indtil marts og må ikke have mistet klæbeevnen på det tidspunkt.

Insekterne samler sig her i vintersæsonen, og netop på dette tidspunkt er fuglene særligt opmærksomme på dem. Der kan derfor ske det, at fuglenes næb bliver limet sammen, når de spiser, eller at limen kommer ned i spiserøret, så fuglene sulter ihjel.

Det er derfor bedst at udskifte larvelimringene med jævne mellemrum, når der er fanget flere insekter på dem.

Tip: Brug grønne limringe i stedet for gule, da de gule har en tendens til også at fange mere nyttige insekter.

Checking and replacing caterpillar glue rings

If the insects have already laid their eggs, the caterpillar glue ring must be removed and replaced. The material is compostable, but it is better to dispose of it in your household waste or in a controlled garden fire to prevent the caterpillars hatching in the spring.
Not just fruit trees, but also oak, beech, hornbeam and sycamore trees can be protected against attack with a natural insect repellent.