Jordbærrenes pleje og hvordan man laver nye aflæggere

Haveliv
Når du planter og plejer jordbær, bør du huske på:

Successful care of strawberries:

Placeringen: I fuld sol til halvskygge, men i læ, især mod sen frost. Den perfekte jord til jordbæravl er løs, muldrig, leret, let sur og sandet (pH 5,5 – 6,5).

Udplantning: Fra juli til september, fra midt i marts til midt i maj ved plantning om foråret; derved gælder: Jo tidligere planterne plantes i løbet af disse tidsrum, desto kraftigere udvikler de unge planter sig og desto bedre bliver høsten.

Afstand mellem planterne: 20 – 30 cm i rækker, med 50 – 80 cm mellem rækkerne, eller sagt på en anden måde, så har 25 jordbærplanter brug for ca. 6 m2 bed. Hvis bedet er 120 centimeter bredt, er det bekvemt at arbejde på, for så kan du med 60 cm lange arme nemt nå bedets midte fra begge sider.

Vanding: Kontinuerlig fra jordbærrene plantes og til de har slået rødder. I forårets løb, fra de danner knopper og indtil frugterne er dannet, holdes jorden ensartet fugtig. Løv, frugter og plantens »hjerte« må helst ikke blive våde under vandingen.

Gødning: Jordbær er sarte overfor salt og gødes derfor hellere organisk end med mineralgødning. Giv ikke for meget kvælstof, da planterne ellers kun danner få blomster og til gengæld vokser uhæmmet; det er derfor vigtigt at gøde mere med fosfor og kalium. Planterne gødes første gang ca. tre uger efter de blev plantet (når de begynder at skyde), planterne gødes anden gang i august /september (efter høsten, men inden planten danner knopper til det følgende år); derved arbejdes hver gang 50 – 70 g/m2 organisk bærgødning let ind i jorden.

Beskæring: Havejordbærrets udløbere (ikke hængende og klatrende jordbær!) fjernes tidligt. Om nødvendigt beskæres løvet efter høsten. I hvert fald før september skal gamle røde, syge og tørre blade (den »ydre krans«) fjernes.

Beskyttelse mod vinteren: På udsatte steder lægges beskyttende fleece på planterne.

Særlige forholdsregler i forbindelse med plejen: Senest ved fare for barfrost og senfrost lægges fleece på, især fra planterne skyder i knop om foråret. Læg strå eller træuld under modnende frugter. Ved sorter, der altid bærer frugt, fjernes de sidste knopper, når det begynder at fryse om efteråret.