Berlin Shooting 197

Kalke træstammer

Haveliv
Netop i den sene vinter tager træer ofte skade af skiftet mellem solskin og frost. Find ud af, hvordan du kan beskytte dine træer.
Lige som frosne vandrør revner, kan også de rørformede kar i et træs barkvæv skades i frostvejr. Denne skade truer især i den sene vinter fra sidst i januar.

Grunden dertil er, at den igen stærkere vintersol i dagens løb opvarmer den mørke træstamme, som så allerede begynder at pumpe plantesaft fra rødderne ind i vævet. Hvis så nattetemperaturen afkøler vævet til ned under frysepunktet, opstår der spændinger i vævet, som kan flå det i stykker. Disse skader kan være latente og være der i lang tid uden at blive set. Men de kan også vise sig i form af arealer med dødt barkvæv eller som fingerbredde revner i barken på træets sydvendte side.

Du kan undgå sådanne vinterskader ved fra sidst på efteråret at male (frugt)træernes stammer med kalk. Begynd at male direkte ved jorden og mal stammen til helt oppe under de tykke grene. Kalkmalingen giver stammen en hvid farve, som i et stort omfang reflekterer sollyset, hvilket gør, at den ellers mørke stamme opvarmes mindre let og svagere. Revner på grund af frosten kan ikke undgås helt ved hjælp af denne forholdsregel, men de mindskes betydeligt. Hvidkalkning af stammen anbefales især på udsatte steder med koldt vintervejr. Med stigende nedbør vaskes kalken af stammen igen og trænger som kalkgødning ned i jorden sammen med regnvandet. Ved kvædetræer og pærebuske, der er sarte overfor kalk, anbefales det derfor at se bort fra vinterens beskyttelse af stammen med kalk og i stedet for at fastgøre beskyttende luftige rørmåtter omkring deres stammer i den farlige tid.

Tip: Hvis du renser træstammen for løse barkstykker, grønne alger og mos, inden du kalker den, mindsker du samtidig muligheden for at træet angribes af overvintrende parasitter som æg af bladlus eller spindemidler.