Welke Rosen

Hvornår og hvordan frugtstande skal fjernes

Haveliv
Visne blomster skal fjernes med jævne mellemrum. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med bedroser og rosenbuske. Frugtstandene skal afklippes langs med de to blade, der sidder under dem. Klip riddersporer og andre urtestauder ned, når de er afblomstret. Derved opnås ofte en yderligere blomstring.
Georginer blomstrer fra august og frem afhængigt af arten. Beskær de store stængler for at fremme nye skud, og giv derved dig selv og måske dine naboer længere tids glæde.